SDS Lokaal

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
 SDS info (voor donateurs) SDS persberichten

Fotoalbum

leden bestuur en directie

Marja Hodes

functie bestuur: voorzitter
Rest volgt

Lieke Koets
functie bestuur: secretaris
werkzaamheden naast de SDS: adviseur veiligheid en milieu

“Ruim 22 jaar geleden werd mijn zoon geboren en maakte ik kennis met Downsyndroom. Na de eerste schok kwam al snel het besef dat het voor een groot deel van zijn ouders zou afhangen hoe ver hij zou komen in het leven. Al na een paar weken had ik voor het eerst contact met de SDS en leerde ik de oprichters van de stichting kennen. De SDS heeft ons die jaren erg geholpen en na enkele jaren werden we zelf vraagbaak voor jonge ouders en organiseerden we activiteiten bij ons in de buurt. Er is nog veel te doen aan beeldvorming van mensen met Downsyndroom en toen in 2004 een telefoontje kwam met het verzoek of ik me kandidaat wilde stellen voor het bestuur hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik wil graag mijn ervaring en bestuurlijke kwaliteiten inzetten om het leven voor mensen met Downsyndroom, en vooral de kinderen, te verbeteren en ze te helpen zoveel mogelijk op eigen benen te staan. Veel mensen hebben een verkeerd beeld van Downsyndroom en er moet nog veel gebeuren om dat beeld bij te stellen. Daar wil ik graag aan meewerken!”

Jan Hoiting
functie bestuur: penningmeester
werkzaamheden naast de SDS: adviseur bedrijfsvoering bij Wereldwijd Werken, een Rijksbrede serviceorganisatie verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

“In december 2011 werd, in de VS, onze derde zoon geboren, onverwacht met Downsyndroom. Vanuit het ziekenhuis in de VS werd direct ondersteuning aangeboden door de Amerikaanse Downsyndroom Association, maar ik wilde ook graag informatie uit Nederland. Ik heb toen diverrse malen telefonisch en per mail heel plezierig en nuttig contact gehad met de SDS. Toen wij in de zomer van 2012 naar Nederland terugkeerden en ik bij toeval zag dat de SDS nieuwe bestuursleden zocht, was de keuze snel gemaakt en heb ik mij aangemeld als bestuurslid. Sinds januari 2013 ben ik de penningmeester van het landelijk bestuur. ”

Erik de Graaf
Functie bestuur: lid
Werk naast de SDS: gepensioneerd, opgeleid als vliegtuigbouwkundige

“Meteen na de geboorte van onze zoon David in 1984 zijn mijn vrouw Marian en ik op zoek gegaan naar informatie over en praktisch bruikbare adviezen voor de opvoeding van kinderen met Downsyndroom. Vervolgens hebben wij het initiatief genomen tot oprichting van een nationale syndroom-specifieke organisatie, die in 1988 als SDS formeel het levenslicht zag. Tot op de huidige dag ben ik/zijn wij intensief betrokken bij de het leven van mensen met Downsyndroom en daarmee ook bij de SDS.”

Frank de Ronde
Functie bestuur: lid
Werk naast de SDS: pluimveehouder

“In 2009 werd onze dochter geboren waardoor wij niet alleen kennis maakte met Downsyndroom, maar vanzelfsprekend ook snel naar haar geboorde met de SDS. Dankzij het contact met de SDS kregen we veel praktische informatie over downsyndroom en vonden we daardoor snel de weg in een voor onze onbekende wereld rond downsyndroom. Wij vinden alle kinderen met downsyndroom recht hebben op een geïntegreerd en volwaardige plek in de maatschappij. Om deze acceptatie te helpen realiseren ben ik lid geworden van het bestuur van de SDS.”

Gijs Bakker
Functie bestuur: lid
Rest volgt

Directie:

Regina Lamberts
is voor 24 uur per week in dienst van de Stichting Downsyndroom (honorering schaal 12 van de CAO Zorg en Welzijn)

“Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog. En heb altijd gewerkt om mensen te helpen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Ik ben onder andere manager geweest van een medisch agogische dienst van een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en directeur van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Bij de SDS heb  ik een zeer dynamische werkomgeving gevonden. Mijn grootste drijfveer zijn de contacten met de ouders, graag werk ik mee om het verschil te maken voor ouders die toch al zoveel zelf moeten uitzoeken. Ik zet me graag in om mensen met Downsyndroom een volwaardige eigen plek in de maatschappij te bezorgen.  Tenslotte vind ik het erg leuk om met mijn collega’s en alle vrijwilligers te werken aan een professionele organisatie die efficiënt met onze financiële middelen omgaat.

Reacties plaatsen niet mogelijk