Nieuwsbrief

* Emailadres

* Relatienummer

* Postcode

* Huisnr

Lijst
SDS info (voor donateurs)SDS persberichten

Categorieën

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

De studiedagen georganiseerd in het oude VIM concept maar sinds augustus 2019 onder de vlag van de SDS zijn tot nu toe een groot succes. Inmiddels hebben wij dit schooljaar al bijna 200 deelnemers mogen begroeten waarvan de helft professionals. Gezamenlijke deelname van zowel ouders als professionals maken deze dagen uniek want educational partnership oftewel samenwerking en goed contact met ouders blijft een belangrijk speerpunt in goed onderwijs voor kinderen met Downsyndroom.

Hoewel in ons land op dit moment nog steeds zo’n 55% van de leerlingen met Downsyndroom start op de reguliere basisschool wordt gedurende dit traject een groot aantal vroegtijdig doorverwezen naar het (V)SO. Een enkeling daargelaten volgt uiteindelijk voortgezet onderwijs op het VSO.

Als geen ander zijn wij ons er van bewust hoe belangrijk het is om kinderen met Downsyndroom te blijven stimuleren op zowel cognitief en sociaal gebied en dat een krachtige leeromgeving hierbij een eerste vereiste is.

Aansluitend op het voorgaande organiseren wij daarom vrijdag 27 maart 2020 een studiedag rondom onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

Anneke Huiskamp met wie u in het afgelopen winternummer van de Down & Up (DU128) een interview hebt kunnen lezen is directeur van de Daniel de Brouwerschool uit Wilp bij Apeldoorn. Voor de vijfde keer heeft haar school het predicaat Excellente school gekregen. Zij zal deze dag een inleiding geven over hoe haar school een krachtige leeromgeving voor leerlingen met Downsyndroom gestalte geeft waarbij recht op goed onderwijs centraal staat, ook na je 18e!

Daarnaast zal Emily Veerman ambulant begeleider Plateau Openbaar Onderwijs Assen en tevens trainer Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) een trainingsmodel welke wetenschappelijk effectief is gebleken bij leerlingen met een verstandelijke beperking toelichten. Dit model laat leerlingen zelf nadenken over hoe zij problemen kunnen oplossen.

Tot slot zal Hilde de Haan haar op de praktijk gerichte onderzoek toelichten wat zij heeft gedaan in het kader haar Master Educational Needs waarbij het belang van het stimuleren van de cognitieve vaardigheden aan leerlingen met Downsyndroom op het VSO centraal staat.

Een dag uitermate geschikt voor zowel leerkrachten, onderwijsassistenten, ouders en een ieder die te maken heeft met leerlingen met Downsyndroom op het (V)SO. Wij vragen u dan ook als ouder dit bericht onder de aandacht te brengen bij de school van uw kind en hopen u samen te mogen begroeten op deze unieke studiedag op 27 maart.

Informatie over o.a. aanmelding staat hier.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

De Wereld van Down Syndroom door een andere bril bekeken

De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast medische aspecten spelen vele andere factoren een grote rol in het succesvol zijn. Kennis delen en afstemmen met andere disciplines is eveneens een essentiële pijler. Om die reden is in 2015 begonnen met het jaarlijkse ‘Symposium Down Syndroom’.

Tijdens deze editie worden de laatste ontwikkelingen in De Wereld van Down Syndroom belicht en bediscussieerd, zoals:

  • Hoe (h)erkennen we levend verlies?
  • Wat betekent ‘goed vertegenwoordigerschap’ eigenlijk voor begeleider, ouder en cliënt?
  • Waar lopen we tegenaan bij visusafwijkingen en wat kunnen we leren van de onderzoeksresultaten over de bifocale bril?
  • Wat betekent de driehoeksverhouding ouder, professional en cliënt voor jou?
  • Hoe kunnen we vanuit liefde en verbinding met mensen werken?
  • Wat is de invloed van muziek op ons brein en psychisch welbevinden en hoe kunnen we muziektherapie zelf inzetten tijdens momenten van zorg en aandacht?

Ook deze keer hebben wij weer een prachtig programma samengesteld met muzikale verbinding voor alle professionals, die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen met Down Syndroom! Een dag vol beleving, kennis en inspiratie!

Klik hier om je aan te melden.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

Ieder jaar houden we een postercampagne voor Wereld Downsyndroomdag. Dit doen we om speciaal aandacht te vragen voor Wereld Downsyndroomdag. Dit jaar vragen we ook aandacht voor het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Je kunt bij ons een poster laten maken. Jij kan deze poster printen en ophangen op plaatsen waar jezelf veel komt. Op school, bij de sportclub, in de bibliotheek en ga zo maar door. Zo vragen we met z’n allen extra aandacht voor Wereld Downsyndroomdag en mensen met Downsyndroom.

Wil jij ook een poster laten maken? Hieronder staat hoe je dat doet.

Om een poster te kunnen maken heeft onze collega David een foto in JPG formaat van minstens 1 MB nodig. Wil je de foto als bijlage in de mail versturen? Zo kan hij het goed verwerken. En denk je eraan om de voornaam van je kind te vermelden? Deze komt namelijk op de poster te staan.

Je kunt de foto en de naam van je kind mailen. Je ontvangt de poster binnen 10 werkdagen in je mailbox.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

Nog enkele plaatsen vrij.

Ervaring leert dat wanneer uw kind met Downsyndroom richting de bovenbouw gaat u al moet na gaan denken over een eventueel geïntegreerd vervolgtraject na de basisschool. Hierbij komt veel kijken maar het is zeker de moeite waard om u alvast te oriënteren op de eventuele mogelijkheden die er zijn.

Op dit moment zijn bij ons 14 leerlingen bekend die onderwijs volgen op een praktijkschool of VMBO. Deze leerlingen met Downsyndroom die de hele basisschool hebben afgemaakt zijn jarenlang cognitief uitgedaagd én hebben met of zonder extra ondersteuning deelgenomen aan alles wat een reguliere school biedt. Zij willen verder leren in een reguliere omgeving. En dat kan!

Tijdens de studiedag op vrijdag 7 februari willen we zowel ouders, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs laten kennismaken met de mogelijkheden die er zijn om integratie op het reguliere VO succesvol te laten verlopen.

Emiel van Doorn (STIBCO) zal deze dag zijn visie laten schijnen over passend onderwijs in relatie tot leerlingen met Downsyndroom op het regulier voortgezet onderwijs. Hilde de Haan projectleider van de Down Academy en tevens ouder van een dochter met Downsyndroom die een aantal jaren geleden haar VMBO basisdiploma heeft gehaald zal vanuit een theoretisch kader aangevuld door haar persoonlijke ervaringen vertellen over dit geslaagde integratietraject. Eline Peen mentor op de Praktijkschool Westfriesland in Hoorn van Lucas een leerling met Downsyndroom zal haar praktijkervaringen met de deelnemers delen.

In de Ups & Downs het informatie magazine rondom integratie binnen het reguliere VO kunt u alvast kennis met dit verhaal maken. Tot slot zullen Gijs van Hout kernteam coördinator VMBO onderbouw Montessoricollege Nijmegen en Marloes Hondema, docent van de integratieklas van het Montessoricollege stil staan bij het tot stand komen van dit mooie geïntegreerde onderwijsconcept.

Een dag uitermate geschikt voor een ieder die ook na de basisschool wil integreren en tevens ook zeer geschikt voor ouders en/of professionals die op dit moment een kind op het reguliere VMBO of praktijkschool onderwijs laten volgen!

Klik hier voor meer info en om je aan te melden.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

Een praktisch stappenplan van meerkosten.nl, onderdeel van Ieder(in).

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd een stapeling van kosten op. U betaalt bij voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kunt u terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak gebruik van de aftrek van zorgkosten!

In dit artikel vindt u een kort stappenplan voor deze aftrek. Wilt u meer weten? Kijk dan op Meerkosten.nl voor uitgebreide, gedetailleerde informatie.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2019. U kunt deze aangifte doen vanaf 1 maart 2020.

De aftrek van zorgkosten is helaas niet eenvoudig. Gelukkig zijn er veel organisaties die u kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact op met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond. Neem eventueel dit artikel mee en attendeer degene die u helpt op de website Meerkosten.nl voor uitgebreide uitleg, achtergrondinformatie en verwijzingen.

Stap 1: Doe aangifte inkomstenbelasting

· Zet uw computer aan, ga naar mijn.belastingdienst.nl en log in met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Ga naar Digid.nl en vraag ‘m aan.

· Klik op Inkomstenbelasting.

· Klik op Belastingjaar 2019.

· Klik op Aangifte inkomstenbelasting doen.

Stap 2: Vul uw gegevens in

De aangifte begint met het invullen van uw persoonlijke gegevens. Daarna vraagt de aangifte naar uw fiscale partner en eventuele minderjarige kinderen.

· De Belastingdienst heeft uw persoonlijke gegevens alvast voor u ingevuld. Controleer deze gegevens zorgvuldig. Pas ze aan als ze niet kloppen.

· Bent u fiscale partners, dan is het voor de aftrek van zorgkosten erg handig om samen aangifte te doen. Vink dit aan als de aangifte erom vraagt, op het tabblad Partner.

Vervolgens krijgt u vragen over uw inkomen, de eigen woning, bankrekeningen, andere bezittingen en hypotheken.

· De Belastingdienst heeft de gegevens over uw inkomen en uw vermogen (waaronder het saldo op uw bankrekening) alvast voor u ingevuld. Controleer deze gegevens zorgvuldig. Pas ze aan als ze niet kloppen.

Stap 3: Vink Zorgkosten aan

Nadat u de vorige gegevens hebt ingevuld, komt u in het tabblad Uitgaven (zie afbeelding 1).

  • Vink Zorgkosten aan. Als u nog andere aftrekposten hebt (zoals giften of uitgaven voor studie of opleiding), dan vinkt u die ook aan.
  • Klik op Akkoord. U komt nu in het tabblad Zorgkosten (zie afbeelding 2).

In het bovenste witte veld staat voor wie u zorgkosten mag aftrekken. In het tweede witte veld staat het drempelbedrag. Alleen als u (samen met uw fiscale partner) in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, blijft er aftrek over. De drempel is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen. Het bedrag dat hier staat heeft de online aangifte zelf berekend, op basis van de gegevens over uw situatie en uw inkomen die u eerder hebt ingevuld.

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal algemene voorwaarden en een aantal beperkingen. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die u (of uw fiscale partner) in 2019 zelf betaald hebt. Als u een vergoeding hebt gekregen, dan kunt u het deel van de uitgaven dat u vergoed kreeg niet ook nog eens aftrekken. Ook als u een vergoeding had kunnen krijgen, maar u hebt die niet aangevraagd, kunt u de kosten niet aftrekken.

Verder gelden er per onderdeel van de aftrek soms gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn.

In het onderste blauwe veld van het tabblad Zorgkosten staan de posten die aftrekbaar zijn. Posten die niet in dit lijstje staan, zijn dus niet aftrekbaar. Eigen bijdragen voor zorg zijn nooit aftrekbaar. Ook niet als het gaat om een eigen bijdrage voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen die wel in het lijstje staan. Toch blijven er vaak kosten over die u wel kunt aftrekken. Het loont dus de moeite om het lijstje in te vullen.

Stap 4: Zet uw kosten op een rijtje

Hebt u kosten bij de verschillende onderdelen? Zorg er dan voor dat u de gegevens hierover overzichtelijk in een map bewaart. U vult bij elke post in de aangifte namelijk alleen het totaalbedrag in. Maar de Belastingdienst kan u wel om een onderbouwing vragen. Kunt u die niet leveren, dan zal de inspecteur de aftrek niet accepteren.

Doet u als fiscale partners samen aangifte? Tel dan uw uitgaven en de uitgaven van uw fiscale partner bij elkaar op en vul telkens het totaalbedrag in.

Geneeskundige hulp

Het gaat hier om kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Denk ook aan medische behandelingen in het buitenland die uw verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens in Nederland geldende medische standaarden. Onder paramedische zorg vallen ook uitgaven voor particuliere ziekenzorg zonder indicatie of naast de indicatie (als de indicatie niet toereikend was).

Reiskosten ziekenbezoek

Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. U moet dan wel de bonnetjes bewaren! Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift

Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor homeopathische medicijnen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven.

Hulpmiddelen

Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit

Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud. U kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de ANWB Autokostenmodule https://www.anwb.nl/auto/autokosten#/kenteken. Kreeg u een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet u die in mindering brengen op de aftrek.

In sommige gevallen zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig. U moet kunnen aantonen dat u vanwege uw handicap of ziekte meer vervoerskosten hebt dan anderen, die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie zitten als u. Dat lukt alleen als u (1) een volledige administratie bijhoudt van al uw vervoerskosten en (2) kunt nagaan wat een vergelijkbaar iemand normaal gesproken aan vervoerskosten heeft. Een tabel hiervoor kunt u vinden op de site van het Nibud: https://www.nibud.nl/consumenten/aftrek-extra-vervoerskosten.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed (vast bedrag)

Deze aftrek geldt alleen voor huisgenoten en alleen voor meerkosten ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Er geldt een laag forfait van € 300 voor extra uitgaven die u wel aannemelijk kunt maken, maar niet hoeft aan te tonen. Zijn uw extra uitgaven aantoonbaar hoger dan € 600? Dan kunt u € 750 aftrekken.

Afschrijvingen op uitgaven vóór 2014 voor een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing

Hebt u in 2013 een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing aangeschaft, schrijft u die af in méér dan vijf jaar (bijvoorbeeld in 7 of 10 jaar) en hebt u het eerste deel van die afschrijving al over het jaar 2013 afgetrokken als zorgkosten (toen waren deze hulpmiddelen nog aftrekbaar), dan mag u de afschrijving over 2019 ook nog aftrekken.

Extra gezinshulp

Het gaat bij deze post alleen om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder indicatie, of naast een indicatie (als de indicatie niet toereikend was). Er geldt voor de aftrek van gezinshulp een extra drempelbedrag, afhankelijk van uw inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel zijn aftrekbaar. Maakt u gebruik van extra gezinshulp, dan berekent de online aangifte automatisch deze extra drempel.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist

U kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd worden in de dieetlijst van de Belastingdienst. En alleen als u dit dieet volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. U moet daarom over een actuele, ondertekende dieetverklaring beschikken. U vindt de dieetlijst in de online aangifte, onder het vraagtekentje bij dit onderdeel.

· Staat uw dieet in de lijst? Vink dan ‘ja’ aan. Er verschijnt dan een uitklapscherm onderin het tabblad. Daar kunt u uw naam invullen en het dieet in de lijst aanvinken.

· Volgde u meer dan één dieet? Klik dan op het plusje vóór ‘Nog een dieet toevoegen’ en vink het tweede dieet aan in de lijst.

· Is er nog iemand voor wie u of uw partner de dieetkosten betaald hebben en voor wie u zorgkosten mag aftrekken? Vink dan ‘ja’ aan, helemaal onderaan het tabblad. Vul vervolgens ook voor die persoon de naam en het dieet in.

Voor de diëten in de tabel van de Belastingdienst gelden vaste aftrekbedragen. U hoeft dus zelf geen bedrag in te vullen. Dat doet het aangifteprogramma voor u. U hoeft ook niet te bewijzen dat u het dieet gevolgd hebt en wat u dat gekost heeft. Voor de aftrek is het voldoende dat u het dieet voorgeschreven hebt gekregen.

Stap 5: Check het lijstje

Hebt u alle bedragen correct ingevuld? Bent u niets vergeten?

· Klik dan op Akkoord.

Stap 6: Verdeel de aftrek

Bent u fiscale partners, dan komt u na het invullen van een aantal aanvullende vragen in het tabblad Verdelen (afbeelding 3). Daar staat al het totaalbedrag aan zorgkosten dat u samen mag aftrekken.

· Vul een bedrag in, in het witte vakje onder ‘Uw deel’.

· Klik op ‘Belasting berekenen’. U krijgt nu te zien hoeveel geld u en uw fiscale partner terugkrijgen.

· Probeer dit nog een keer, met een ander bedrag.

· Probeer dit net zo lang, tot u de meest voordelige verdeling hebt gevonden.

· Klik op Akkoord.

Stap 6: Bekijk het resultaat

Bent u tevreden over de verdeling? Of hebt u geen fiscale partner en hoeft u dus niets te verdelen? Klik dan op ‘Overzicht belasting en premies’ in het menu links in beeld. U krijgt dan te zien hoeveel belastinggeld u terugkrijgt op basis van de gegevens die u hebt ingevuld.

Stap 7: Onderteken de aangifte

Dit is de laatste stap. Loop eerst alle gegevens nog en laatste keer door. Corrigeer zo nodig fouten. Als u zeker weet dat alles klopt, ondertekent u de aangifte (met uw DigiD) en stuurt u ‘m naar de Belastingdienst. Sla de aangifte op uw computer op of print hem uit voor later gebruik. Doe dat vóórdat u uitlogt!

Tekst: Kees Dijkman. Deze informatie wordt u aangeboden door Ieder(in). De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was de definitieve online aangifte voor het jaar 2019 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven. Voor meer informatie, kijk op www.meerkosten.nl.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

In de omgeving van Sittard loopt een man langs de deur die kaarten zegt te verkopen voor Stichting Downsyndroom. Hij laat zelfs (heel snel) een legitimatie zien. Wij weten niets van deze actie af. We kregen meldingen van mensen uit de omgeving Slek en Susteren.

De SDS verkoopt niets aan de deur en houdt geen huis aan huis collectes.

Tip: Vraag altijd naar een legitimatie, die moeten de collectanten altijd bij zich hebben, en bekijk deze goed. Twijfel je aan de intenties van de ‘goede doelen ambassadeur’ bij jou aan de deur, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de politie of bij je gemeente. Wees op je hoede.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

Het afgelopen jaar zijn de SDS en de VIM samen gegaan. U heeft hier meer over kunnen lezen in onze nieuwsbrief en Down+Up. We kijken graag samen met u terug op de studiedagen van de afgelopen maanden. De VIM studiedagen zijn, zoals vooraf afgesproken, in dezelfde hoedanigheid doorgegaan. De komende jaren gaan we veranderingen in gang zetten. We werken aan de Down Academy: het centrum waar iedereen kennis over Downsyndroom kan krijgen. De Trainingen van de VIM en SDS worden uitgebreid. En we gaan meer mogelijkheden tot individuele ondersteuning en begeleiding ontwikkelen. In deze nieuwsbrief een terugblik en vooruitblik. Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag op één van onze studiedagen in het nieuwe jaar.

De samenwerking werd meteen bekrachtigd door de bijdrage van  Regina Lamberts aan de studiedag rondom de peuter met Downsyndroom. Samen met Renske Douwes Dekker van Lotte en Max gebarentaal en Hilde de Haan projectleider van de Down Academy werd stilgestaan bij de specifieke ondersteuningsbehoefte van de peuter met Downsyndroom en early intervention als middel om de ontwikkeling van deze peuters te stimuleren. Het belang van gebruik van gebaren om te communiceren werd door Renske Douwes Dekker toegelicht.

De studiedag rondom de jonge kleuter, eind september is zeer druk bezocht. Met 39 deelnemers, waarvan het grootste deel professionals, hebben we een groot publiek van informatie kunnen voorzien. Teun Dekker, directeur van de inclusieve basisschool de Kroevendonk uit Roozendaal zette meteen de gedachtes op scherp met zijn inclusieve visie. Mirte Gerrits van Down2school gaf weer veel praktische informatie en net als bij de peuterdag vertelde Renske Douwes Dekker nogmaals het belang van het gebruik van gebaren om te communiceren.

Op 4 oktober heeft Klazien Steen, oud voorzitter van de VIM en medewerker van Denksterk aan de hand van de methode Feuerstein  een twintigtal cursisten weer weten te prikkelen rondom mediërend leren. Tot slot deelden op vrijdagochtend 8 november Jeanne van Hek, Karlijn van der Linden en Chris van Asten, respectievelijk leerkracht, onderwijsassistent en ouder van basisschool “de 3 hoek” uit Aarle Rixtel hun ervaringen met de leerling met Downsyndroom in de onderbouw. ’s Middags vertelden Monique Laenen  en Elleke Muller, onderwijsassistent en leerkracht van twee jongens met Downsyndroom op “het Talent” in Lent hun ervaringen aan de 18 deelnemers op de studiedag meedoen in de onderbouw, op naar groep 3.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

Het boekje “Help, wat gebeurt er met me” is ontworpen als hulpmiddel om in gesprek te gaan met mensen met Downsyndroom over het verouderingsproces. In het boekje zijn verschillende thema’s te vinden. Deze kunnen bespreekbaar worden gemaakt en eenvoudig gepersonaliseerd worden door de gespreksleider. Het boekje zal mensen met Downsyndroom helpen om onder woorden te brengen wat zij meemaken/zien/voelen m.b.t. het verouderingsproces en/of ze worden hierin gerustgesteld. Het boekje is een losbladig systeem. Iedereen kan die pagina’s eruit halen die (nog) niet van toepassing zijn. De handleiding is zeer informatief voor betrokkenen. Het boekje en de handleiding staan hier (4de item)

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

Onze collega David is druk bezig om alle bestellingen in te pakken. Wat is er veel interesse in het nieuwe boek over gedrag. Heel erg leuk! Hebben jullie nog even geduld? Het is een hele klus, maar de boeken komen eraan.

Archive for the ‘Nieuws’ Category:

Studiedag (voortgezet) speciaal onderwijs

Hoe moet je reageren op je kind met Downsyndroom dat telkens weg rent? Wat doe je als je kind alles op de grond gooit? Wat doe je als ze weer eens op de grond ligt en niets meer wil? Eindelijk is de handleiding voor al dit gedrag van David Stein nu ook in het Nederlands beschikbaar.

Kinderen met Downsyndroom reageren vaak een beetje anders dan andere kinderen. Als je die verschillen weet, kan je daar op in spelen. Hierdoor voelt een kind zich beter begrepen en ontstaat er minder ingewikkeld gedrag. Positief gedrag stimuleren bij kinderen en tieners met Downsyndroom is een duidelijk geschreven boek, in normaal taalgebruik over alledaagse dingen. Een aanrader voor iedereen! Nu te koop in de webshop voor € 19,95

Al wat eerste reacties op het boek:

Leerkracht: “Prachtig! Veel bruikbare tips voor ons”

Vader: “David Stein heeft een duidelijk en helder boek geschreven. Een gebruiksaanwijzing voor veel van het voorkomende gedrag waar ouders, leerkrachten en begeleiders tegen aan kunnen lopen.”