Besluit booster vaccin

Na het positieve advies van de Gezondheidsraad heeft minister Hugo de Jonge officieel besloten dat volwassenen met Downsyndroom vanaf 18 jaar vervroegd een boostervaccin krijgen.Alle mensen die in instellingen wonen, kwamen al eerder in aanmerking voor de booster. Deze campagne is al begonnen. 
Het nieuwe besluit is vooral van belang voor de volwassenen die thuis wonen of begeleid zelfstandig of binnen kleinschalige wooninitiatieven. Deze zullen tussen 3 en 16 december een uitnodiging krijgen met een speciaal telefoonnummer om een afspraak te maken voor vaccinatie bij de GGD. Bij de GGD wordt alleen op vertoon van uitnodiging geprikt.Er wordt bij de GGD geprikt met Pfizer (bij 60-) en Moderna (alleen voor 60+). In de instellingen wordt al met Pfizer geprikt. Voor de niet mobiele thuiswonende mensen met Downsyndroom, staat in de brief hoe zij zich kunnen melden, zij gaan dan mee in de reguliere route voor niet mobiele thuiswonenden.

Let op: de termijn van uitnodigen duurt twee weken, verwacht deze dus niet stipt op 4 december op de mat. De huisarts moet aan de GGD doorgeven wie Downsyndroom heeft. De huisarts krijgt hier vanaf 29 november bericht over, gun hen even de tijd om dit te lezen en te doen.

Heb je twijfels of het derde vaccin wel of niet verstandig is, neem contact op met de medisch specialist van je volwassen kind/client.

Er is praatplaat: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/documenten/publicaties/2021/11/25/informatieblad-extra-prik-tegen-corona

Reacties plaatsen niet mogelijk