SDS Lokaal

Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Vriend worden van Kern Twente

Beste ouders/verzorgers/belangstellenden,

De SDS (Stichting Downsyndroom) Kern Twente is weer in opstart.
Ons doel is om informatie en activiteiten, voor ouders van kinderen met het Downsyndroom en kinderen met dit syndroom, aan te bieden. Onderling contact tussen ouders van een zoon/dochter met het Downsyndroom is erg belangrijk. Als er een kind met het Downsyndroom wordt geboren komen ouders in een ‘andere wereld’ terecht. Een wereld van vragen: Wat kan mijn kind allemaal leren?
Wat kan ik verwachten? Op de informatie ochtenden is herkenning erg belangrijk. Als de kinderen ouder worden is er het vraagstuk: Welke school, regulier of ZMLK. Ook vragen over gezondheid en dieet. Het is essentieel dat ouders met elkaar kunnen praten over hun ervaringen op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding en onderwijs. Rond de tienerleeftijd komen weer andere vraagstukken aan de orde: Hoe ga je om met bijvoorbeeld seksuele voorlichting aan tieners met het Downsyndroom?
Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden van vragen die aan de vrijwilligers van de SDS Kern Twente kunnen worden gesteld.
Naast het verstrekken van informatie willen wij jaarlijks een aantal activiteiten organiseren.
  • Informatie ochtenden voor ouders, opa’s/oma’s, broertjes, zusjes en natuurlijk de kinderen zelf.
  • Thema bijeenkomsten voor ouders over bijvoorbeeld onderwijs en opvoeding.
  • Sinterklaasfeest
  • Familiedag
  • Regionale Wereld Downssyndroomdag
De SDS Kern Twente moet, net als het landelijk bureau en alle andere kernen, zelf sponsors zoeken voor activiteiten.  Sponsorgelden zijn nodig om de entree van de activiteiten zo laag mogelijk te houden. Maar ook om huurkosten voor ruimten voor informatie bijeenkomsten en andere activiteiten te bekostigen. Tevens voor het betalen van sprekers, portokosten enzovoort.
Het zoeken van sponsors valt in deze tijd van recessie helaas niet mee!
Wij hebben daarom de:
‘VRIENDEN VAN SDS KERN TWENTE’
in het leven geroepen.
Als u ook een ‘Vriend’ wilt worden kunt u de SDS Kern Twente jaarlijks (vrijwillig) steunen voor een bedrag van € 10,00 of € 20,–. De namen van de ‘Vrienden’ worden – indien u dit wenst – op de website geplaatst onder de link ‘Vrienden van SDS Kern Twente’.
Wilt u ‘Vriend’ worden, dan kunt u € 10,00 of € 20,– overmaken naar bankrekening 1235.73.238 van de Rabobank t.n.v. R. Wobben St. Downsyndroom o.v.v. ‘Vriend van SDS Kern Twente’ en uw naam en mailadres.
“Vrienden’ ontvangen een overzicht met de activiteiten die in het voorgaande jaar zijn georganiseerd.
Stuur deze mail door of print hem uit en geef hem aan familie, vrienden, bekenden, zodat er zoveel mogelijk ‘Vrienden van de SDS Kern Twente’ komen!
Nogmaals attenderen wij u op het feit dat wij constant op zoek zijn naar sponsors. Kent u misschien in uw omgeving, personen of bedrijven die de SDS Kern Twente financieel zouden willen bijstaan voor bijvoorbeeld het jaarlijks Sinterklaasfeest, geef dit aan ons door. Wij nemen vervolgens contact op met de desbetreffende persoon/het desbetreffende bedrijf en leggen het plan voor. Sponsors kunnen ook in natura sponseren, denk aan ijsjes, glutenvrije etenswaren, tasjes, presentjes, het drukken van boekjes etc. Natuurlijk kunnen de namen van de sponsors op de website komen te staan.
Heeft u vragen dan kunt u uiteraard ook mailen naar:kerntwente@downsyndroom.nl
Draagt u de SDS Kern Twente een warm hart toe, wordt dan ‘Vriend van SDS Kern Twente’.
Hartelijke groet van de Kern ouders,
Nicki en Richard Knox
Chantal en Roelof Wobben
Linda en Jeroen de Boer

Reacties plaatsen niet mogelijk