Donateur worden

Donateur worden? Wat nu?

De SDS kan haar werk doen dankzij uw donaties en giften!

Als donateur van de Stichting Downsyndroom (SDS) levert u een belangrijke bijdrage aan het vele werk van de SDS. Ook volgend jaar willen wij weer:

  • Zo veel mogelijk van de bijna 300 gezinnen die net een kind met Downsyndroom gehad hebben eerste informatie en begeleiding geven. De meeste daarvan zullen wij met ons gespecialiseerde team al snel na die geboorte aan de lijn krijgen. Daarna volgen vele momenten waarop wij onze donateurs ondersteunen met informatie over het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen, hun gedrag, dagopvang en schoolkeuze, de verdere opvoeding, seksualiteit, stages, werk- en andere dagactiviteiten.
  • Via de professioneel bemande SDS-helpdesk zo veel mogelijk vragen beantwoorden waar u als ouder of anderszins betrokkene mee zit op medisch, opvoedkundig, onderwijskundig of sociaal maatschappelijk gebied. De SDS is immers dé vraagbaak op het gebied van Downsyndroom in Nederland.
  • Vier full colour exemplaren van het eigen magazine ‘DOWN+UP’. Kinderen met Downsyndroom zijn het toch zeker waard om in kleur afgebeeld te worden?
  • Allerlei syndroomspecifieke informatie folders, brochures, boeken, cd’s en dvd’s op het gebied van Downsyndroom verspreiden en waar nodig actualiseren en produceren.
  • Informatiedagen (21-3: Wereld Downsyndroomdag), themaweekends, e.d. organiseren.
  • Haar eigen netwerk van regionale groepen van ouders die elkaar ondersteunen verder uitbouwen.
  • Bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek dat de levenskwaliteit van mensen met Downsyndroom verbetert.

Voor het voortzetten van dit broodnodige werk vragen wij u om een financiële bijdrage. De minimumdonatie om Down+Up te ontvangen is € 45,- (als in u Nederland woont, anders € 60,-). 

Klik hier om u aan te melden

N.B. Bent u ouder/verzorger van een kindje met Downsyndroom en heeft u nog niet eerder contact met ons gehad, bel dan met ons landelijk bureau. Zie ook “Net een baby gekregen? Wat nu?

Reacties plaatsen niet mogelijk