SDS Lokaal

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Archief

Archief voor december, 2013:

Bij de NIPT test hoort objectieve informatie over Downsyndroom!

Minister Schippers heeft 17 december 2013 groen licht gegeven voor het gebruik van de NIPT als vervolgscreeningstest tijdens de zwangerschap. Bij de NIPT worden uit het bloed van de aanstaande moeder cellen van de foetus geselecteerd die kunnen worden getest op het voorkomen van afwijkende chromosoomconfiguraties, waaronder Downsyndroom.  Deze test is in Amerika ontwikkeld en wordt al enige tijd gebruikt in o.a. Duitsland en België.  Tot nu toe waren de enige manieren om zekerheid te krijgen over bijvoorbeeld een chromosoomafwijking een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest, maar deze procedures brengen een verhoogd risico tot miskraam met zich mee. De Stichting Downsyndroom staat achter de invoering van de NIPT-test als alternatief voor vruchtwaterpunctie/vlokkentest, omdat op deze wijze vrouwen op een veilige manier meer informatie kunnen krijgen.

De Stichting Downsyndroom verbindt wel een zeer belangrijke voorwaarde aan het gebruik van prenataal onderzoek: de voorlichting rondom Downsyndroom moet up-to-date, goed en objectief zijn. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zwangeren vaak te weinig informatie krijgen om een overwogen besluit te kunnen nemen naar aanleiding van de uitslag van de test (zie www.downsyndroom.nl/enq p. 13 e.v.).

Het willen weten of de aanstaande baby wel of geen Downsyndroom heeft, moet geheel los staan van het besluit om de zwangerschap wel of niet uit te dragen. Dit besluit is persoonlijk en dat moet zo blijven. Een veilige test mag nooit leiden tot maatschappelijke druk om zwangerschappen af te breken. Als Stichting Downsyndroom (SDS) weten we heel goed dat er in de maatschappij nogal wat vooroordelen over Downsyndroom bestaan. De SDS zal zich daarom blijven inzetten om te laten zien dat mensen met Downsyndroom een goed leven kunnen leiden, mits er goede begeleiding beschikbaar blijft. Tegenwoordig komen de meeste kinderen en hun ouders gelukkig al heel kort na de geboorte in aanraking met Early Interventionprogramma’s. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden sterk vergroot. Gespecialiseerde medische zorg, fysiotherapie en logopedie, en gerichte ondersteuning van participatie in de samenleving, dragen verder bij aan een de laatste jaren sterk verbeterde kwaliteit van bestaan.

Een veilige test is een verbetering van de huidige zorg;  vrijheid om persoonlijke overwegingen te maken naar aanleiding van de uitslag is een noodzakelijke voorwaarde; ouders kunnen alleen een goede overweging maken als ze goede, objectieve informatie krijgen. Een vrije keuze vereist bovendien dat aanstaande ouders erop kunnen vertrouwen dat binnen onze samenleving mensen met Downsyndroom voldoende ondersteuning krijgen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen.

Klik hier voor  het bericht van de overheid

Archief voor december, 2013:

Bij de NIPT test hoort objectieve informatie over Downsyndroom!

Bij de Stichting Downsyndroom krijgen wij signalen dat er problemen spelen tussen een aantal grote zorgverzekeraars en logopedisten over de vergoedingen voor gespecialiseerde logopedie.  Als kenniscentrum voor Downsyndroom willen wij benadrukken dat gespecialiseerde praktijken die zich specifiek toeleggen op langdurige begeleiding aan meer zorg-intensieve kinderen  absoluut nodig zijn voor een goede begeleiding van kinderen met Downsyndroom.  Het mag niet zo zijn dat de extra kosten voor meer gespecialiseerde begeleiding worden afgewenteld op de ouders. Dat leidt tot maatschappelijke ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, waardoor bepaalde kinderen niet meer de begeleiding zullen kunnen krijgen die ze nodig hebben.  Juist nu in de maatschappij terecht zoveel nadruk wordt gelegd op participatie, moet er gezorgd worden dat ook mensen met Downsyndroom kunnen participeren. Voor veel kinderen met Downsyndroom draagt gespecialiseerde logopedie hieraan zeer bij.