Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Archief

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Down+Up biedt ruimte voor úw verhaal!

De Tweede Kamer debatteerde twee weken geleden over Passend Onderwijs. De eerste ervaringen met het nieuwe onderwijsstelsel zijn wisselend. Er klinken voorzichtig positieve geluiden, maar voor veel ouders en scholen zijn de regels nog onduidelijk, wat tot conflictsituaties leidt. Ook veel leerkrachten weten nog niet hoe ze met het nieuwe systeem moeten omgaan. Eén op de drie docenten vindt zichzelf onvoldoende toegerust om zorgleerlingen te begeleiden. En dan hebben we het nog niet over de (her)verdeling en toekenning van de financiële middelen. Kortom, voor kinderen met Downsyndroom en hun ouders moeten er in de praktijk nog veel voorzieningen worden zekergesteld.

Wat zijn úw ervaringen met Passend Onderwijs? In het lentenummer van Down+Up willen we de actuele situatie van kinderen met Downsyndroom in het Passend Onderwijs in beeld brengen. Hoe gaat het op school, wat gaat er goed, wat gaat er fout? Wat merkt u aan de school en de leerkrachten over de invoering van Passend Onderwijs? Schrijf uw verhaal op, of vraag de redactie of zij met u willen kijken hoe u uw ervaringen met alle lezers van Down+Up kunnen delen. Doen!

P.S. Laat u de redactie nog dit jaar weten of u een bijdrage wilt gaan leveren? Mail naar: redactie@downsyndroom.nl

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Vanuit diverse plaatsen in Nederland (Den Haag, Deventer, Alphen aan den Rijn, etc.) krijgen wij de melding dat er collectanten actief zijn die kaarten voor Stichting Downsyndroom (SDS) verkopen. Dit zijn oplichters. De SDS verkoopt geen kaarten aan de deur en houdt geen huis aan huis collectes.

Tip: Vraag altijd naar een legitimatie, die moeten de collectanten altijd bij zich hebben. Twijfel je aan de intenties van de ‘goede doelen ambassadeur’ bij jou aan de deur, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de politie of bij je gemeente. Wees op je hoede.

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

In de media wordt aandacht besteed aan de NIPT. In veel discussies wordt Downsyndroom als groot probleem neergezet. Hierbij gaan deze mensen helemaal voorbij aan het feit dat we het over kinderen hebben.  Veel ouders voelen zich machteloos in deze discussie. Moet je je nou werkelijk verdedigen omdat je een kind met Downsyndroom hebt? Dat kan toch niet!

We gaan met elkaar een witboek maken. We nodigen iedereen uit om je verhaal te mailen. Een zin, een alinea of een pagina, alles mag. Schrijf over je dromen, de gewone en mooie kanten, over je zorgen en over de uitdagingen waar je voor staat. Mail naar: witboek@downsyndroom.nl

Al jullie verhalen zullen samen het echte beeld van Downsyndroom vormen.

​We bundelen alle verhalen. We zetten ze op de website (anoniem). En we bundelen alle verhalen tot een witboek. Dat gaan we aanbieden aan de minister en het ministerie, aan alle verloskundigen/gynaecologen, aan iedereen waarvan wij het nodig vinden dat ze het echte beeld te lezen krijgen.

Mocht je voor het witboek ook een foto willen opsturen, graag. Vermeld erbij wie er op de foto staan. Als je een foto stuurt, stem je ermee in dat we die gaan afdrukken in het witboek.

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève.De belangrijkste rechten van het kind zijn:

 • Het recht op onderwijs
 • Het recht op eigen geloof en cultuur
 • Het recht op een naam en een nationaliteit
 • Het recht op een eigen mening
 • Het recht op een veilig en gezond leven
 • Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
 • Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
 • Het recht op bescherming bij een oorlog
 • Het recht op spelen
 • Het recht om op te groeien bij familie
 • Het recht op veilig drinkwater
 • Het recht op goede gezondheidszorg
 • Het recht op zorg bij een handicap

Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld. Ook voor onze kinderen met Downsyndroom is deze dag wereldwijd heel belangrijk.

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Vandaag, 13 november 2014 is er een algemeen overleg door de vaste Kamercommissie van VWS met als onderwerp “Zwangerschap en geboorte”. Bij  verschillende agendapunten komt de NIPT aan de orde.  De NIPT vindt bij de foetus chromosoomafwijkingen, zoals bijvoorbeeld Downsyndroom.  De SDS heeft alle leden van de Commissie VWS een brief gestuurd. Hierbij hebben we aandacht gevraagd voor de volgende punten:
 • in de definitieve procedure rond de NIPT  moet goede, betrouwbare informatie over Downsyndroom en de invloed daarvan op het dagelijks leven verankerd zijn in het protocol.
 • draag zorg voor de condities waardoor goede zorg gegeven kan worden.  Zwangeren moeten ervan verzekerd zijn dat ze werkelijk een keuze hebben, niet alleen door handelen van professionals, maar zeker ook door de samenleving. Documenten door overheidswege gepubliceerd over dit onderwerp moeten volgens ons altijd duidelijk verwijzen naar de optie uitdragen. En de overheid moet garant staan voor goede zorg.
 • de NIPT mag nooit onderdeel worden van routinematige screening. Het is de taak van de overheid om alles in werking te zetten dat wel of niet gebruik maken van de NIPT een keuze blijft. Niet alleen door een duidelijk protocol, maar ook door het scheppen van maatschappelijke condities waardoor de samenleving  openstaat voor alle mensen, zeker ook met Downsyndroom.
Dit is de volledige brief:  

Kamerdebat NIPT ( blz - 279.8 KiB)

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Op dinsdag 16 december van 16.00 tot 18.00 uur is er een informatiebijeenkomst over zorg en erfrecht in Zwolle. Deze is voor alle ouders die een kind met Downsyndroom hebben en nadenken over: verantwoordelijkheden voor de zorg in de huidige tijd; hoe regelen we de erfenis; is “vermogen” voor nabestaanden met Downsyndroom een handige keuze?
Vooral ouders die één kind hebben willen we vragen om mee te praten. ​Bij de bijeenkomst zijn medewerkers van de SDS en een notaris die bekend is met deze materie aanwezig.
Als u hier ook bij wilt zijn, mail dan voor 10 december naar info@downsyndroom. Vermeld in uw mail met hoeveel personen u komt. De locatie is in Zwolle, vlakbij het station, na aanmelding krijgt u de precieze gegevens.

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

De SDS heeft samen met Ieder(In) een brochure gemaakt over Downsyndroom en sociale veiligheid. De brochure behandelt veel aspecten van sociale veiligheid en bevat informatie voor ouders van schoolkinderen met Downsyndroom en voor ouders met pubers en (jong) volwassenen. De brochure kunt u gratis downloaden: Downsyndroom en sociale veiligheid

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan, de openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens dienstregeling. U kan een OV Begeleiderskaart toegewezen krijgen wanneer u op geen enkele manier zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen. De criteria zijn opgenomen in de Regeling OV-begeleiderskaart van 11 juli 2014. Bij de beoordeling wordt gekeken of u op enigerlei wijze zelfstandig kunt reizen.

Vanaf dit jaar regelt Argonaut Advies de beoordeling en toewijzing van de OV Begeleiderskaart. Alle gegevens staan op http://www.ov-begeleiderskaart.nl/. Let op, Argonaut heeft een handig stroomschema gemaakt om zelf te kunnen beoordelen of u/uw kind in aanmerking komt voor de begeleiderspas. Uit dit schema blijkt dat een thuiswonend kind vanaf 12 jaar met een verstandelijke beperking geen begeleiderspas kan aanvragen. Dit klopt niet! In de Ministeriële regeling komen veel van de kinderen volgens artikel 2, lid 2.f  wel in aanmerking voor de OV begeleiderspas.

Mensen die al een pas hadden moeten die weer opnieuw aanvragen met opnieuw alle administratieve handelingen om te bewijzen dat alleen reizen geen optie is.

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Bij de Dam tot Damloop op 21 september liepen twee teams van de SDS mee. Alle 20 personen hebben prima gelopen en het was een groot feest. Gezamenlijk heeft het team meer dan 10.000 euro opgehaald voor de SDS. Bedankt allemaal!

Archief voor 2014:

Wat zijn uw ervaringen met Passend Onderwijs?

Het tv-programma “Down voor Dummies” is een groot succes. Mensen willen graag weten hoe het is om Downsyndroom te hebben. Bjorn Kusters wil het ze graag vertellen. Hij is 15 jaar, heeft Downsyndroom en schreef een boek hierover met prachtige tekeningen erbij van eigen hand. Eigenlijk zou iedereen die iets van Downsyndroom wil weten dit boek moeten lezen.  “Hallo, ik ben Björn. Ik heb Downsyndroom. Ik denk daar nooit aan maar andere mensen kunnen het wel aan mij zien.” Zo begint het boek dat Björn Kusters gemaakt heeft. ​
Al sinds haar oprichting werkt de SDS aan het geven van een stem aan mensen met Downsyndroom. Daarom zijn we trots dat Björn dit boek heeft gemaakt. De Stichting Downsyndroom heeft vanaf vandaag dit bijzondere boek in haar assortiment.​ 
 
Dit boek biedt veel aan iedereen. Het is informatief omdat het vertelt wat Downsyndroom is. Het boek maakt je ook deelgenoot van een leerproces van Björn. Dit boek is prachtig omdat Björn vele portretten heeft gemaakt van alle mensen die een rol spelen in zijn leven.
“Ik Ben Björn”​ is te koop via www.downsyndroom.nl/webshop en kost € 7,95. Het is een aanrader voor iedereen die aan een ander moet vertellen wat Downsyndroom is. Of voor iedere jongere die wel eens wil zien hoe een leeftijdsgenoot over Downsyndroom nadenkt.