Bij de NIPT test hoort objectieve informatie over Downsyndroom!

Minister Schippers heeft 17 december 2013 groen licht gegeven voor het gebruik van de NIPT als vervolgscreeningstest tijdens de zwangerschap. Bij de NIPT worden uit het bloed van de aanstaande moeder cellen van de foetus geselecteerd die kunnen worden getest op het voorkomen van afwijkende chromosoomconfiguraties, waaronder Downsyndroom.  Deze test is in Amerika ontwikkeld en wordt al enige tijd gebruikt in o.a. Duitsland en België.  Tot nu toe waren de enige manieren om zekerheid te krijgen over bijvoorbeeld een chromosoomafwijking een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest, maar deze procedures brengen een verhoogd risico tot miskraam met zich mee. De Stichting Downsyndroom staat achter de invoering van de NIPT-test als alternatief voor vruchtwaterpunctie/vlokkentest, omdat op deze wijze vrouwen op een veilige manier meer informatie kunnen krijgen.

De Stichting Downsyndroom verbindt wel een zeer belangrijke voorwaarde aan het gebruik van prenataal onderzoek: de voorlichting rondom Downsyndroom moet up-to-date, goed en objectief zijn. Uit eerder onderzoek is gebleken dat zwangeren vaak te weinig informatie krijgen om een overwogen besluit te kunnen nemen naar aanleiding van de uitslag van de test (zie www.downsyndroom.nl/enq p. 13 e.v.).

Het willen weten of de aanstaande baby wel of geen Downsyndroom heeft, moet geheel los staan van het besluit om de zwangerschap wel of niet uit te dragen. Dit besluit is persoonlijk en dat moet zo blijven. Een veilige test mag nooit leiden tot maatschappelijke druk om zwangerschappen af te breken. Als Stichting Downsyndroom (SDS) weten we heel goed dat er in de maatschappij nogal wat vooroordelen over Downsyndroom bestaan. De SDS zal zich daarom blijven inzetten om te laten zien dat mensen met Downsyndroom een goed leven kunnen leiden, mits er goede begeleiding beschikbaar blijft. Tegenwoordig komen de meeste kinderen en hun ouders gelukkig al heel kort na de geboorte in aanraking met Early Interventionprogramma’s. Hierdoor worden de ontwikkelingsmogelijkheden sterk vergroot. Gespecialiseerde medische zorg, fysiotherapie en logopedie, en gerichte ondersteuning van participatie in de samenleving, dragen verder bij aan een de laatste jaren sterk verbeterde kwaliteit van bestaan.

Een veilige test is een verbetering van de huidige zorg;  vrijheid om persoonlijke overwegingen te maken naar aanleiding van de uitslag is een noodzakelijke voorwaarde; ouders kunnen alleen een goede overweging maken als ze goede, objectieve informatie krijgen. Een vrije keuze vereist bovendien dat aanstaande ouders erop kunnen vertrouwen dat binnen onze samenleving mensen met Downsyndroom voldoende ondersteuning krijgen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen meedoen.

Klik hier voor  het bericht van de overheid

Reacties plaatsen niet mogelijk