Archief

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Wij wensen u allen een jaar vol mooie dromen. 

bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Downsyndroom

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, lachende mensen

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Ouders die langer onderwijs willen voor hun kind, staan machteloos tegenover onwelwillende samenwerkingsverbanden (SWVs). Vanuit de Stichting Downsyndroom (SDS) vinden wij dat de politiek zou moeten ingrijpen. Bij de SDS krijgen we al enige tijd signalen dat het moeilijker wordt om je kind met Downsyndroom boven de 18 jaar naar school te laten gaan. We deden daarom een oproep aan ouders om hun ervaringen te vertellen. In sommige SWVs wordt in goed overleg met alle partijen gekeken wat het beste is voor de specifieke leerling. Zo hoort het. Maar, in andere SWVs blijkt het standaardbeleid te zijn om leerlingen met het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ -zonder enige individuele afweging, en ook tegen de wens van ouders en school in-  van school te sturen met 18 jaar, en in individuele gevallen soms al eerder. Het is zeer de vraag of deze SWVs wel volgens de wet handelen. Op zijn minst lijken zij tegen de geest van Passend Onderwijs in te gaan. In deze Special vindt u een mini-dossier over de overgang van onderwijs naar werk, met ervaringsverhalen en een gedegen juridische beschouwing door juriste Jacqueline Schoonheim. 

Special DU overgang svo naar werk
Special DU overgang svo naar werk
Special_DU_124_Overgang_van_speciaal_onderwijs_naar_werk.pdf
1.7 MiB
618 Downloads
Details

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Op 13 november 2018 werden tijdens een uitverkocht gala in Grand Hotel Huis ter Duin de eerste ‘INC Awards’ uitgereikt aan organisaties die bijdragen aan de acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. Naast de Awards voor bedrijven, hebben de organiserende Stichting De Upside van Down en Stichting Downsyndroom een publieksprijs uitgereikt: de Pablo. De mooie avond was overweldigend, wat bleek uit de emotionele reacties tijdens en na de uitreiking van de INC Awards. Kijk op https://incawards.nl/gala2018/ voor een impressie en de prachtige films over de finalisten. En lees meer in het persbericht

Persbericht gala INC awards
Persbericht gala INC awards
Persbericht_uitreiking_INC_Awards_gala_Include_everyone_13_november_2018.pdf
444.9 KiB
134 Downloads
Details

 

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Op 13 november 2018 worden tijdens een feestelijk gala in Grand Hotel Huis ter Duin voor het eerst de ‘INC Awards’ uitgereikt. Prijzen voor organisaties die bijdragen aan de acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. Naast de Awards voor bedrijven, hebben de organiserende Stichting De Upside van Down en Stichting Downsyndroom een publieksprijs in het leven geroepen: de Pablo.

Drie genomineerden

Voor deze publieksprijs – de Oscar onder de Awards – zijn drie mensen genomineerd die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de positieve beeldvorming en verbetering van levenskwaliteit voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn genomineerd voor hun inzet en invloed. Het publiek bepaalt wie de speciale oeuvre Award dit jaar het meest verdient: Johnny de Mol, Michel Weijerman of Thijs Swinkels. Iedereen kan stemmen via www.incawards.nl/nomineren.

Ontknoping tijdens gala 
Tijdens een feestelijk gala op 13 november 2018 is de ontknoping in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. De Pablo publieksprijs wordt uitgereikt door Pablo Pineda, die als eerste student met het syndroom van Down een universitaire graad behaalde. Mensen met een verstandelijke beperking en hun ouder(s)/begeleider(s) en bedrijven en ondernemers die deze doelgroep een warm hart toe dragen, zijn van harte welkom tijdens het gala. Ervaar het rode lopergevoel en beleef een geweldige avond onder begeleiding van Nicolette van Dam en Eveline Kamperman.

Prominenten 
Linda Germs, directeur Stichting de Upside van Down: “De genomineerden zijn prominenten in hun werkgebied. Johnny de Mol kreeg de nominatie omdat hij met zijn programma’s het grote publiek liet zien dat mensen met een verstandelijke beperking heel veel kunnen. Zijn programma’s hebben er toe bijgedragen dat mensen anders zijn gaan kijken naar mensen met een beperking. Thijs Swinkels is pionier op het gebied van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de horeca. Hij maakte van Brownies&downieS een begrip en bracht mensen met een verstandelijke beperking in direct dagelijks contact met onze maatschappij. Kinderarts Michel Weijerman tilde de gezondheidszorg voor mensen met Down naar een heel nieuw niveau. Gezondheidsproblemen worden nu in een vroeg stadium herkend en serieus genomen, er is een veel betere kwaliteit van leven ontstaan.”

Waarom de Pablo publieksprijs? 
De Pablo publieksprijs is vernoemd naar Pablo Pineda, die als eerste student met het syndroom van Down een universitaire graad behaalde. Pablo kijkt naar mogelijkheden en kansen en draagt die ook uit. Hij is afgestudeerd in de richting opvoedingspsychologie en werkt als leraar. Ook speelde hij de hoofdrol in de film Yo También die gebaseerd is op zijn leven. Hij maakt carrière en zegt dat Downsyndroom hem niet heeft weerhouden een normaal leven te leiden: “Voor mij is het een persoonlijke karakteristiek. Ik voel me goed en gezond. We moeten niet als ‘ziek’ behandeld worden. Je moet de nadruk leggen op wat je kan.” Pablo is een voorbeeld in onze maatschappij, net zoals de genomineerden voor de award dat zijn. 

Koop nu kaarten! 
Koop nu kaarten via www.incaward.nl. Voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouder(s)/begeleider(s) zijn er gereduceerde toegangskaarten. Meer informatie: www.incawards.nl.  Er zijn verschillende sponsormogelijkheden.

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Op woensdag 21 november is er een themadag onderwijs in Utrecht. Deze dag is speciaal voor ouders, leerkrachten en begeleiders. De themadag is vooral geschikt voor mensen die nog niet heel veel ervaring hebben met het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Lees meer>>

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Stichting Samen tussen Amstel en IJ discrimineerde op grond van handicap of chronische ziekte door in het schoolondersteuningsprofiel van de 8e Montessorischool Zeeburg te vermelden dat deze school zich niet in staat acht om kinderen met het syndroom van Down te begeleiden. 

Een belangrijke uitspraak waarbij het college zeer terecht wijst op het recht dat er naar ieder individueel kind wordt gekeken. Zie hier de uitspraak:  https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-81

De SDS is blij met deze uitspraak. Tegelijkertijd bewijst dit dat er in Nederland nog veel onwetendheid is over Downsyndroom. Wat dat betreft is er nog veel werk te verzetten.

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

In 2018 bestaat de  Stich­ting Down­syn­droom 30 jaar en de Ups­i­de van Down 10 jaar. Dat vraagt om een uniek pro­ject. Dus orga­ni­se­ren we een fan­tas­tisch gala, waar ieder­een wel­kom is! We gaan samen de inclu­sie vie­ren die is bereikt. Lees hier alles!!

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Leden van de Tweede Kamer luiden de noodklok over problemen in de uitvoering van passend onderwijs. Zij eisen dat leerlingen met problemen snel betere hulp krijgen. De SDS  vraagt al jaren aandacht voor het feit dat veel kinderen ondanks de Wet passend onderwijs niet het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. Ook onze koepel Ieder(in) werkt hier hard aan. 

Nodeloos ingewikkeld
In het passend onderwijs stapelen de problemen zich op. Ouders weten niet waar ze moeten zijn om zorg en ondersteuning op school goed geregeld te krijgen. Ze verdwalen tussen de loketten van passend onderwijs, de Zorgverzekeringwet, Jeugdwet, Wet langdurige zorg, Wmo en Participatiewet. Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen die wel kunnen leren, zitten thuis of worden beziggehouden in kinderdagcentra. En ook in het leerlingenvervoer zijn nog steeds problemen.

Het zorg- en onderwijsstelsel is nodeloos ingewikkeld. Ieder(in) pleit mede namens de SDS ervoor dat de overheid afdwingt dat ouders één aanspreekpunt hebben, waar kennis en expertise over zorg én onderwijs samenkomen.

Passend onderwijs niet inclusief
Naast de problemen in de uitvoering van het passend onderwijs speelt nog een andere dringende kwestie. Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag Handicap bekrachtigd en moet dit verdrag nu uitvoeren. In dit verdrag staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. We constateren dat passend onderwijs geen inclusief onderwijs is. In tegenstelling tot veel andere West-Europese landen is er in ons land nog geen sprake van een inclusief onderwijssysteem.

Naar een inclusief systeem
Inclusief onderwijs realiseren zal stapsgewijs plaatsvinden en lukt alleen met samenwerking van alle betrokken partijen: de politiek, samenwerkingsverbanden, scholen, leraren, onderwijsdeskundigen, belangenorganisaties en uiteraard leerlingen met een beperking en hun ouders zelf. De opgave is met elkaar te onderzoeken via welke weg we in Nederland tot een inclusief onderwijssysteem komen waarin kinderen niet gescheiden van elkaar opgroeien. Dat is belangrijk, want volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. 

Lobby en hoorzitting
Ieder(in) is voor de SDS een belangrijk partner in deze.  Ieder(in) heeft regelmatig contact met Kamerleden en voert gesprekken bij de verantwoordelijke ministeries. Eind juni organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting om van leerlingen, ouders, leraren, schoolbesturen en anderen hun ervaringen te horen. Begin juli is er in de Tweede Kamer een belangrijk overleg over passend onderwijs. Ieder(in) zal beide momenten benutten om te wijzen op wat er moet gebeuren om onderwijs aan leerlingen met een beperking te verbeteren.

Ervaringen welkom
Ervaringen van ouders en leerlingen ondersteunen onze gesprekken in Den Haag. Input is daarom welkom. Stuit u op problemen met passend onderwijs? Meld het. Bel of mail naar het Nationale Zorgnummer.

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Stichting Downsyndroom bestaat 30 jaar en in juni bestaat de Upside van Down 10 jaar. Dat vraagt om een uniek project. Dus organiseren we een fantastisch gala, waar iedereen welkom is! We gaan samen de inclusie vieren die is bereikt. Bovendien gaan we mensen belonen die daar een rol in spelen. En we gaan meteen iederéén inspireren om mensen met Downsyndroom mee te laten doen.

Daarom hebben we de INC awards bedacht: applaus en inspiratie voor wie zich inzet voor beeldvorming en inclusie. Binnenkort kan iedereen bedrijven en organisaties nomineren voor een award. Een deskundige jury beslist daarna wie in de finale komen. Op 13 november worden de INC awards uitgereikt. Op een grandioos gala in Huis ter Duin in Noordwijk. Dat mag je niet missen!

Nieuwsgierig? Binnenkort komt de website online, we houden je op de hoogte!

Archief voor 2018:

Fijne feestdagen

Zorgverzekeraar VGZ heeft de zinnige zorg award. Een van de genomineerden is NoTube, een programma waarbij ouders zelf onder begeleiding hun kinderen met Downsyndroom van de sonde af kunnen helpen. Iedereen kan stemmen!! Klik hier om je stem uit te brengen voor een belangrijk programma. 

Meer dan 25% van de jonge kinderen met het Downsyndroom krijgt tijdelijk hun voeding via een sonde. Alle ouders willen daar natuurlijk weer vanaf. Het afbouwen van sondevoeding kan een moeilijk proces zijn. Hierdoor krijgen kinderen langer sondevoeding dan medisch noodzakelijk en wenselijk is. Michel Weijerman van het Downcentrum Nederland van het Alrijne Ziekenhuis begeleidt het programma NoTube, waarbij ouders zélf de sondevoeding bij hun kind afbouwen. Dit gebeurt in de eigen thuissituatie zonder dat daar een ziekenhuisopname voor nodig is. Gemiddeld duurt het afbouwen van sondevoeding 3 weken, terwijl NoTube dat in 8 dagen kan. Resultaten laten zien dat steeds meer kinderen sneller en op een prettige(re) manier de sondevoeding kunnen afbouwen.

We hebben in het lentenummer 2018 het verhaal van Tibbe en NoTube geplaatst:

Tibbe eet weer zelf
Tibbe eet weer zelf
Tibbe_No_tube_DU121.pdf
551.5 KiB
527 Downloads
Details