Blijven leren: ook voor jongvolwassenen met Downsyndroom!

Van GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld kregen wij het verheugende bericht dat de Tweede Kamer in meerderheid wil dat ook jongvolwassenen met een beperking, waaronder jongeren met Downsyndroom, de kans krijgen om ook na hun 21ste jaar onderwijs te kunnen blijven volgen. De boodschap van de gisteren aangenomen motie (zie onderaan dit bericht) is duidelijk.

Helaas zijn samenwerkingsverbanden/speciale scholen hier nog niet van overtuigd. We krijgen signalen dat op veel speciale scholen het beleid is om leerlingen met Downsyndroom standaard met 18 jaar uit het onderwijs te laten stromen. Ouders die langer onderwijs willen moeten hier voor vechten. Dat is wrang en onrechtvaardig. Recht op onderwijs zou vanzelfsprekend moeten zijn. Minister Slob heeft toegezegd het onderwijsveld over dit te vroeg uitstromen aan te spreken, helaas nog met weinig resultaat. Er ligt een wereld van verschil tussen de gisteren aangenomen motie en de praktijk. Maar: de motie lijkt ons wel een hart onder de riem te steken: Het recht op onderwijs voor jongeren met Downsyndroom wordt er expliciet in genoemd.

Tekst motie: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is de kwalificatieplicht te verhogen naar 21 jaar; overwegende dat jongeren niet altijd zijn uitgeleerd, bijvoorbeeld omdat jongeren met een lichamelijke handicap vaak jarenlang school hebben gemist, jongeren met het syndroom van Down ook vaak een spraakachterstand hebben en jongeren met een ernstige meervoudige beperking meer tijd nodig hebben om te leren; overwegende dat de ontwikkeling van leerlingen centraal moet staan en niet de leeftijd; verzoekt de regering, in de uitwerking van de plannen over de kwalificatieplicht ervoor te zorgen dat deze groep leerlingen ook na hun 21ste onderwijs kan blijven volgen als zij nog niet zijn uitgeleerd, en gaat over tot de orde van de dag.”

Reacties plaatsen niet mogelijk