Actuele onderwerpen

Op dit moment zijn er 2 onderwerpen waaraan de SDS samen met IederIn en andere organisaties werkt. Ten eerste bereiken ons signalen dat kinderen met Downsyndroom mogelijk niet op school mogen starten vanwege de noodzaak van een AB-er. Dat kan niet de bedoeling zijn. De PO-raad stelt dat ambulante hulp weer mag worden opgestart, als de AB-er i.i.g. de 1.5 meter afstand met andere volwassenen aanhoudt. Dit onderwerp staat nu op de agenda voor overleg met het ministerie.
Het tweede onderwerp is de bezoekregeling aan volwassenen die in instellingen wonen. Hoewel in de gehandicaptenzorg de bezoekregeling niet gebaseerd is op een besluit van het kabinet, maar om een regeling van de sector zelf, lijkt het toch wel heel veel op de regeling voor de verpleeghuizen waar vrijwel alle cliënten een hoog risico lopen op een ernstig ziekteverloop. Bij 75% van de mensen met een verstandelijke beperking is dat echter niet het geval. Zij hebben een fysieke conditie die niet wezenlijk anders is dan die van de gemiddelde Nederlander, maar worden nu – omdat ze een verstandelijke beperking hebben en wonen bij een zorgaanbieder – ernstig in hun vrijheid en in de mogelijkheden contact te onderhouden met hun familie beperkt. Dit moet anders. Hierover zijn de gezamenlijke organisatie nu met het ministerie in overleg.

Reacties plaatsen niet mogelijk