Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Categorieën

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Op zaterdag 23 maart is de familiedag Downsyndroom in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaarten zijn nu te koop via onze webshop. Ze kosten EUR 10,50 per stuk. Hiervoor heb je de hele dag toegang tot het museum en krijg je een lunchpakket. Er zijn ook kaarten met een glutenvrije lunch te koop voor dezelfde prijs. Kinderen tot en met drie jaar mogen gratis naar binnen, we gaan er vanuit dat je voor deze kinderen zelf lunch meeneemt. We organiseren deze dag samen met de Stichting Upside van Down en de VIM. Koop nu je kaarten via onze webshop! We zien je graag op 23 maart. Heb je een museumjaarkaart en wil je graag komen? Mail dan naar info@downsyndroom.nl

 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Bladt Charity www.bladt-charity.nl  en Vernooy catering

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Sinds kort stuurt een aantal regionale samenwerkingsverbanden alle leerlingen met uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ -dat zijn in de praktijk bijna alle leerlingen uit het onderwijs voor zeer moeilijk lerenden-  aan het einde van het jaar waarin zij 18 zijn geworden van school. Dit gebeurt dus ook in situaties waarin school en ouders een langere schoolloopbaan wenselijk vinden. Dit is discriminatie. Waar iedere andere oudere tiener of jongvolwassene in Nederland de mogelijkheid heeft onderwijs te volgen, wordt dit voor onze doelgroep onmogelijk gemaakt.

De SDS wil dat de politiek haar invloed aanwendt om deze uitsluiting tegen te gaan. We hebben daarom brieven gestuurd aan de Kamercommissie voor Onderwijs en – vanwege het mensenrechtenaspect- ook aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Zie hieronder ons persbericht:

 

Vanuit de Stichting Downsyndroom, belangenorganisatie voor ouders van kinderen met Downsyndroom en tevens kenniscentrum, willen wij graag uw aandacht vragen voor een verontrustende ontwikkeling in het speciaal voortgezet onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom, of een vergelijkbare verstandelijke beperking. We hebben hierover vandaag twee brieven doen uitgaan naar zowel de Vaste Kamercommissie voor OCW en de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, omdat de mensenrechten van leerlingen met Downsyndroom, of een vergelijkbare verstandelijke beperking, in het geding zijn. Wij voegen de brieven bij als bijlage 3 en bijlage 4.

 

Wat speelt er? 

Tot voor kort was het vanzelfsprekend dat leerlingen op scholen voor zeer moeilijk lerenden (ZML) onderwijs konden volgen tot en met het schooljaar waarin zij 20 werden. De rationele hierachter is dat deze leerlingen zich trager ontwikkelen en daarom gebaat zijn met een schoolloopbaan boven de leerplichtige leeftijd. Soms stroomden deze leerlingen voor hun 20ste uit, maar dat was dan in goed overleg tussen school en ouders.

Nu zien we steeds vaker dat leerlingen met 18 jaar (en soms al met 16) van school moeten gaan, ook in situaties waarin school en ouders een langere schoolloopbaan wenselijk vinden. Dit heeft te maken met nieuw beleid vanuit een aantal regionale samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs.

De betreffende regionale samenwerkingsverbanden zijn namelijk overgegaan tot een beleid waarbij ZML-leerlingen met als uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ -dat zijn in de praktijk bijna alle ZML-leerlingen- maximaal tot het jaar waarin zij 18 zijn geworden naar school mogen gaan. Dit beleid geldt binnen de betreffende samenwerkingsverbanden voor al deze leerlingen, zonder dat er een individuele afweging wordt gemaakt. Het komt dus regelmatig voor dat ouders (en leerling) en school vinden dat een individuele leerling nog baat zou hebben met langer naar school gaan, terwijl dit onmogelijk wordt gemaakt door het beleid van het specifieke samenwerkingsverband. Wij vinden dit een zeer onwenselijke ontwikkeling.

Wij vermoeden dat dit beleid wordt ingegeven door de gedachte dat daarmee het volume leerlingen in het speciaal onderwijs (en daarmee ook de kosten aan TLV’s voor het Samenwerkingsverband) kan worden teruggebracht. Zo’n korter verblijf in het onderwijs vindt men wellicht een gemakkelijker weg dan het daadwerkelijk verkleinen van de instroom door meer leerlingen goed te ondersteunen in het regulier onderwijs.

Discriminatie en schending van mensenrechten 

Wij vinden dat dit beleid discriminerend uitpakt. Waar iedere andere oudere tiener of jongvolwassene in Nederland de mogelijkheid heeft onderwijs te volgen, wordt dit voor onze doelgroep onmogelijk gemaakt. Het lijkt ons dat dit niet past bij de geest van Passend Onderwijs, noch bij de geest van het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.

Wij willen u er nog op wijzen dat er in 2015 over deze problematiek Kamervragen zijn gesteld. De Staatsecretaris heeft toentertijd geantwoord dat er geen vast moment is waarop leerlingen vanuit het ZML uitstromen naar dagbesteding, omdat dit altijd moet worden besloten op geleide van een individuele afweging en in overleg met de ouders. Wij zijn van mening dat de samenwerkingsverbanden die iedere leerling met uitstroomprofiel dagbesteding met 18 jaar laten uitstromen zich niet veel gelegen laten aan dit principe van individuele afweging en overleg met ouders. 

Overige bijlagen 

Als bijlagen sturen wij u een special op uit het blad van Stichting Downsyndroom (bijlage 1), waarin deze problematiek wordt uitgelegd aan de hand van een aantal casussen. In de special vindt u daarnaast een juridische analyse met betrekking tot het recht op onderwijs boven de 18 jaar. Tevens sturen wij u een artikel (bijlage 2) op van Lecso (de brancheorganisatie van speciaal onderwijs) waarin Lecso stelt: “Uit vragen en opmerkingen van leden blijkt dat (…)er nog steeds SWV (..) zijn die standaard géén TLV afgeven voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. We horen zelfs dat er in een aantal gevallen géén TLV meer wordt verstrekt aan leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding die ouder zijn dan 16 jaar!”

 

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Ieder jaar houden we een postercampagne voor Wereld Downsyndroomdag. Dit doen we om speciaal aandacht te vragen voor Wereld Downsyndroomdag. Je kunt bij ons een poster laten maken. Jij kan deze poster printen en ophangen op plaatsen waar jezelf veel komt. Op school, bij de sportclub, in de bibliotheek en ga zo maar door. Zo vragen we met z’n allen extra aandacht voor Wereld Downsyndroomdag en mensen met Downsyndroom. 

Het thema is dit jaar #NiemandBuitenSluiten. Dit is in navolging van #LeaveNoOneBehind van Down Syndrome International.

Onze collega met Downsyndroom maakt de posters. Wil jij ook een poster laten maken? Hieronder staat hoe je dat doet.

Om een poster te kunnen maken heeft onze collega David een foto in JPG formaat van minstens 1 MB nodig. Wil je de foto als bijlage in de mail versturen? Zo kan hij het goed verwerken. En denk je eraan om de naam van je kind te vermelden?

Je kunt de foto en de naam van je kind mailen naar daviddegraaf@downsyndroom.nl. Je ontvangt de poster binnen 10 werkdagen in je mailbox.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Bent u ook benieuwd waar het touw heen leidt? Hoe begaanbaar zal het pad zijn? Welke verrassingen en welke uitdagingen zullen we onderweg tegenkomen? Leidt het touw ons naar nog onontgonnen gebied? Is er meer mogelijk dan gedacht? Pakt u het touw op?

Tijdens dit symposium zullen de laatste (medische) ontwikkelingen worden belicht en bediscussieerd. De richtlijnen worden momenteel herzien voor kinderen en in lijn hiermee geschreven voor de 18+ groep. Er zal dieper ingegaan worden op richtlijnen over schildklier, voeten, longen, slaapapneu, spraakbevordering, seksualiteit en anticonceptie en de transitie en coördinatie van zorg. Ook zult u meer te weten komen over robotica in de zorg. Met een blik naar het nu, naar morgen en naar de toekomst! Lees meer>>

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Wij wensen u allen een jaar vol mooie dromen. 

bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Downsyndroom

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: 8 mensen, lachende mensen

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Ouders die langer onderwijs willen voor hun kind, staan machteloos tegenover onwelwillende samenwerkingsverbanden (SWVs). Vanuit de Stichting Downsyndroom (SDS) vinden wij dat de politiek zou moeten ingrijpen. Bij de SDS krijgen we al enige tijd signalen dat het moeilijker wordt om je kind met Downsyndroom boven de 18 jaar naar school te laten gaan. We deden daarom een oproep aan ouders om hun ervaringen te vertellen. In sommige SWVs wordt in goed overleg met alle partijen gekeken wat het beste is voor de specifieke leerling. Zo hoort het. Maar, in andere SWVs blijkt het standaardbeleid te zijn om leerlingen met het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ -zonder enige individuele afweging, en ook tegen de wens van ouders en school in-  van school te sturen met 18 jaar, en in individuele gevallen soms al eerder. Het is zeer de vraag of deze SWVs wel volgens de wet handelen. Op zijn minst lijken zij tegen de geest van Passend Onderwijs in te gaan. In deze Special vindt u een mini-dossier over de overgang van onderwijs naar werk, met ervaringsverhalen en een gedegen juridische beschouwing door juriste Jacqueline Schoonheim. 

Special DU overgang svo naar werk
Special DU overgang svo naar werk
Special_DU_124_Overgang_van_speciaal_onderwijs_naar_werk.pdf
1.7 MiB
300 Downloads
Details

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Op 13 november 2018 werden tijdens een uitverkocht gala in Grand Hotel Huis ter Duin de eerste ‘INC Awards’ uitgereikt aan organisaties die bijdragen aan de acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. Naast de Awards voor bedrijven, hebben de organiserende Stichting De Upside van Down en Stichting Downsyndroom een publieksprijs uitgereikt: de Pablo. De mooie avond was overweldigend, wat bleek uit de emotionele reacties tijdens en na de uitreiking van de INC Awards. Kijk op https://incawards.nl/gala2018/ voor een impressie en de prachtige films over de finalisten. En lees meer in het persbericht

Persbericht gala INC awards
Persbericht gala INC awards
Persbericht_uitreiking_INC_Awards_gala_Include_everyone_13_november_2018.pdf
444.9 KiB
103 Downloads
Details

 

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Op 13 november 2018 worden tijdens een feestelijk gala in Grand Hotel Huis ter Duin voor het eerst de ‘INC Awards’ uitgereikt. Prijzen voor organisaties die bijdragen aan de acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking. Naast de Awards voor bedrijven, hebben de organiserende Stichting De Upside van Down en Stichting Downsyndroom een publieksprijs in het leven geroepen: de Pablo.

Drie genomineerden

Voor deze publieksprijs – de Oscar onder de Awards – zijn drie mensen genomineerd die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de positieve beeldvorming en verbetering van levenskwaliteit voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn genomineerd voor hun inzet en invloed. Het publiek bepaalt wie de speciale oeuvre Award dit jaar het meest verdient: Johnny de Mol, Michel Weijerman of Thijs Swinkels. Iedereen kan stemmen via www.incawards.nl/nomineren.

Ontknoping tijdens gala 
Tijdens een feestelijk gala op 13 november 2018 is de ontknoping in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. De Pablo publieksprijs wordt uitgereikt door Pablo Pineda, die als eerste student met het syndroom van Down een universitaire graad behaalde. Mensen met een verstandelijke beperking en hun ouder(s)/begeleider(s) en bedrijven en ondernemers die deze doelgroep een warm hart toe dragen, zijn van harte welkom tijdens het gala. Ervaar het rode lopergevoel en beleef een geweldige avond onder begeleiding van Nicolette van Dam en Eveline Kamperman.

Prominenten 
Linda Germs, directeur Stichting de Upside van Down: “De genomineerden zijn prominenten in hun werkgebied. Johnny de Mol kreeg de nominatie omdat hij met zijn programma’s het grote publiek liet zien dat mensen met een verstandelijke beperking heel veel kunnen. Zijn programma’s hebben er toe bijgedragen dat mensen anders zijn gaan kijken naar mensen met een beperking. Thijs Swinkels is pionier op het gebied van inclusie van mensen met een verstandelijke beperking in de horeca. Hij maakte van Brownies&downieS een begrip en bracht mensen met een verstandelijke beperking in direct dagelijks contact met onze maatschappij. Kinderarts Michel Weijerman tilde de gezondheidszorg voor mensen met Down naar een heel nieuw niveau. Gezondheidsproblemen worden nu in een vroeg stadium herkend en serieus genomen, er is een veel betere kwaliteit van leven ontstaan.”

Waarom de Pablo publieksprijs? 
De Pablo publieksprijs is vernoemd naar Pablo Pineda, die als eerste student met het syndroom van Down een universitaire graad behaalde. Pablo kijkt naar mogelijkheden en kansen en draagt die ook uit. Hij is afgestudeerd in de richting opvoedingspsychologie en werkt als leraar. Ook speelde hij de hoofdrol in de film Yo También die gebaseerd is op zijn leven. Hij maakt carrière en zegt dat Downsyndroom hem niet heeft weerhouden een normaal leven te leiden: “Voor mij is het een persoonlijke karakteristiek. Ik voel me goed en gezond. We moeten niet als ‘ziek’ behandeld worden. Je moet de nadruk leggen op wat je kan.” Pablo is een voorbeeld in onze maatschappij, net zoals de genomineerden voor de award dat zijn. 

Koop nu kaarten! 
Koop nu kaarten via www.incaward.nl. Voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouder(s)/begeleider(s) zijn er gereduceerde toegangskaarten. Meer informatie: www.incawards.nl.  Er zijn verschillende sponsormogelijkheden.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Op woensdag 21 november is er een themadag onderwijs in Utrecht. Deze dag is speciaal voor ouders, leerkrachten en begeleiders. De themadag is vooral geschikt voor mensen die nog niet heel veel ervaring hebben met het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. Lees meer>>

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Familiedag Downsyndroom 23 maart Spoorwegmuseum

Stichting Samen tussen Amstel en IJ discrimineerde op grond van handicap of chronische ziekte door in het schoolondersteuningsprofiel van de 8e Montessorischool Zeeburg te vermelden dat deze school zich niet in staat acht om kinderen met het syndroom van Down te begeleiden. 

Een belangrijke uitspraak waarbij het college zeer terecht wijst op het recht dat er naar ieder individueel kind wordt gekeken. Zie hier de uitspraak:  https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-81

De SDS is blij met deze uitspraak. Tegelijkertijd bewijst dit dat er in Nederland nog veel onwetendheid is over Downsyndroom. Wat dat betreft is er nog veel werk te verzetten.