Vacatures

Vacatures voor mensen met Downsyndroom

Op onze vacaturebank staan de advertenties van bedrijven en instellingen die werk aanbieden voor mensen met een beperking.

Vacatures betaalde functies / stageplaatsen bij SDS

Er zijn momenteel geen vacatures en er is geen concrete invulling te geven aan een stageplaats.

U kunt uiteraard wel altijd u wensen voor het werken bij de SDS kenbaar maken (bureau@downsyndroom.nl). Uw CV zal dan bij ons worden bewaard en op het moment dat er een passende vacature beschikbaar komt, zal deze hierin worden betrokken.


Vactures vrijwilligers

Contactouders m/v
Regelmatig zijn wij op zoek naar ouders die in hun regio willen fungeren als contactouder voor andere (nieuwe) ouders met een kind met Downsyndroom. Zij werken samen binnen een regionale kern.

Kernen die momenteel concreet op zoek zijn naar uitbreiding van hun team:

  • Gooi & Vechtstreek (Hilversum e.o.)
  • Friesland

Maar ook de overige kernen kunnen altijd extra mensen gebruiken. Heeft u interesse om als vrijwillig(st)er te helpen om de SDS in uw regio te vertegenwoordigen, stuur dan een mail naar het landelijk bureau van de SDS op bel met 0522-281337. Je kunt ook rechtstreek met de betreffende kern contact opnemen. Zie voor meer informatie over de kernen onze pagina Regio’s. 

Reacties plaatsen niet mogelijk