Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Archief

Archief voor februari, 2016:

Themadag Onderwijs Rotterdam

Op donderdag 14 april houden we een themadag Onderwijs in Rotterdam. Deze dag is vooral geschikt voor ouders van kinderen met Downsyndroom, leerkrachten en begeleiders van een leerling met Downsyndroom en ambulant begeleiders. In het bijzonder als het kind naar regulier onderwijs gaat. De themadag is vooral geschikt voor mensen die nog niet heel veel ervaring hebben met het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Als mensen hiermee wel al veel ervaring hebben, dan kunnen zij andere aanwezigen tips geven (de spreker stelt hun inbreng op prijs), en kunnen zij met anderen ervaringen uitwisselen, maar horen zij wellicht niet heel veel voor hen nieuwe informatie. Er wordt aandacht besteed aan de kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak. Verder komen de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs aan bod. Ook wordt ingegaan op de aanpak van lezen, rekenen en de zaakvakken. Ook wordt in gesprek met de zaal, stilgestaan bij het begeleiden van sociale integratie op school. Klik hier voor meer informatie

Archief voor februari, 2016:

Themadag Onderwijs Rotterdam

In de media verschijnen momenteel veel verhalen van ouders van kinderen met Downsyndroom en ook van andere betrokkenen die een familielid met Downsyndroom hebben. Al deze mensen vertellen over hun leven met iemand met Downsyndroom. Veel mensen spreken van een verrijking van het leven, maar er zijn ook mensen die spreken van een ramp. Dit zijn allemaal individuele meningen die vertellen hoe deze mensen het ervaren hebben. Het is hun ervaren waarheid. We moeten alleen oppassen dat we individuele meningen en ervaringen niet als de maat der dingen gaan beschouwen.
Iedereen draagt eigen ervaringen en emoties met zich mee. Het is prima die ook te delen. Het wordt problematisch wanneer mensen hun eigen ervaring en emotie als de algemeen geldende waarheid beschouwen. Als een zus vindt dat haar jeugd negatief gekleurd is door een broer met Downsyndroom is dat haar geleefde waarheid, maar dat wil niet zeggen dat andere broers en zussen of ouders van een kind met Downsyndroom liegen als zij zeggen dat zij hun ervaringen voornamelijk positief vinden.

Als we willen weten wat meestal de invloed van Downsyndroom is op het dagelijks leven, dan moeten we naar onderzoek kijken waarin de ervaringen zijn geïnventariseerd van een grote groep mensen. In Amerika zijn dergelijke onderzoeken gedaan. Wat betekent het Downsyndroom voor de kwaliteit van het leven van ouders, broertjes en zusjes en het kind zelf? In 2011 deden Skotko en collega’s hiernaar onderzoek. Uit een enquête onder 2044 ouders komt dat 99% houdt van hun zoon of dochter met Downsyndroom, 97% is trots op hun kind, 79% vond dat hun visie op het leven positief was beïnvloed door hun kind. Slecht 5% schaamde zich voor hun kind en 4% had het kind liever niet gehad. In een tweede enquête werden 822 broers en zussen bevraagd (waarbij aan degenen ouder en jonger dan 12 jaar deels andere vragen zijn gesteld). Meer dan 96% voelde affectie voor hun broer/zus met Downsyndroom; 94% van de oudere broers en zussen (ouder dan 12 jaar) was trots op hem of haar. Minder dan 10% van de broers en zussen schaamde zich voor hem of haar en 5% wilde hem of haar graag inruilen. Van de oudere broers en zussen vond 88% dat zij zelf betere mensen waren geworden door op te groeien met een broer/zus met Downsyndroom. Zo’n 90% van de oudere broers en zussen gaf aan ook later betrokken te willen blijven bij het leven van hem/haar. Een laatste enquête was gericht op 284 mensen met Downsyndroom in de leeftijd 12 jaar en ouder. Zo’n 99% gaf aan gelukkig te zijn met zijn of haar leven. Bijna 99% hield van zijn of haar familie en 97% hield van zijn of haar broers of zussen. Zo’n 86% vond dat zij zelf gemakkelijk vrienden konden maken. Een klein percentage voelde zich bedroefd over het eigen leven. Dit waren vaak jongeren in de leeftijd van voortgezet onderwijs of jongvolwassen die net van school af waren, een leeftijdsfase die voor veel mensen zonder Downsyndroom ook moeilijk kan zijn. Samenvattend: de overgrote meerderheid van de geënquêteerde mensen met Downsyndroom vindt dat zijn of haar leven gelukkig en vervullend is.
De Stichting Downsyndroom gaat dit onderzoek repliceren in Nederland. Wat kunnen we hier zeggen over de ervaren kwaliteit van leven van de ouders, de mensen met Downsyndroom zelf en hun broers en zussen. De komende maanden zullen we het onderzoek gaan uitvoeren. We houden u op de hoogte via website, facebook en ons magazine Down+Up.

Archief voor februari, 2016:

Themadag Onderwijs Rotterdam

De NIPT mag nooit in het standaardaanbod voor alle zwangeren komen. Want standaard aangeboden krijgen heeft helemaal niets te maken met eigen vrije keuze van de zwangeren, aangeboden krijgen is een overheidsadvies. Werkelijke vrije keuze van zwangeren kan alleen als de NIPT op verzoek van zwangere beschikbaar is. En een bewuste keuze of je de NIPT wilt gebruiken kan alleen wanneer je goed geïnformeerd bent over de NIPT, en over trisomie 13, 18 en 21.

Veel mensen denken dat bij Downsyndroom al je dromen instorten. Maar voor kinderen met Downsyndroom zijn mooie dromen beschikbaar. Ze worden de spil in het gezin, ze verbinden mensen met elkaar, ze gaan werken en hebben plezier in het leven.
Het is dan ook zwaar om te bedenken dat een gevoel van uitzichtloosheid en slechte en gekleurde informatie vaak de besluitvorming van zwangeren bepaalt.
Zwangeren hebben recht op een eigen keuze. Maar een echte keuze is alleen mogelijk als je daadwerkelijk weet waarvoor je kiest, als je weet wat het betekent om een kind met Downsyndroom te hebben. De mensen die dat heel goed kunnen vertellen zijn ervaringsdeskundigen, het zijn de ouders van kinderen met Downsyndroom. Ook vandaag een nieuw verhaal.

 

Jeanet: “Ik liet geen prenatale test doen, hoewel 41 jaar oud. Als ik geen Down of andere handicap wilde hebben was ik niet zwanger geworden. Een idiote test, misschien mankeert het kind niets en blijkt het later autisme of criminele neigingen te hebben of het komt onder een auto enz. Het ( de prenatale test) geeft de suggestie dat we het leven in de hand hebben en alles wijst op het tegendeel. De Down jongen die we kregen was verder zoals elk ander kind. Lief, lastig, moeilijk, geweldig, irritant enz. Wat zeuren de mensen! Met elk kind maak je fouten, zo ook met deze; daar voel je je dan schuldig over of niet. Nou en? Hij houdt ons gezin bij elkaar en dat is een geweldig talent. We beleven lol aan hem, ja en soms zijn er zorgen of zo. Maar eigenlijk minder dan met de anderen. Hij lijkt er goed in te zijn voor zichzelf te zorgen.”

Meer lezen? www.downsyndroom.nl/witboek

De optredens in de media van 16 februari:

NOS Journaal 20.00 uur, zie vanaf omgeveer 15de minuut

Regina Lamberts, Peter en Arie Harteveld bij radio 1, Dit is de dag.

Tefke Danijs bij Jinek, zie vanaf ongeveer 8ste minuut.

1252357-0

Archief voor februari, 2016:

Themadag Onderwijs Rotterdam

Woensdag 10 februari 2016 wordt de achtste evaluatie Passend Onderwijs besproken in de commissie onderwijs van de Tweede Kamer. De SDS en de Vim hebben gezamenlijk een brief opgesteld om tijdens deze vergadering ook aandacht te vragen voor de leerlingen met Downsyndroom.
De evaluatie passend onderwijs lijkt vooral te gaan over kinderen die thuiszitten. Leerlingen met Downsyndroom zitten zelden thuis, maar krijgen zeker lang niet altijd passend onderwijs.

Via deze link kunt u de evaluatie vinden die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze link kunt u ook gebruiken om woensdag vanaf 13.30 uur het debat live te volgen of later het verslag te lezen.

De brief van VIM en SDS kunt u hier downloaden:

Brief TK Passend Onderwijs
Brief TK Passend Onderwijs
Tweede-Kamer_8e_voortgangsrapportage.pdf
158.7 KiB
222 Downloads
Details