Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Archief

Archief voor september, 2016:

Nieuw: huisartsenbrochure

De huisartsenbrochure is gemaakt door de Stichting Downsyndroom, samen met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), en is gecontroleerd door medisch specialisten. Hij is speciaal geschreven voor huisartsen. De gegevens in de brochure worden daarom kort, zakelijk, en in medisch vakjargon weergegeven. Hiermee is een belangrijke brochure beschikbaar gekomen.

Iedere ouder kan de eigen huisarts op de hoogte brengen van deze brochure. Voor alle informatie klik hier.

Archief voor september, 2016:

Nieuw: huisartsenbrochure

De Lovie awards zijn Europese prijzen voor innovatieve websites en apps.
In de categorie Best Experience en Family & kids heeft de app Kleine Stapjes GOUD gewonnen!
Een geweldige opsteker en een erkenning voor een fantastisch mooie en bruikbare app!
Zie ook de informatie die de makers op de website hebben gezet: http://fonk.amsterdam/project/kleine-stapjes/
Ook de makers zijn trots
award-4

Archief voor september, 2016:

Nieuw: huisartsenbrochure

Vanaf april 2017 kunnen zwangere vrouwen kiezen om de NIPT te doen. Vrouwen hoeven dan niet eerst de combinatietest te doen. De NIPT gaat €175 kosten. De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt alleen gedaan in de acht universitair medische centra (umc’s).

De NIPT is een betrouwbare bloedtest waarmee met grote zekerheid de kans op een kind met Downsyndroom, syndroom van Edwards en Patau kan worden vastgesteld. Doordat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest hoeven nu veel minder risicovolle puncties te worden uitgevoerd. Voor echte zekerheid blijft een vlokkentest of vruchtwaterpunctie noodzakelijk.
Minister Schippers benadrukt dat het de keuze van de zwangere vrouw blijft om de NIPT wel of niet te doen. “De NIPT is geen routinetest. De keuze om te screenen is een persoonlijke afweging. Ik hecht dan ook groot belang aan goede en objectieve informatie vooraf zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen om deel te nemen of juist niet.” (ANP)
Deze uitspraak van de minister weerspiegelt het goede gesprek dat stichting Upside van Down en de SDS met haar hebben gehad ruim een jaar geleden. We zijn blij dat de minister de eigen keuze ook onderstreept door een eigen bijdrage vast te stellen.

Maandag 26 september maken de Stichting Upside van Down en de SDS een goed begin met het ontwikkelen van die goede en objectieve informatie tijdens het symposium de Vervolmaakte mens. Op die dag komen o.a. verloskundigen en gynaecologen bijeen om gezamenlijk met ons hierover te praten. Ook is Dr. Brian Skotko als spreker aanwezig, is is een Amerikaans deskundige op het gebied van voorlichting en Downsyndroom. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar. www.devervolmaaktemens.nl

Archief voor september, 2016:

Nieuw: huisartsenbrochure

De app Kleine Stapjes die we samen met @Fonk hebben gemaakt is genomineerd voor maar liefst 2 Lovie-Awards: Best UX in Apps en Best Family & Kids in Apps! Wat een eer, wat zijn we trots! 
Ook kunnen we in aanmerking komen voor een Peoples Lovie! Om deze te winnen hebben we jullie stem nodig! 
 
Stem voor 22 september via deze links:
 
Op 27 oktober worden de winnaars bekend gemaakt in Londen. 
 
Super bedankt! 

Archief voor september, 2016:

Nieuw: huisartsenbrochure

Op donderdag 22 september houden we een themadag Onderwijs in Almelo. Deze dag is vooral geschikt voor ouders van kinderen met Downsyndroom, leerkrachten en begeleiders van een leerling met Downsyndroom en ambulant begeleiders. In het bijzonder als het kind naar regulier onderwijs gaat. De themadag is vooral geschikt voor mensen die nog niet heel veel ervaring hebben met het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Als mensen hiermee wel al veel ervaring hebben, dan kunnen zij andere aanwezigen tips geven (de spreker stelt hun inbreng op prijs), en kunnen zij met anderen ervaringen uitwisselen, maar horen zij wellicht niet heel veel voor hen nieuwe informatie.

 

Er wordt aandacht besteed aan de kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak. Verder komen de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs aan bod. Ook wordt ingegaan op de aanpak van lezen, rekenen en de zaakvakken. Ook wordt in gesprek met de zaal, stilgestaan bij het begeleiden van sociale integratie op school. Klik hier voor meer informatie.