Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Archief

Archief voor december, 2012:

Prenatale screening op Downsyndroom ‘niet erg populair’

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde berichtte vorige week dat screening op Downsyndroom in ons land ‘niet erg populair’ is. Uit een onderzoek in het noorden van het land blijkt dat ruim tweederde van de Nederlandse zwangeren afziet van screening op Downsyndroom door middel van de combinatietest. ‘Het vaakst genoemde argument: Downsyndroom is geen reden voor zwangerschapsafbreking’, zo schrijft het blad. Een argument dat de SDS al jaren verkondigt: vrijwel altijd is met Downsyndroom goed te leven.

Uit het onderzoek bleek verder dat jongere vrouwen ook vaak afzien van de screening omdat zij voor zichzelf de kans op een kind met Downsyndroom laag inschatten. Vrouwen boven de 36 jaar maken meer gebruik van de test dan jongere (bijna 60 procent tegen ruim 28 procent). Ook kiezen veel meer vrouwen ‘uit de stad’ voor screening dan degenen die op het platteland wonen.

Het onderzoek sluit goed aan op de bevindingen uit de grote SDS-enquête uit 2009, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in het SDS-tijdschrift Down+Up (zie p. 13 e.v. in de link). Ook daar komt naar voren dat veel van de ouders geen screening wilden, omdat een kind met Downsyndroom sowieso welkom is in hun gezin. Uit de ervaringen van ouders met prenatale screening in de enquête bleek wel dat er nog altijd veel te weinig objectieve en gedegen informatie over Downsyndroom de (aanstaande) ouders bereikt.

Archief voor december, 2012:

Prenatale screening op Downsyndroom ‘niet erg populair’

Sinds kort presenteert een commercieel bedrijf via internet een volstrekt misleidende mogelijkheid om jonge kinderen met Downsyndroom te behandelen met ‘stamceltherapie’. De werking van deze therapie is wetenschappelijk volkomen onbewezen. Frank Buckley van de Europese Downsyndroom-organisatie EDSA schat de medisch risico’s van de behandeling in als ‘gevaarlijk en potentieel dodelijk’.

Het bedrijf, dat zich PSCT noemt (Precursor Stem Cell Therapy) heeft vestigingen in Slowkije, Maleisië en Zwitserland. De site van PSCT heeft ook een Nederlandstalige versie: www.fetal-cells.com/nl . Hierop prijst het bedrijf zich in zeer slecht Nederlands aan onder de naam FCTI.
De beloofde mogelijkheden tot verbetering van de symptomen van Downsyndroom moeten als geheel ongeloofwaardig worden beschouwd. De SDS adviseert iedereen die informatie van dit bedrijf toegestuurd krijgt, dit te beschouwen als valse reclame.