Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Amsterdam
Down poli VU medisch centrum
Contactpersoon:
C. Broers of R. van der Plas, kinderartsen
Bezoekadres:
VUMC Amsterdam, de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
Postadres:
Postbus 7057 , 1007 MB Amsterdam
telefoonnummer :
polikliniek kindergeneeskunde VUMC : 020-4441130
website :
wordt momenteel gemaakt
e-mail adres:
cjm.broers@ vumc.nl    en      r.vanderplas@vumc.nl
spreekuur:
elke vrijdag vanaf 9.00 uur
voor wie:
voor kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
hoofdbehandelaar ziet kind, indien nodig worden andere afspraken gemaakt op zelfde dag
Deskundigen in het Downteam
Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
1
0
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
0
0
(kinder) cardioloog
0
1
logopedist
0
1
fysiotherapeut
1
1
ergotherapeut
0
1
kno-arts
0
1
oogarts/ optometrist
0
1
pedagoog
0
0
audiologisch centrum
0
1
contact ouder
0
0
MEE
0
1
tandarts
0
1
orthopeed
0
1
podoloog
0
0
gynaecoloog
0
1
oncoloog
0
1
orthodontist
0
1
diëtist/ voedingsdeskundige
0
1
anders, namelijk
Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens:

Zien alle deskundigen het kind?
nee, dit gebeurt op maat, kind komt alleen bij deskundige die kind nodig heeft
de coördinatie van zorg
ouders moeten altijd zelf met ons contact opnemen
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
brief aan collega’s , niet aan ouders
de verslagen worden opgestuurd
na 5 tot 8 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja

Reacties plaatsen niet mogelijk