SDS Lokaal

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Amerpoort, Centrum voor Diagnostiek en Behandeling
Contactpersoon: Centrum voor Diagnostiek en Behandeling
Bezoekadres: Baarn: Nieuwenoordlaan 12

Utrecht: Furkaplateau 15

Amersfoort: Printerweg 47

Bosch en Duin: Duinweg 35

Postadres: Postbus 10103, 3505 AB, Utrecht
telefoonnummer :  06 83974693
website :  www.amerpoort.nl
e-mail adres: secretariaatCDB@amerpoort.nl
spreekuur:  
voor wie: Cliënten, aanmelders, verwanten die vragen
hebben rond diagnostiek en behandeling
gericht op de verstandelijke beperking
werkwijze: Na aanmelding volgt een intakegesprek
om vervolgens de gepaste diagnostiek
en behandeling te kunnen bieden

Deskundigen in het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling

  Standaard

aanwezig

Mogelijk

te consulteren

Kinderarts    
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)  x  
(kinder) cardioloog    
logopedist    x
fysiotherapeut    x
ergotherapeut  x  
kno-arts    
oogarts/ optometrist    
pedagoog  x  
audiologisch centrum    
contact ouder    
MEE    
tandarts    x
orthopeed    
podoloog    
gynaecoloog    
oncoloog    
orthodontist    
diëtist/ voedingsdeskundige    x
anders, namelijk GZ psycholoog  x  

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind?  Alleen wanneer nodig
de coördinatie van zorg  Verloopt via 1 regiehouder
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd Verloopt via een centraal punt
de verslagen worden opgestuurd  Naar cliënt/

wettelijk

vertegenwoordiger

Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? zeker
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? zeker
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? zeker
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja

Amerpoort is een 24 uurs instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling (CDB) verzorgt voor
cliënten van Amerpoort, maar ook voor mensen van buiten Amerpoort
met een verstandelijke beperking, of een vermoeden daarvan de diagnostiek
en behandeling. Amerpoort heeft in de loop der jaren veel kennis en
expertise opgedaan o.a. op het gebied van Downsyndroom.

Het CDB maakt gebruik van alle expertise die binnen Amerpoort te krijgen is.
Elke aanmelding die bij het CDB binnen komt, wordt nauwkeurig beoordeeld
en bekeken welke deskundige wij het beste bij de vraag kunnen betrekken.

Het CDB is geen “poli” zoals op deze site misschien bedoeld wordt.
Alle experts binnen Amerpoort werken in de dagelijkse zorg met
of behandeling en diagnostiek aan cliënten en worden op vraag ingezet.
Op deze manier blijven onze medewerkers nauw verbonden met wat de
directe opvoeding en ondersteuning van een kind met Down syndroom
vraagt en kunnen hierdoor adequaat inspelen op de dagelijkse vragen
en problemen die ervaren kunnen worden.

 

Reacties plaatsen niet mogelijk