Categorieën

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Wegens groot succes bieden wij dit schooljaar voor de tweede keer de studiedag “Echt meedoen in groep 2; op naar groep 3” aan op vrijdag 16 april

· Welke basisvaardigheden heeft een kind met Downsyndroom nodig om te starten in groep 3?

· Welk volgsysteem is handig om de leerling te monitoren?

· Hoe stimuleer je het zelfstandig werken?

· Welke rekenmethode kun je inzetten?

· Hoe gebruik je leespraat in de schoolse situatie?

zijn zomaar wat vragen die deze dag voorbij kunnen komen waarop wij een antwoord op kunnen geven.

Ervaring leert dat in deze periode leerkrachten van groep 2 een afweging gaan maken om de leerling met Downsyndroom wel of niet door te laten stromen naar groep 3. Vaak wegen er verschillende factoren mee om tot een weloverwogen besluit te komen. Het bieden van maatwerk met aangepaste doelen is hierbij een eerste vereiste.

Karin de Geeter orthopedagoog en tevens moeder van een zoon met Downsyndroom zal samen met Hilde de Haan, projectleider van de Down Academy en tevens docent, het programma verzorgen. Vanuit een theoretisch kader zal de praktijk deze dag centraal staan.

Een must voor ouders en professionals die een leerling met Downsyndroom in groep 2 (gaan) begeleiden. Voor de aanmelding ga naar www.downacademy.nl

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Op 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag.

We hebben hiervoor weer leuke dingen gepland.

Op zaterdag 20 maart is onze online familiedag. Lekker thuis vanuit je luie stoel elkaar ontmoeten, hoe leuk is dat! Klik hier voor meer informatie.

Voor deze familiedag kunnen gezinnen met een kind met Downsyndroom een eigen vlog maken. Je krijgt vooraf (donderdag 4 maart) een leuke workshop. Zodat jouw vlog helemaal uit de verf komt. Je kunt je hiervoor tot en met 3 maart opgeven via info@downsyndroom.nl. De thema’s voor het vlog zijn:

‘broers en zussen’: bijvoorbeeld een leuk spel dat je kinderen samen bedenken’podium’: bijvoorbeeld een favoriete dans van je kind met Downsyndroom’naar buiten’: een activiteit die jullie leuk vinden

En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een leuke postercampagne. Het zou ontzettend leuk zijn als iedereen een mooie poster laat maken door David en dat we deze op en rondom 21 maart gaan delen op social media.

Om een poster te kunnen maken heeft onze collega David een foto in JPG formaat van minstens 1 MB nodig. Wil je de foto als bijlage in de mail versturen? Zo kan hij het goed verwerken. En denk je eraan om de voornaam van je kind te vermelden? Deze komt namelijk op de poster te staan.

Je kunt de foto en de naam van je kind mailen naar David. Je ontvangt de poster binnen 10 werkdagen in je mailbox. We zien jouw poster graag via social media!

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Doe mee aan #2MiljoenStemmen: laat de politiek horen wat écht belangrijk is

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Laat de politieke partijen juist nu weten wat voor mensen met Downsyndroom belangrijk is. Wat moeten politici in Den Haag en het nieuwe kabinet écht aanpakken? Laat je stem nu al horen: doe mee met de online-actie #2MiljoenStemmen.

Zo kun je meedoen

Spreek via sociale media een politieke partij of een politicus direct aan. Stel hem of haar je vraag. Leg je probleem voor. Deel jouw ervaring. Je kunt een politicus op sociale media direct aanspreken via @zijn/haar sociale media-naam en een politieke partij via #naampolitiekepartij. Gebruik steeds de hashtag #2MiljoenStemmen.

Zit je niet op social media? Ook dan kun je je verhaal delen, bijvoorbeeld via de website #2MiljoenStemmen. Stuur een mail naar contact@2miljoenstemmen.nl en er wordt contact met je opgenomen. Meer tips over meedoen, vind je op de website #2MiljoenStemmen.nl

Waarom de actie #2MiljoenStemmen?

In Nederland leven ruim 2 miljoen van mensen met beperking of chronische aandoening. Dat zijn heel veel mensen. En toch nemen politici nog steeds te vaak besluiten waarbij ze onvoldoende of helemaal geen rekening houden met de gevolgen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Echt meedoen lukt pas, als je wordt gehoord en betrokken wordt bij het maken van beleid dat jou aangaat. Dat doet de politiek nog steeds te weinig.

Spreek je uit!

Met de actie #2MiljoenStemmen kun je de politieke partijen en kandidaat-Kamerleden direct aanspreken. Wat moeten politieke partijen en een nieuw kabinet echt aanpakken? Wat moet er beter of anders? Spreek je uit!

#2MiljoenStemmen is een actie voor en door mensen met een beperking en wordt ondersteund door onder meer Ieder(in).

Stichting Downsyndroom is lid van Ieder(in)

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Er is een korte film gemaakt over het onderzoek naar de werking van het Covid vaccin bij volwassenen met Downsyndroom. Alle stappen van het onderzoek worden kort uitgelegd.

Wil je volwassen zoon/dochter/ broer/zus meedoen aan het onderzoek? Mail dan naar rl@downsyndroom.nl. Daar kan je ook naar mailen als je meer informatie wil.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Het ministerie van VWS heeft uitleg over vaccineren in eenvoudige taal gemaakt. Het is te lezen, horen en zien via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/uitgelicht-vaccinatie/coronavaccinatie-in-begrijpelijke-taal

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Wereldwijd wordt wetenschappelijk onderzoek naar Covid en Downsyndroom goed gecoördineerd. Hierdoor konden we in december melden dat volwassenen met Downsyndroom bevattelijker zijn voor het virus en er zieker van kunnen worden. In januari is de SDS samen dr. Louis Bont (kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties UMC Utrecht) een actie begonnen om volwassenen met Downsyndroom snel te laten vaccineren. En dat heeft effect gehad. Ook volwassenen met Downsyndroom die bij hun ouders of begeleid zelfstandig wonen worden nu met spoed gevaccineerd.

Kinderen met Downsyndroom zijn niet bevattelijker en worden niet zieker in vergelijking met andere kinderen. Het vaccin is ook nog niet voor kinderen goedgekeurd.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Help mee om de werking van het vaccin bij Downsyndroom duidelijk te krijgen.

Nederland is, net als vele andere landen om ons heen inmiddels gestart met het vaccineren tegen het nieuwe coronavirus. Hierbij is ervoor gekozen om mensen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het nieuwe coronavirus en in een instelling wonen als een van de eersten te vaccineren. Mensen met het Downsyndroom hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden als ze geïnfecteerd raken met het coronavirus. Dit komt door een minder goed werkend afweersysteem. Er is nog niet onderzocht of het minder goed werken van het afweersysteem bij mensen met het Downsyndroom ook invloed heeft op de afweerreactie bij de vaccinatie. Het UMCU gaat daarom in samenwerking met het RIVM een onderzoek starten, genaamd de PRIDE studie.

Met de PRIDE studie willen we gaan onderzoeken of de toegediende coronavaccins net zo goed werken bij mensen met het Downsyndroom als bij mensen zonder het Downsyndroom. Met de uitkomst van dit onderzoek hopen we een advies te kunnen geven over hoe mensen met het Downsyndroom zo optimaal mogelijk gevaccineerd kunnen worden.

Om dit te gaan onderzoeken nemen we op 4 tijdspunten bloed af rondom de vaccinaties. De vaccins worden toegediend volgens het vaccinatieprogramma van de overheid. De onderzoekers van de PRIDE studie zullen dus niet het vaccin zelf geven.

Wie kunnen er mee doen aan de studie?
– Volwassenen (≥ 18 jaar) met Downsyndroom
– Huisgenoten (zonder Downsyndroom) van de deelnemende volwassenen met Downsyndroom.

Voor meer informatie over het onderzoek of bij interesse in deelname kunt u contact opnemen met het PRIDE-onderzoeksteam.Telefoonnummer: 06-50177982Mail: pride-onderzoek@umcutrecht.nl

Indien u wilt overleggen met Stichting Downsyndroom, kunt u contact opnemen met: tel: 0522 281337 , mail: rl@downsyndroom.nl

Bij voorkeur doen we een bloedafname vóór toediening van de eerste vaccinatie. Daarom willen wij u vragen om, indien u meer wilt weten over dit onderzoek, op relatief korte termijn contact op te nemen met ons, of de SDS. Dit geldt vooral voor als de volwassene met Downsyndroom in een instelling woont. Voor de thuiswonenden, zelfstandigwonenden, of in kleine wooninitiatieven is nog niet duidelijk wanneer de vaccinatie begint. Daar werken we wel heel hard aan!

Met vriendelijke groet,

Het onderzoeksteam van de PRIDE studie

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

Vaccinatiestrategie voor zeer kwetsbare groep mensen met Downsyndroom moet beter

Meppel, 1 februari 2021 – In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, start ZonMw samen met het RIVM een aantal onderzoeken naar de werking van de COVID-19-vaccins op een aantal kwetsbare groepen, waaronder patiënten met immuunstoornissen. Mensen met Downsyndroom behoren tot deze groep. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het UMC Utrecht in samenwerking met andere Nederlandse onderzoekers en de Stichting Downsyndroom. Stichting Downsyndroom is verheugd over het opstarten van dit onderzoek, maar nog niet tevreden. Regina Lamberts, directeur van de Stichting Downsyndroom: “Op dit moment worden alleen mensen in instellingen voor gehandicaptenzorg versneld gevaccineerd. En dat betekent dat een grotere groep mensen met Downsyndroom nu niet voor vaccinatie in aanmerking komt, terwijl ze wel extra een groot risico lopen.”

Volwassenen met Downsyndroom hebben een verhoogd risico op besmetting met COVID-19. Na de besmetting is ook de kans op complicaties en zelfs op overlijden groter dan bij mensen zonder Downsyndroom. Het UMC Utrecht gaat onder leiding van Louis Bont (kinderarts en hoogleraar luchtweginfecties) met andere Nederlandse onderzoekers en de Stichting Downsyndroom onderzoek doen naar de afweerreactie op het COVID-19 vaccin in deze populatie. Met deze informatie wordt beoordeeld of het standaard vaccinatieschema voldoende is om COVID-19 te voorkomen bij mensen met het Downsyndroom of dat er, bijvoorbeeld, een extra vaccinatie nodig is. Het door ZonMw te financieren onderzoek is aanvullend op het onderzoek van het RIVM in het kader van monitoring en evaluatie van nationale vaccinatieprogramma’s, wat is uitgevoerd door de vaccinfabrikanten.

Blij, maar nog niet tevreden 
Regina Lamberts, directeur van de Stichting Downsyndroom: “We zijn enorm blij met de start van dit onderzoek. Hierdoor kan worden vastgesteld of het standaard vaccinatieschema voldoende is om COVID-19 te voorkomen bij mensen met het Downsyndroom of dat er, bijvoorbeeld, een extra vaccinatie nodig is. Dat is een grote stap voorwaarts, maar helaas nog niet voldoende. Op dit moment worden namelijk nog niet alle mensen met Downsyndroom gevaccineerd. Dat moét veranderen, omdat deze mensen extra vatbaar zijn voor een besmetting en zelfs meer kans hebben om aan COVID-19 te overlijden”

Vergeten groep 
Op dit moment worden alleen mensen in instellingen voor gehandicaptenzorg versneld gevaccineerd. En dat betekent dat een grotere groep mensen met Downsyndroom nu niet voor vaccinatie in aanmerking komt, terwijl ze wel een groot risico lopen. Denk aan mensen in de leeftijdsgroep van 20 tot 50 jaar, die in minder of meerdere mate zelfstandig wonen of thuis bij hun ouders bijvoorbeeld. Juist vanwege hun grotere kwetsbaarheid moet ook deze groep mensen met Downsyndroom snel gevaccineerd worden. Dat vindt ook Louis Bont: “Ook voor deze mensen met Downsyndroom wil ik me sterk maken, want het is heel belangrijk dat zij ook snel worden gevaccineerd.”

Waarom extra onderzoek? 
De huidige beschikbare vaccins worden vooral, maar niet beperkt tot, door de fabrikanten in relatief gezonde volwassenen onderzocht. Specifieke risicogroepen zoals mensen met Downsyndroom, worden maar deels in deze studies meegenomen. De registratieautoriteiten hebben de vaccins ook voor deze doelgroepen goedgekeurd, maar het is wel goed om hier toch extra onderzoek naar te doen. Het is van belang om de immuunrespons van het vaccin bij patiënten, waarvan bekend is dat zij een minder goed functionerend immuunsysteem hebben beter te gaan begrijpen. Een minder goed functionerend immuunsysteem kan veroorzaakt zijn door aanleg of zijn aangeboren, door een transplantatie of door immuunmodulerende behandelingen (chemotherapie, immuuntherapie).

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

We hebben een nieuw document op de website gezet over zindelijkheidstraining. Dat is vaak een langdurig proces bij kinderen met Downsyndroom. Met deze informatie krijgen ouders weer ieuwe ideeen om dit langdurige proces goed uit te voeren. Klik hier voor het document:

Hoe wordt mijn kind zindelijk
Hoe wordt mijn kind zindelijk » Bericht
Hoe_wordt_mijn_kind_zindelijk.pdf
Version: 1
499.0 KiB
226 Downloads
Details

En op deze pagina staat nog meer: https://www.downsyndroom.nl/home/levensloop/peuter/zindelijkheid-en-zindelijkheidstraining/

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Extra studiedag: Op naar groep 3

De aftrek van zorgkosten over het jaar 2020

Leven met een chronische ziekte of beperking is duur. U hebt bijvoorbeeld extra kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, kleding, reizen, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kunt u terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting, door de aftrek van zorgkosten. Hoe u dat doet, leest u in dit stappenplan.

Belastingaangifte doen kan voordeel opleveren. Dat komt door allerlei aftrekposten. Giften, studiekosten, maar ook zorgkosten. U krijgt dan geld terug. Ook als u een laag inkomen of een uitkering hebt. In dit artikel een kort stappenplan over de aftrek van zorgkosten. Meer weten? Kijk op Meerkosten.nl voor uitgebreide informatie.

Dit artikel gaat over de aangifte over 2020. U kunt deze aangifte doen vanaf 1 maart 2021.

Vooraf

Bent u handig met administratie en hebt u een goed overzicht van uw financiën? Dan kunt u zelf uw aangifte inkomstenbelasting doen. Bent u hier onzeker over, vraag dan om hulp. Zorgkosten aftrekken is niet altijd eenvoudig. Er gelden allerlei regels, die per onderdeel kunnen verschillen. Gelukkig zijn er veel organisaties die u kunnen helpen. Bijvoorbeeld uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond.

Stap 1: Doe aangifte inkomstenbelasting

 • Zet uw computer aan, ga naar mijn.belastingdienst.nl en log in met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Ga naar Digid.nl en vraag hem aan.
 • Klik op Inkomstenbelasting.
 • Klik op Belastingjaar 2020.
 • Klik op Aangifte inkomstenbelasting doen.

Stap 2: Check uw gegevens

De Belastingdienst heeft uw persoonlijke gegevens al voor u ingevuld. Ook de gegevens over uw loon, uitkering of pensioen staan er al in. Net als de gegevens van uw bankrekeningen en spaartegoeden. Kijk alles nog een keer goed na. Vul zo nodig de gegevens aan. Bijvoorbeeld over uw partner, uw onderneming, uw eigen woning of spaartegoeden boven de geldende vrijstellingen. Als u die hebt.

Stap 3: Vink Zorgkosten aan

Nadat u de vorige gegevens hebt ingevuld, komt u in het tabblad Uitgaven (afbeelding 1).

 • Vink Zorgkosten aan. Hebt u nog andere aftrekposten? Vink die dan ook aan.

Afbeelding 1: Het tabblad Uitgaven

 • Klik op Akkoord. U komt nu in het tabblad Zorgkosten (afbeelding 2).

Afbeelding 2: Het tabblad Zorgkosten

In het bovenste witte veld staat voor wie u zorgkosten mag aftrekken. In het tweede witte veld staat het drempelbedrag. Alleen als u (samen met uw fiscale partner) in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, blijft er aftrek over. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. De Belastingdienst heeft het bedrag alvast voor u ingevuld. U hoeft de drempel dus niet zelf uit te rekenen.

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal algemene regels. U moet de kosten in 2020 zelf betaald hebben. Kreeg u een vergoeding, dan kunt u dat deel niet ook nog eens aftrekken. Verder gelden er per onderdeel van de aftrek telkens andere regels.

In het onderste blauwe veld van het tabblad Zorgkosten staan de posten die aftrekbaar zijn, telkens met een vraagtekentje ervoor. Door op zo’n vraagteken te klikken, krijgt u meer informatie over de aftrekpost. Posten die niet in dit lijstje staan, zijn niet aftrekbaar. Eigen bijdragen voor zorg zijn nooit aftrekbaar. Ook niet als het gaat om een eigen bijdrage voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen die wel in het lijstje staan. Toch blijven er vaak kosten over die u wel kunt aftrekken. Het loont daarom de moeite om het lijstje na te lopen. Kijk bij elke post of u kosten hebt gemaakt die hierbij passen.

Stap 4: Pak uw administratie erbij

Maak een ordner of map met tabbladen voor elke aftrekpost. Voeg achter elk tabblad de bewijzen dat u de kosten inderdaad hebt gemaakt. Denk aan facturen, bonnetjes of kopietjes van afspraken met medische hulpverleners. U kunt bij de online aangifte zelf geen bewijs meesturen. Maar de Belastingdienst kan daar bij de meeste posten wel naar vragen.

Vul telkens in de witte vakjes het totaalbedrag in dat u in 2020 voor deze post gemaakt hebt. Doet u aangifte als fiscale partners? Tel dan uw uitgaven en die van uw fiscale partner bij elkaar op en vul telkens het totaalbedrag in.

Geneeskundige hulp

Bij deze post gaat het om kosten voor medische en paramedische zorg. Ook van de tandarts, kaakchirurg of orthodontist. Denk ook aan medische behandelingen in het buitenland die uw verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens in Nederland geldende medische standaarden. Onder paramedische zorg vallen ook uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Bijvoorbeeld verpleging en verzorging tijdens een vakantie.

Reiskosten ziekenbezoek

Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan kunt u deze kosten volledig meerekenen. Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift

Bij deze post gaat het om geneesmiddelen en verbandmiddelen, die u zijn voorgeschreven door een erkende arts. Dat kunnen ook homeopathische middelen zijn of medicinale cannabis.

Hulpmiddelen

Denk aan hulpmiddelen zoals steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), of aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit

Denk vooral aan ziekenvervoer, voor bezoeken aan artsen of andere medische en paramedische hulpverleners. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen met de ANWB Autokostenmodule. Kreeg u een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet u de aftrek met dat bedrag verminderen. Uw zorgverzekeraar rekende daarbij een wettelijke eigen bijdrage van maximaal € 105. Omdat eigen bijdragen niet aftrekbaar zijn, moet u ook deze eigen bijdrage in mindering brengen op het bedrag dat u uiteindelijk invult als aftrek.

In principe zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar. Maar in de praktijk is dat vaak lastig. U moet namelijk aantonen dat u vanwege uw handicap of ziekte méér vervoerskosten hebt dan anderen, die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie zitten als u. Dat lukt alleen als u (1) een volledige administratie bijhoudt van al uw vervoerskosten en (2) kunt nagaan wat een vergelijkbaar iemand normaal gesproken aan vervoerskosten heeft. Een tabel hiervoor staat op de website van het Nibud.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Deze aftrek geldt alleen voor meerkosten voor kleding en beddengoed ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Kunt u zulke kosten aannemelijk maken, maar niet bewijzen, dan kunt u hier standaard € 300 invullen. Extra kosten voor kleding en beddengoed zijn bijvoorbeeld aannemelijk als u kleding op maat moet laten aanpassen of als u (of uw kind) door uw aandoening veel vaker kleding moet wassen of vernieuwen. U kunt er ook voor kiezen om al uw uitgaven voor kleding (inclusief schoenen) en beddengoed, inclusief wasbeurten in een administratie te bewaren, met de bonnen erbij. Komt u dan in totaal op meer dan € 600 aan extra kosten vanwege uw ziekte of beperking, dan kunt u een standaardbedrag van € 750 invullen. U moet dan wel weten wat gebruikelijke kosten voor kleding, beddengoed en wasbeurten zijn voor iemand met hetzelfde inkomen en in dezelfde gezinssituatie als u, maar zonder ziekte of beperkingen. De gegevens daarvoor vindt u op de website van het Nibud.

Afschrijvingen op uitgaven vóór 2014 voor een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing

Hebt u in 2013 of eerder een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing aangeschaft? Schrijft u die af in méér dan vijf jaar, bijvoorbeeld in 7 of 10 jaar? Hebt u het eerste deel van die afschrijving al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten, toen deze hulpmiddelen nog aftrekbaar waren? Dan mag u de afschrijving over 2020 ook nog aftrekken.

Extra gezinshulp

Bij de post extra gezinshulp gaat het alleen om particuliere hulp in de huishouding of persoonlijke ondersteuning, die u zelf hebt ingehuurd, zonder indicatie. Er geldt voor deze post een extra drempelbedrag, afhankelijk van uw inkomen. Alleen uitgaven boven deze extra drempel zijn aftrekbaar. Ook deze drempel hoeft u niet zelf uit te rekenen. Als u hier uw kosten invult, trekt de Belastingdienst er automatisch het drempelbedrag van af.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist

U kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd wordt in de Dieetlijst 2020 van de Belastingdienst. Die lijst vindt u onder het vraagtekentje bij deze aftrekpost. Per dieet geldt een vast aftrekbedrag. U hoeft dus geen bonnetjes te bewaren. U moet wel voor elk dieet een officiële Dieetbevestiging hebben over 2020, met de handtekening eronder van uw arts of erkende diëtist. Die Dieetbevestiging kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst.

 • Staat uw dieet in de lijst? Vink dan ‘ja’ aan. Er verschijnt een uitklapscherm onder in het tabblad. Daar kunt u uw naam invullen en het dieet in de lijst aanvinken.
 • Volgde u meer dan één dieet? Klik dan op het plusje vóór ‘Nog een dieet toevoegen’ en vink het tweede dieet aan in de lijst.
 • Is er nog iemand voor wie u of uw partner de dieetkosten betaald hebben en voor wie u zorgkosten mag aftrekken? Vink dan ‘ja’ aan, helemaal onderaan het tabblad. Vul vervolgens ook voor die persoon de naam en het dieet in.

Stap 5: Check het lijstje

Hebt u alle bedragen correct ingevuld? Bent u niets vergeten?

 • Klik dan op Akkoord.

Stap 6: Verdeel de aftrek

Bent u fiscale partners, dan komt u na het invullen van een aantal aanvullende vragen in het tabblad Verdelen (afbeelding 3). Daar staat het totaalbedrag aan zorgkosten dat u samen mag aftrekken. U kunt dit totaalbedrag verdelen tussen u en uw partner. U mag dat zo doen dat u er het meeste belastingvoordeel van hebt.

 • Zet een bedrag in het witte vakje onder ‘Uw deel’.
 • Klik op ‘Belasting berekenen’. U krijgt nu te zien hoeveel geld u en uw fiscale partner terugkrijgen.
 • Probeer dit nog een keer, met een ander bedrag.
 • Probeer dit net zo lang, tot u de meest voordelige verdeling hebt gevonden.
 • Klik op Akkoord.

Afbeelding 3: Het tabblad Verdelen

Stap 7: Bekijk het resultaat

Bent u tevreden over de verdeling? Of hebt u geen fiscale partner en hoeft u dus niets te verdelen? Klik dan op ‘Overzicht belasting en premies’ in het menu links in beeld. U krijgt dan te zien hoeveel belastinggeld u terugkrijgt op basis van de gegevens die u hebt ingevuld.

Stap 8: Onderteken de aangifte

Dit is de laatste stap. Loop eerst alle gegevens nog en laatste keer door. Corrigeer zo nodig fouten. Als u zeker weet dat alles klopt, ondertekent u de aangifte (met uw DigiD) en stuurt u hem naar de Belastingdienst. Sla de aangifte op uw computer op of print hem uit voor later gebruik. Doe dat vóórdat u uitlogt!

Tekst: Kees Dijkman. Deze informatie wordt u aangeboden door het Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte Ieder(in). De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was de definitieve online aangifte voor het jaar 2020 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven.