Boostervaccin COVID-19 voor volwassenen met Downsyndroom

 
Eindelijk, na veel lobbywerk en zeer gedegen onderzoek (nog in uitvoering) van Universiteit van Utrecht adviseert de Gezondheidsraad volwassenen met Downsyndroom een extra dosis COVID19-vaccin aan te bieden. Ondanks vaccinatie is deze groep namelijk onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. Dit schrijft de raad aan de minister van VWS. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat gevaccineerde volwassenen met Downsyndroom na besmetting met het SARS-CoV-2-virus een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte, vergelijkbaar met dat van ouderen in de algehele bevolking. Daarnaast komen uit recent onderzoek aanwijzingen dat volwassenen met Downsyndroom een lagere immuunrespons hebben na vaccinatie tegen COVID-19. Wat dit precies zegt over de bescherming tegen ziekte is niet bekend, omdat nog niet is vastgesteld welke concentratie antistoffen minimaal nodig is om het virus onschadelijk te maken. 
Gezien hun hogere risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 acht de Gezondheidsraad voor volwassenen met downsyndroom optimale bescherming door vaccinatie van belang. Daarom adviseert de raad deze groep een boostervaccinatie aan te bieden. De publicatie Boostervaccinatie tegen COVID-19 voor mensen met downsyndroom (nr. 43) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.
Het advies gaat nu naar de minister. De verwachting is dat VWS het advies zal overnemen. Op het moment dat er een officieel besluit ligt van de minister zullen uitvoerende organisaties het toedienen van de extra dosis gaan plannen. We weten nu dus nog niet exact wanneer deze mensen geprikt gaan worden.

Reacties plaatsen niet mogelijk