SDS Lokaal

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Down poli: Amerpoort
Contactpersoon: Centrum voor Diagnostiek en Behandeling
Bezoekadres: Baarn: Nieuwenoordlaan 12

Utrecht: Furkaplateau 15

Amersfoort: Printerweg 47

Bosch en Duin: Duinweg 35

Postadres: Postbus 10103, 3505 AB, Utrecht
telefoonnummer :  06 83974693
website :  https://www.amerpoort.nl/diensten/medische-zorg/centrum-voor-diagnostiek-en-behandeling-cdb.html
e-mail adres: secretariaatCDB@amerpoort.nl
spreekuur:  
voor wie: Cliënten, aanmelders, verwanten die vragen hebben rond diagnostiek en behandeling gericht op de verstandelijke beperking
werkwijze: Na aanmelding volgt een intakegesprek om vervolgens de gepaste diagnostiek en behandeling te kunnen bieden

Deskundigen in het Downteam

  Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts    x
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)  x  
(kinder) cardioloog    
logopedist    x
fysiotherapeut    x
ergotherapeut  x  
kno-arts    
oogarts/ optometrist    
pedagoog  x  
audiologisch centrum    
contact ouder    
MEE    
tandarts    x
orthopeed    x
podoloog    
gynaecoloog    
oncoloog    
orthodontist    
diëtist/ voedingsdeskundige    x
anders, namelijk GZ psycholoog  x  

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind?  Alleen wanneer nodig
de coördinatie van zorg  Verloopt via 1 regiehouder
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd Verloopt via een centraal punt
de verslagen worden opgestuurd  Naar cliënt/wettelijk vertegenwoordiger
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? zeker
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? zeker
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? zeker
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja

 

 

Reacties plaatsen niet mogelijk