SDS Lokaal

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Archief

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

In 2018 bestaat de  Stich­ting Down­syn­droom 30 jaar en de Ups­i­de van Down 10 jaar. Dat vraagt om een uniek pro­ject. Dus orga­ni­se­ren we een fan­tas­tisch gala, waar ieder­een wel­kom is! We gaan samen de inclu­sie vie­ren die is bereikt. Lees hier alles!!

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Leden van de Tweede Kamer luiden de noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met problemen snel betere hulp krijgen. De SDS  vraagt al jaren aandacht voor het feit dat veel kinderen ondanks de Wet passend onderwijs niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Ook onze koepel Ieder(in) werkt hier hard aan. 

Nodeloos ingewikkeld
In het passend onderwijs stapelen de problemen zich op. Ouders weten niet waar ze moeten zijn om zorg en ondersteuning op school goed geregeld te krijgen. Ze verdwalen tussen de loketten van passend onderwijs, de Zorgverzekeringwet, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Wmo en Participatiewet. Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen die wel kunnen leren, zitten thuis of worden beziggehouden in kinderdagcentra. En ook in het leerlingenvervoer zijn nog steeds problemen.

Het zorg- en onderwijsstelsel is nodeloos ingewikkeld. Ieder(in) pleit mede namens de SDS ervoor dat de overheid afdwingt dat ouders één aanspreekpunt hebben, waar kennis en expertise over zorg én onderwijs samenkomen.

Passend onderwijs niet inclusief
Naast de problemen in de uitvoering van het passend onderwijs speelt nog een andere dringende kwestie. Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap bekrachtigd en moet dit verdrag nu uitvoeren. In dit verdrag staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. We constateren dat passend onderwijs geen inclusief onderwijs is. In tegenstelling tot veel andere West-Europese landen is er in ons land nog geen sprake van een inclusief onderwijssysteem.

Naar een inclusief systeem
Inclusief onderwijs realiseren zal stapsgewijs plaatsvinden en lukt alleen met samenwerking van alle betrokken partijen: de politiek, samenwerkingsverbanden, scholen, leraren, onderwijsdeskundigen, belangenorganisaties en uiteraard leerlingen met een beperking en hun ouders zelf. De opgave is met elkaar te onderzoeken via welke weg we in Nederland tot een inclusief onderwijssysteem komen waarin kinderen niet gescheiden van elkaar opgroeien. Dat is belangrijk, want volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. 

Lobby en hoorzitting
Ieder(in) is voor de SDS een belangrijk partner in deze.  Ieder(in) heeft regelmatig contact met Kamerleden en voert gesprekken bij de verantwoordelijke ministeries. Eind juni organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting om van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en anderen hun ervaringen te horen. Begin juli is er in de Tweede Kamer een belangrijk overleg over passend onderwijs. Ieder(in) zal beide momenten benutten om te wijzen op wat er moet gebeuren om onderwijs aan leerlingen met een beperking te verbeteren.

Ervaringen welkom
Ervaringen van ouders en leerlingen ondersteunen onze gesprekken in Den Haag. Input is daarom welkom. Stuit u op problemen met passend onderwijs? Meld het. Bel of mail naar het Nationale Zorgnummer.

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Stichting Downsyndroom bestaat 30 jaar en in juni bestaat de Upside van Down 10 jaar. Dat vraagt om een uniek project. Dus organiseren we een fantastisch gala, waar iedereen welkom is! We gaan samen de inclusie vieren die is bereikt. Bovendien gaan we mensen belonen die daar een rol in spelen. En we gaan meteen iederéén inspireren om mensen met Downsyndroom mee te laten doen.

Daarom hebben we de INC awards bedacht: applaus en inspiratie voor wie zich inzet voor beeldvorming en inclusie. Binnenkort kan iedereen bedrijven en organisaties nomineren voor een award. Een deskundige jury beslist daarna wie in de finale komen. Op 13 november worden de INC awards uitgereikt. Op een grandioos gala in Huis ter Duin in Noordwijk. Dat mag je niet missen!

Nieuwsgierig? Binnenkort komt de website online, we houden je op de hoogte!

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Zorgverzekeraar VGZ heeft de zinnige zorg award. Een van de genomineerden is NoTube, een programma waarbij ouders zelf onder begeleiding hun kinderen met Downsyndroom van de sonde af kunnen helpen. Iedereen kan stemmen!! Klik hier om je stem uit te brengen voor een belangrijk programma. 

Meer dan 25% van de jonge kinderen met het Downsyndroom krijgt tijdelijk hun voeding via een sonde. Alle ouders willen daar natuurlijk weer vanaf. Het afbouwen van sondevoeding kan een moeilijk proces zijn. Hierdoor krijgen kinderen langer sondevoeding dan medisch noodzakelijk en wenselijk is. Michel Weijerman van het Downcentrum Nederland van het Alrijne Ziekenhuis begeleidt het programma NoTube, waarbij ouders zélf de sondevoeding bij hun kind afbouwen. Dit gebeurt in de eigen thuissituatie zonder dat daar een ziekenhuisopname voor nodig is. Gemiddeld duurt het afbouwen van sondevoeding 3 weken, terwijl NoTube dat in 8 dagen kan. Resultaten laten zien dat steeds meer kinderen sneller en op een prettige(re) manier de sondevoeding kunnen afbouwen.

We hebben in het lentenummer 2018 het verhaal van Tibbe en NoTube geplaatst:

Tibbe eet weer zelf
Tibbe eet weer zelf
Tibbe_No_tube_DU121.pdf
551.5 KiB
63 Downloads
Details

 

 

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Op vrijdag 18 mei 2018 is er een themadag onderwijs in Utrecht. Onderwerpen die aan bod komen zijn: kenmerken van kinderen met Downsyndroom en de consequenties daarvan voor de pedagogische en didactische aanpak, de voor- en nadelen van integratie in het gewone onderwijs, de aanpak van rekenen en lezen, de zaakvakken en sociale integratie. De themadag is vooral geschikt voor mensen die nog niet heel veel ervaring hebben met het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Klik hier voor meer informatie.

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Onze koepel Ieder(in) heeft de afgelopen week hard gewerkt aan een inhoudelijk pamflet. Het pamflet is 24 april verstuurd naar de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie SZW.

Vandaag, 26 april is het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Het begint om 10.15 uur. Na het debat gaat de staatssecretaris met haar ambtenaren werken aan de wet. Dit is dus het moment om onze druk zoveel mogelijk op te voeren in het belang van mensen met een beperking. We willen twee doelen bereiken:
–       Voorstel loondispensatie van tafel
–       Betrokken partijen (werkgevers, werknemer, mensen met een beperking en uitvoeringorganisaties) aan tafel om tot een goed voorstel te komen. Of wel: niet over ons, niet zonder ons.

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Op Wereld Downsyndroomdag 21 maart 2018 was het symposium. Hier is een mooie samenvatting van gemaakt. Klik hier om deze samenvatting te bekijken.

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Soms komt het voor dat je kind naast Downsyndroom nog een andere diagnose of beperking heeft. Hierdoor staat Downsyndroom helemaal op de achtergrond. Er is immers wat anders om je zorgen over te maken. Als ouder voel je je vaak dan ook helemaal niet thuis bij andere ouders die een kindje met Downsyndroom hebben. Immers, bij hen gaan de verhalen over ontwikkelen en school, bij jullie gaan de verhalen over zorg, hulpmiddelen of de zoektocht naar wat je kind nu eigenlijk heeft.
 
Op zaterdag 9 juni is er een bijeenkomst speciaal voor die ouders die een kind hebben met Down++.  Iedereen die zich in bovenstaande herkent, is welkom. En het is totaal onbelangrijk of je wel of niet donateur van de SDS bent.
 
Het hele gezin is 9 juni welkom bij het ODC de Klim-Op, Harmoniepad 1 in Kampen tussen 11 en 15 uur.
 
Er is alle ruimte en tijd om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Er zijn vele leuke plekken voor de kinderen om te spelen. De kinderen kunnen geschminkt worden. En er komt een relaxhoekje voor de moeders. Er is toezicht voor de kinderen aanwezig. We verzorgen een lunch. Alle hulpmiddelen zijn aanwezig. Er is een snoezelruimte, speelruimte en boxen.  
 
Wil je komen? Mail naar info@downsyndroom.nl met hoeveel volwassenen en kinderen je komt. En of er bij de lunch rekening gehouden moet worden met glutenvrij brood.
 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

Op 21 maart vragen we wereldwijd aandacht voor de positie van jong en oud met Downsyndroom in onze maatschappij. In Nederland hangen honderden ouders poster van hun kind op, zij maken deel uit van de straat, het dorp, de school. Ook zijn er op veel plekken in het land activiteiten waar gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. Kijk op de kalender voor een activiteit bij u in de buurt.
En natuurlijk viert de SDS Wereld DownSyndroom Dag met haar jaarlijks symposium, nu met de titel “Downsyndroom: anders bekeken”. Dit jaar zitten we in CineMec, Utrecht. Ivo Niehe komt aan het eind van de dag samen met Nando en Rutger vertellen over Drs Down. Voor de allerlaatste toegangsbewijzen, klik hier.

Ook de Europese koepel (EDSA) viert deze dag. Op http://www.edsa.eu/category/world-down-syndrome-day/ vind je bijdragen uit alle Europese landen.

Ook de wereldkoepel (DSI) heeft filmpjes verzameld. Zie hiervoor deze link. De SDS bijdrage kan je hier zien.

Alle posters zien? Klik hier

 

Archief voor 2018:

INC AWARDS – INCLUDE EVERYONE

We ontvingen de volgende vacature van Nora Werkt:

HE HALLO WIL JIJ GRAAG WERKEN, DAN ZOEKEN WIJ JOU!

Je bent van harte welkom op onze locatie: De Loods. De werkzaamheden die wij hebben, doe je op je eigen
niveau, tempo en onder deskundige begeleiding. Op dit moment betekent dit onder andere de volgende
werkzaamheden:

– Meewerken aan opdrachten binnen de Loods, bijvoorbeeld:
o Knippen van stof
o Naaien van knuffels
o Vullen van knuffels
o Verwijderen en aanbrengen van nieuwe stekkers aan lampen
o Verwijderen en aanbrengen van lampen
o Inpakken
– Allerlei andere voorkomende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het verzorgen van de lunch,
schoonmaakwerk.

WENSVAARDIGHEDEN
Wat maakt werken in de Loods zo leuk? Tijdens de werktijden gaan we ook kijken naar je specifieke Wensvaardigheden. Wat zou je nog willen leren? Waar ben je goed in? Wat vind je heel erg leuk? Op basis van deze informatie gaan we samen met jou kijken of je ook buiten de loods werkzaam kunt zijn. We gaan dan op zoek naar een geschikte ondernemer waar je een gedeelte van de werkweek werkzaamheden gaat
verrichten.

WAT BRENG JIJ MEE?
Een beperking en ingeschreven in het Doelgroepenregister. Als opleiding bijvoorbeeld VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs), maar dat vinden we eigenlijk niet zo belangrijk. Je bent een harde werker, je hebt humor en wil graag nieuwe dingen leren en ervaringen opdoen.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij vinden dat wanneer jij productief voor ons bent hier een salaris tegenover hoort te staan. Dit betekent dat wij jouw minimaal het wettelijk minimum loon betalen en 8% vakantietoeslag. Het aantal uren kan in overleg worden vastgesteld. Daarnaast kan er ook gestart worden met bijvoorbeeld een Proefplaatsing.
Begeleiding van de huidige jobcoach (naast onze interne jobcoaching) is geen probleem. Naast dit bieden wij een veilige werkomgeving met gelijkwaardige collega’s. Naast werk vinden wij het sociale contact erg belangrijk en zullen we activiteiten organiseren om samen dingen te ondernemen. En natuurlijk niet te
vergeten gaan we samen aan de slag met je wensvaardigheden, dat maakt het werken in de Loods uniek!

OVER STICHTING NORA WERKT
Stichting Nora Werkt is mede tot stand gekomen om invulling te geven aan Social Return voor één van de grootste overheidsverzekeraars van Nederland. Vanuit deze Social Return worden de salariskosten voor een groot gedeelte gedekt. De overige inkomsten komen vanuit de omzet door het verrichten van werkzaamheden. Stichting Nora Werkt heeft geen winstdoelstelling en heeft als doelstelling mensen met een (licht) verstandelijke beperking aan een betaalde baan te helpen. Gezien de kleinschaligheid enintensieve begeleiding behoort beschut werk tot de mogelijkheden. Stichting Nora Werkt wil in 2018 in samenwerking met partners een erkend leer-werkbedrijf worden. Stichting Nora Werkt is gevestigd in
Breda aan de Van de Reijtstraat 84.

REAGEREN?
Bel of mail ons en we ontmoeten je graag.
E-mail: info@norawerkt.nu
Telefoon: 06 15 94 6117
Je bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen in De Loods, de koffie en thee staan voor je klaar.