Problemen met AWBZ-indicatie?
Van de AWBZ maken natuurlijk niet alleen mensen met Downsyndroom gebruik. De SDS werkt daarom nauw samen met andere organisaties, zoals het Ieder(In) (onze koepelorganisatie), waarvan naast de SDS bijvoorbeeld ook de budgethoudersvereningingen lid zijn.Wat kan de SDS zelf voor ouders doen?

Advies
Als individuele ouders ons bellen of mailen, dan denken wij mee over de problemen en de beste aanpak. Wij hebben daarbij echter helaas noch de mankracht noch de intentie om de taak van de MEE over te nemen. De MEE behoort ouders te helpen bij het schrijven van gedetailleerde aanvragen en eventueel ook bij bezwaarschriften. Je kunt, als de MEE je niet heeft kunnen helpen zoals je dat had gewild, bij het aanvragen van een PGB ook hulp zoeken van een zelfstandige (niet gratis) PGB-adviseur. Zie de belangenvereniging van PGB-adviseurs of bijvoorbeeld rondmail.nl. Verder kan advies worden gezocht via de genoemde verenigingen voor budgethouders (waarvan je dan lid zou moeten worden). Zie de website van Naar Keuze of Per Saldo.
Informatie
Wij zetten relevante informatie op onze site, o.a.
1. Het CIZ heeft een uitgebreide brochure geschreven met daarin alle regels en afwegingen die zij toepassen. Het is belangrijk bij het schrijven van aanvragen en bij eventuele bezwaarprocedures hiervan op de hoogte te zijn,de indicatiewijzer van het CIZ is hier te downloaden.
2. Hulp bij Early Intervention kan nog steeds worden geïndiceerd, vanaf 2010 echter alleen nog maar als ‘behandeling’ (is altijd zorg in natura) vanuit een door het Zorgkantoor erkende instelling. De SDS heeft veel tijd besteed aan het overtuigen van CVZ en CIZ om de mogelijkheid voor vergoeding van begeleiding bij Early Intervention te behouden.
Juridische dienstverlening
Als je donateur bent van de SDS, dan mag je automatisch ook gebruik maken van diensten vanuit de koepelorganisatie Platform VG. Daar hoort ook juridische dienstverlening bij, bijvoorbeeld als je overweegt een bezwaar te maken tegen een indicatie. Zie voor meer informatie de website van PlatformVG of bel maandag tot en met vrijdag tussen 10:00-12:00 uur met telefoonnummer 035 – 672 26 66.
Het heeft zin bezwaar te maken als het CIZ zich naar jouw mening niet aan de eigen richtlijnen en regels heeft gehouden. Je kunt echter ook overwegen een nieuwe aanvraag met nieuwe argumenten in te dienen (je mag namelijk altijd opnieuw een aanvraag indienen), in plaats van een bezwaarschrift, met name in situaties waarin het CIZ de eigen regels waarschijnlijk wel juist heeft toegepast, maar je zelf de aanvraag wellicht net niet onder de juiste categorie of net niet met de juiste argumenten hebt aangevraagd. Bij het overwegen of een bezwaarprocedure kans van slagen heeft, en bij het schrijven van een bezwaar, is juridische ondersteuning belangrijk.Collectieve belangenbehartiging
Vanuit het bestuur van de SDS wordt er landelijk overlegd met CIZ en CVZ (college voor zorgverzekeringen) en het ministerie van VWS. Wat wij aan problemen horen, wordt bij die overleggen ingebracht. Ook werken wij samen met andere belangenorganisaties binnen dit veld. Als mensen zelf schrijnende beslissingen van het CIZ onder de aandacht van beleidsmakers en politici willen brengen, dan willen wij onze contacten met betrokken Kamerleden daarvoor inzetten.

Reacties plaatsen niet mogelijk