Protest van SDS en ouders heeft geholpen

Vanmorgen verscheen op de website van het AD een artikel over de NIPT. Hierin werd Downsyndroom een ernstige afwijking genoemd. Na een verontruste mail van een ouder hebben we de redactie van het AD gemaild met een protest tegen die term. En een paar uur later is de tekst op de website van het AD bijgesteld. We moeten met elkaar alert blijven, het feit dat er adequaat op gereageerd wordt, geeft moed. We hebben de redactie het volgende laten weten:

“Tot onze verbazing en verbijstering wordt Downsyndroom in uw krant een ernstige afwijking genoemd. (klik hier voor het artikel). Dit is absoluut niet waar.

Er wordt op Downsyndroom gescreend omdat men al heel lang weet hoe dit moet. Maar het opsporen heeft niets te maken met de ernst van de beperking.

Graag wijs ik u op wetenschappelijke artikelen die aangeven dat gezinnen met een kind met Downsyndroom een goede kwaliteit van leven rapporteren: http://www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit-van-leven/

Bij de nieuwe regelgeving rond de NIPT per 1 april 2017 heeft de minister bepaald dat de informatie over Downsyndroom objectief en reëel moet zijn. Vooroordelen zijn niet toegestaan in de voorlichting rond prenatale screening. Door Downsyndroom een ernstige afwijking te noemen, werkt u mee aan het vooroordeel. “

Reacties plaatsen niet mogelijk