Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Voortgezet onderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Op de voortgezet onderwijs leeftijd (vanaf 12 à14 jaar) gaan de meeste leerlingen met Downsyndroom naar het voortgezet speciaal onderwijs.
Uit Down+Up: een verslag uit de praktijk van een VSO-ZML school.
 
Lees hier meer over plaatsing op een speciale school in het algemeen.

Leerlingen met 18 jaar uit het voortgezet speciaal onderwijs sturen – mag dat zomaar?

Ouders die langer onderwijs willen voor hun kind, staan machteloos tegenover onwelwillende samenwerkingsverbanden (SWVs). Vanuit de Stichting Downsyndroom (SDS) vinden wij dat de politiek zou moeten ingrijpen. Bij de SDS krijgen we al enige tijd signalen dat het moeilijker wordt om je kind met Downsyndroom boven de 18 jaar naar school te laten gaan. We deden daarom een oproep aan ouders om hun ervaringen te vertellen. In sommige SWVs wordt in goed overleg met alle partijen gekeken wat het beste is voor de specifieke leerling. Zo hoort het. Maar, in andere SWVs blijkt het standaardbeleid te zijn om leerlingen met het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ -zonder enige individuele afweging, en ook tegen de wens van ouders en school in-  van school te sturen met 18 jaar, en in individuele gevallen soms al eerder. Het is zeer de vraag of deze SWVs wel volgens de wet handelen. Op zijn minst lijken zij tegen de geest van Passend Onderwijs in te gaan. In deze Special vindt u een mini-dossier over de overgang van onderwijs naar werk, met ervaringsverhalen en een gedegen juridische beschouwing door juriste Jacqueline Schoonheim. 

Special DU overgang svo naar werk
Special DU overgang svo naar werk
Special_DU_124_Overgang_van_speciaal_onderwijs_naar_werk.pdf
1.7 MiB
75 Downloads
Details

 

Integratie in het regulier voortgezet onderwijs
Een klein aantal leerlingen met Downsyndroom bezoekt voortgezet regulier onderwijs.
Zo staat er op het videokanaal leraar24 een film over een meisje met Downsyndroom op een regulier VMBO:

Reacties plaatsen niet mogelijk