Bezoekregeling in woonvoorzieningen in tijden Corona

In de Eerste Kamer is de tijdelijks wet Covid-19 aangenomen. In deze wet staan een paar voor ons belangrijke bepalingen. De actie van gezamenlijke belangenorganisaties richting de Tweede Kamer heeft succes gehad en geleid tot enkele amendementen waarin bezoek van mantelzorgers en naasten goed geregeld is.

In artikel 58o lid 2 is geregeld dat zorgaanbieders geen beperkingen of andere voorwaarden mogen stellen aan de toegang aan mantelzorgers.In artikel 58o lid 5a staat dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd voor de toegang van tenminste één familielid of naaste, behoudens in geval van uitzonderlijke omstandigheden.

In het overleg met VWS vanmorgen is nog gesproken over wat met de uitzonderlijke omstandigheden bedoeld kan worden. We gaan er van uit dat dit echt zo uitzonderlijk moet zijn, dat het ook mogelijk moet zijn om in individueel overleg met de betrokken naast afspraken gemaakt moeten kunnen worden wanneer en hoe bezoek dan wel plaats kan vinden. We zullen aan de VGN voorstellen deze formulering in de handreiking op te nemen.

Verder willen we jullie erop wijzen dat als er nog beperkingen worden opgelegd, deze als vrijheidsbeperkende maatregelen vallen onder de bepalingen van de Wzd. Als je hiermee geconfronteerd worden, kan je daar een beroep op doen.Als je problemen ervaart, meldt het ons ook. WIj gebruiken dat weer voor verdere lobby.

Reacties plaatsen niet mogelijk