Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Archief

Archief voor oktober, 2015:

De NIPT mag niet in vrije verkoop

De NIPT (Niet Invasieve prenatale test) is in Nederland officieel alleen verkrijgbaar via de academische ziekenhuizen. En dan voor zwangeren die op de combinatietest een kans van 1 op 200 of hoger hebben op een kindje met Downsyndroom.
Er zijn vrouwen die na de combinatietest geen NIPT kunnen laten afnemen en dat wel willen of de combinatietest helemaal willen overslaan. Een deel van deze vrouwen kiest voor de mogelijkheid om de NIPT in België of Duitsland te laten afnemen.

Nu blijkt dat de test ook in Nederland via een commercieel bedrijf te koop is. Verloskundigen blijken hierover zeer suggestieve informatie te hebben gehad van dat bedrijf. De beroepsgroep van verloskundigen (KNOV) heeft hierover aan het begin van dit jaar al contact met minister Schippers en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gehad.

Zwangeren kunnen bloed laten afnemen in een laboratorium in Utrecht, zonder voorafgaande counseling. De SDS is hierdoor zeer geschokt. De NIPT is een zeer ingrijpende test. De uitslag van de test betreft zeer wezenlijke levensvraagstukken. De SDS vindt het van cruciaal belang dat de NIPT alleen mag en kan worden aangeboden door opgeleide professionals (ervaren verloskundigen die nascholing hebben gehad, gynaecologen met extra opleiding). Zij moeten de zwangeren voorbereiden op de mogelijke uitslagen van de test, informatie geven over alle syndromen die kunnen worden gedetecteerd, en informatie over de syndromen zelf. Als via de NIPT een syndroom (trisomie 13, 18 of 21) is gedetecteerd, moet de zwangere uitgebreide gedetailleerde informatie krijgen over de symdromen waaronder ook het effect ervan op het leven van het kind en het gezin. Aan de hand van deze informatie kan de zwangere een besluit nemen om definitieve diagnostiek te ondergaan en vervolgens een besluit naar aanleiding van de definitieve uitslag.

Via een commercieel bedrijf de NIPT aanschaffen is zeer onwenselijk, omdat zij niet gehouden zijn aan de belangrijke en noodzakelijke informatie voorziening. De NIPT is te ingrijpend en kan een te grote impact op het leven hebben om als commercieel product op de markt te kunnen verkrijgen. Bovendien overtreedt het betreffende bedrijf hierbij mogelijkerwijs de Wet op het bevolkingsonderzoek. Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft hierover Kamervragen gesteld aan Minister Schippers.

Archief voor oktober, 2015:

De NIPT mag niet in vrije verkoop

Op woensdag 25 november houden wij een themadag onderwijs in Meppel. Deze themadag is speciaal voor ouders van kinderen met Downsyndroom; leerkrachten en begeleiders met een leerling met Downsyndroom in de klas, in het bijzonder als het kind naar regulier onderwijs gaat; intern en ambulant begeleiders en andere belangstellenden.

In het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan de kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak.

Verder komen in een gesprek met de deelnemers de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs aan bod. In het middagprogramma wordt eerst ingegaan op de aanpak van lezen en rekenen en kort aandacht besteed aan de zaakvakken. Daarna wordt, in gesprek met de zaal, stilgestaan bij het begeleiden van sociale integratie op school.

Klik hier voor meer informatie.