Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Categorieën

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Het boekje “Help, wat gebeurt er met me” is ontworpen als hulpmiddel om in gesprek te gaan met mensen met Downsyndroom over het verouderingsproces. In het boekje zijn verschillende thema’s te vinden. Deze kunnen bespreekbaar worden gemaakt en eenvoudig gepersonaliseerd worden door de gespreksleider. Het boekje zal mensen met Downsyndroom helpen om onder woorden te brengen wat zij meemaken/zien/voelen m.b.t. het verouderingsproces en/of ze worden hierin gerustgesteld. Het boekje is een losbladig systeem. Iedereen kan die pagina’s eruit halen die (nog) niet van toepassing zijn. De handleiding is zeer informatief voor betrokkenen. Het boekje en de handleiding staan hier (4de item)

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Onze collega David is druk bezig om alle bestellingen in te pakken. Wat is er veel interesse in het nieuwe boek over gedrag. Heel erg leuk! Hebben jullie nog even geduld? Het is een hele klus, maar de boeken komen eraan.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Hoe moet je reageren op je kind met Downsyndroom dat telkens weg rent? Wat doe je als je kind alles op de grond gooit? Wat doe je als ze weer eens op de grond ligt en niets meer wil? Eindelijk is de handleiding voor al dit gedrag van David Stein nu ook in het Nederlands beschikbaar.

Kinderen met Downsyndroom reageren vaak een beetje anders dan andere kinderen. Als je die verschillen weet, kan je daar op in spelen. Hierdoor voelt een kind zich beter begrepen en ontstaat er minder ingewikkeld gedrag. Positief gedrag stimuleren bij kinderen en tieners met Downsyndroom is een duidelijk geschreven boek, in normaal taalgebruik over alledaagse dingen. Een aanrader voor iedereen! Nu te koop in de webshop voor € 19,95

Al wat eerste reacties op het boek:

Leerkracht: “Prachtig! Veel bruikbare tips voor ons”

Vader: “David Stein heeft een duidelijk en helder boek geschreven. Een gebruiksaanwijzing voor veel van het voorkomende gedrag waar ouders, leerkrachten en begeleiders tegen aan kunnen lopen.”

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

In onze webshop zijn vanaf nu de informatiegidsen “Droom van Down” en “Up & Downs” te bestellen. De gidsen zijn gratis, we vragen alleen om een bijdrage in de verzendkosten.

De Droom van Down is een informatiegids voor het basisonderwijs. De eerste gids is uitgegeven in het najaar van 2008. Sinds die tijd is er veel verandert. Tijd voor een nieuwe editie van Droom van Down. In deze hernieuwde uitgave (zomer 2015) willen we (toekomstige) leerkrachten, schoolleiders, zorgcoördinatoren, ouders en iedereen die verder professioneel betrokken is bij de aanmelding en het doceren van een leerling met downsyndroom, nuttige, inspirerende en up to date informatie geven. In de gids worden 4 kinderen geïnterviewd in verschillende groepen van het basisonderwijs.

De Ups & Downs is een praktische informatiegids voor het voortgezet onderwijs. Een brochure met duidelijke, heldere en inspirerende informatie over de onderwijsmogelijkheden van een leerling met downsyndroom. In 5 interviews vertellen onderwijsprofessionals hun ervaringen over het werken met jongeren met downsyndroom op praktijkschool, vmbo en integratieklas. Deze verhalen laten zien dat jongeren met downsyndroom heel goed in staat zijn onderwijs te volgen binnen het regulier voortgezet onderwijs. In de gids schetst José Smits van In1school het wettelijk kader voor inclusief onderwijs. Tevens bevat het ook een stappenplan voor een succesvolle start op het regulier vo. Kortom een zeer waardevolle gids voor onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs.

Bestel deze gidsen via onze webshop

 

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Willie heeft Downsyndroom. Hij is 78 jaar. Uit het AD van 17 december 2018: “Als er één eigenschap is die Willie kenmerkt, dan is het zijn hulpvaardigheid. In het appartementencomplex waar hij woont, haalt hij oud papier en plastic op en zet dat aan de straat.” Willie lijkt ons een fijne buurman.

David is 35 jaar en werkt onder andere bij de Stichting Downsyndroom. Hij doet daar allerhande werkzaamheden. Hij is een aardige, hardwerkende en gewaardeerde collega. Hij werkt ook nog bij een theeschenkerij en hij is een verdienstelijk fotograaf. O ja, hij heeft Downsyndroom.

Twee voorbeelden van mensen met Downsyndroom. Gewoon mensen met menselijke aardigheden en eigenaardigheden. Die net als iedereen respect en waardering verdienen.

In een interview in Volkskrant magazine van zaterdag 13 juli 2019, kunnen we lezen dat Sylvia Witteman toch een wat ander beeld neerzet van mensen met Downsyndroom: “Een heleboel mensen zijn dol op hun labrador terwijl ik denk: dan kun je net zo goed iemand met het syndroom van Down in huis nemen. Labradors zijn verstandelijk gehandicapte honden. Wat betreft uiterlijk, maar ook qua gedrag. Het is zo’n heel grote, brede, slobberige, domme hond.”

Terecht hebben veel ouders, familieleden en andere betrokkenen hier verontwaardigd op gereageerd. Zo tweette Liesbeth van der Heijden: “Wat een nare opmerking, @sylviawitteman. Op zoveel fronten. Ik heb iemand met het syndroom van Down in huis. Mijn dochter. Lief, slim, grappig, zorgzaam: een cadeautje. Zo’n ondoordachte en kwetsende kwalificatie verdient ze niet.”

Sylvia antwoordde hierop: “Nou, dat was dom van me, ik heb dat niet zo bedoeld en ik had dat niet moeten zeggen.” Een terecht excuus.

Daarmee was het natuurlijk niet klaar. Ook anderen reageerden. Sylvia had daar blijkbaar snel genoeg van. Ze twitterde: “Ja, ik heb al sorry gezegd. Maar ik begrijp dat ik pas de absolutie krijg als ik me opknoop.” Nee, Sylvia, dat hoeft niet. Maar iets meer inlevingsvermogen en geduld zou je sieren. Als je een rotsblok in een vijver gooit, dan zijn de golven niet meteen weg. Je kunt je welgemeende excuus toch gewoon nogmaals aanbieden. En publiceer dat dan ook breeduit in de Volkskrant, zodat het lezerspubliek dit ook weet.

Nog een saillant detail. Sylvia twitterde ook nog: “En ik zei ook niet ‘iemand met het syndroom van Down’. Ik zei ‘mongool’. Dat heeft iemand blijkbaar veranderd.” Alsof ‘mongool’ zeggen haar uitspraak minder bot, dom en kwetsend zou hebben gemaakt.

Niet één, maar tientallen ouders, familieleden en andere betrokkenen hebben hun verontwaardiging met de Volkskrant gedeeld. Dat is goed, want dat sorteert effect. Inmiddels heeft ook de Ombudsman van de Volkskrant Jean-Pierre Geelen gereageerd. Hij geeft aan dat de opmerking van Sylvia Witteman niet in druk had moeten verschijnen. Hij voegt hieraan toe dat de Volkskrant geen excuusrubriek heeft, maar dat hij overweegt om op dit onderwerp aanstaande zaterdag terug te komen. Wij vinden dat het gepast zou zijn als Geelen dit ook echt doet. Die rehabilitatie verdienen mensen met Downsyndroom.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Van GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld kregen wij het verheugende bericht dat de Tweede Kamer in meerderheid wil dat ook jongvolwassenen met een beperking, waaronder jongeren met Downsyndroom, de kans krijgen om ook na hun 21ste jaar onderwijs te kunnen blijven volgen. De boodschap van de gisteren aangenomen motie (zie onderaan dit bericht) is duidelijk.

Helaas zijn samenwerkingsverbanden/speciale scholen hier nog niet van overtuigd. We krijgen signalen dat op veel speciale scholen het beleid is om leerlingen met Downsyndroom standaard met 18 jaar uit het onderwijs te laten stromen. Ouders die langer onderwijs willen moeten hier voor vechten. Dat is wrang en onrechtvaardig. Recht op onderwijs zou vanzelfsprekend moeten zijn. Minister Slob heeft toegezegd het onderwijsveld over dit te vroeg uitstromen aan te spreken, helaas nog met weinig resultaat. Er ligt een wereld van verschil tussen de gisteren aangenomen motie en de praktijk. Maar: de motie lijkt ons wel een hart onder de riem te steken: Het recht op onderwijs voor jongeren met Downsyndroom wordt er expliciet in genoemd.

Tekst motie: “De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is de kwalificatieplicht te verhogen naar 21 jaar; overwegende dat jongeren niet altijd zijn uitgeleerd, bijvoorbeeld omdat jongeren met een lichamelijke handicap vaak jarenlang school hebben gemist, jongeren met het syndroom van Down ook vaak een spraakachterstand hebben en jongeren met een ernstige meervoudige beperking meer tijd nodig hebben om te leren; overwegende dat de ontwikkeling van leerlingen centraal moet staan en niet de leeftijd; verzoekt de regering, in de uitwerking van de plannen over de kwalificatieplicht ervoor te zorgen dat deze groep leerlingen ook na hun 21ste onderwijs kan blijven volgen als zij nog niet zijn uitgeleerd, en gaat over tot de orde van de dag.”

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Het nieuwste nummer van Down+Up is uit. Hierin staat de veelbesproken column van Silvie Warmerdam. Lees haar column hier. Wil jij Down+Up ook graag ieder kwartaal ontvangen? Word dan nu donateur!

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Er is nu een mooie animatie die op een goede en eenvoudige manier uitlegt wat Downsyndroom is. De animatie maakt deel uit van een nieuwe website: www.weetwatikheb.nl

 

Op deze website vind je informatie speciaal geschreven voor schoolkinderen. De Stichting Downsyndroom heeft met zeven andere patiëntenverenigingen de afgelopen jaren gewerkt aan deze website. Er worden tips gegeven voor het houden van een spreekbeurt en er zijn spreekbeurten en animaties om er je eigen verhaal van te maken toegevoegd. Je vindt ook een A4tje met alle informatie die je kan printen en uitdelen in de klas. Alle informatie is voor kinderen met Downsyndroom en hun broertjes en zusjes. Kijk maar eens op www.weetwatikheb.nl/downsyndroom.

 

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

De documentaire “Als ik dit vooraf had geweten” is beschikbaar op deze website. Na een geweldige première op vrijdag 22 maart staat de documentaire nu online. De documentaire is bedoeld voor alle mensen die graag willen weten hoe het is om een kindje met Downsyndroom te hebben. Drie gezinnen vertellen over de eerste reactie bij het horen van de diagnose. Over de acceptatie. Over de start. En over de broertjes en zusjes. De documentaire is te vinden op deze website via de knop ‘zwanger’ en de knop ‘baby’. Op deze manier kunnen zowel zwangeren als nieuwe ouders mee kijken bij drie gezinnen. Hiermee krijgen zij een beter beeld van het leven na de diagnose. 

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Nieuwe uitgave voor ouder wordende volwassenen met Downsyndroom

Op 21 maart vragen we wereldwijd aandacht voor de positie van jong en oud met Downsyndroom in onze maatschappij. In Nederland hangen honderden ouders poster van hun kind op, zij maken deel uit van de straat, het dorp, de school. 
En natuurlijk viert de SDS Wereld DownSyndroom Dag met haar jaarlijks symposium, nu met de titel “Downsyndroom in de praktijk, met een blik naar het nu, naar morgen en naar de toekomst! “. Dit jaar zitten we in De Basiliek te Veenendaal. Cabaretière Jetty Mathurin opent de dag.   
Zaterdag 23 maart ontmoeten we vele gezinnen in het Spoorwegmuseum in Utrecht (voor laatste kaarten, klik hier)

Ook de Europese koepel (EDSA) viert deze dag. Op http://www.edsa.eu/category/world-down-syndrome-day/ vind je posters en bijdragen uit alle Europese landen. En hier de Nederlandse bijdrage.

Ook de wereldkoepel (DSI) heeft filmpjes verzameld. Zie hiervoor deze link. De SDS bijdrage kan je hier zien.