Down Academy

Met trots presenteren wij het nieuw studiedagenprogramma wat vanaf nu georganiseerd wordt door de Down Academy! U kunt zich aanmelden via www.downacademy.nl voor de studiedagen onder dezelfde condities die u voorheen van de SDS/VIM  gewend was. Alle trainingen zijn nu wel aangepast aan de Coronarichtlijnen van het RIVM.

Hieronder leest u meer over de eerste drie studiedagen.

Op donderdag 10 september is de aftrap van het studiedagenprogramma van de Down Academy met een informatieve dag over “ins & outs” rondom onderwijs aan kinderen met Downsyndroom door Gert de Graaf en Regina Lamberts, respectievelijk onderwijsmedewerker en directeur van de SDS.

Gert de Graaf houdt zich al decennialang bezig met integratie van kinderen met Downsyndroom op reguliere scholen. Na diverse onderzoeken en projecten besloot hij er een proefschrift over te schrijven waarop hij in 2014 is gepromoveerd.

Regina Lamberts zal vanuit haar expertise als directeur van de SDS en tevens als psycholoog een bijdrage leveren.

U kunt deze dag o.a. informatie verwachten over:

– regulier of speciaal onderwijs
– het specifieke ontwikkelingsprofiel van kinderen met Downsyndroom 
– de mogelijkheden om positief gedrag te stimuleren bij kinderen met Downsyndroom waarbij “de respons maar  reageer niet methode” centraal zal staan. Deze methode wordt uitgebreid beschreven in het onlangs door ons uitgegeven boek  “positief gedrag stimuleren bij kinderen en tieners met Downsyndroom” van David S. Stein.

Tot slot zal Hilde de Haan projectmanager van de Down Academy in het kort het studiedagenprogramma van 2020-2021 toelichten. Op deze manier hopen wij u een bewuste keuze te kunnen laten maken van ons geheel vernieuwde cursusaanbod dit jaar.

De centrale vraag op de studiedag van de jonge kleuter op vrijdag 25 september is hoe de kleuter met Downsyndroom zo veel mogelijk tot volledige ontplooiing kan komen op de basisschool en welke taken hierin zijn weggelegd voor ouders, leerkrachten en begeleiding. Een uiterst zinvolle en leerzame dag voor een ieder die aan het begin staat van een basisschooltraject van een jonge kleuter met Downsyndroom.

Naast een inleiding verzorgd door Regina Lamberts en Hilde de Haan zullen Nicoline Koppelaar intern begeleider en Yvonne Tolsma, onderwijsspecialist t.b.v. leerlingen met Downsyndroom van de Willem van Oranjeschool in Woerden een inspirerende bijdrage leveren aan deze dag.

Zij  hebben al een aantal jaren ervaring met lesgeven aan en begeleiden van meerdere kinderen met Downsyndroom op hun school. Nicoline en Yvonne zullen een ieder vanuit hun eigen expertise laten zien welke mogelijkheden er zijn om leerlingen met Downsyndroom binnen een reguliere setting onderwijs te geven.

Direct na de herfstvakantie op vrijdag 30 oktober is de studiedag rondom “meedoen in de onderbouw, op naar groep 3”.  Naast een inleiding o.a. over het specifieke ontwikkelingsprofiel van leerlingen met Downsyndroom en de daaruit voortvloeiende kenmerkende leerstijl door Regina Lamberts en Hilde de Haan, zal een afvaardiging van Huppetee een presentatie verzorgen over het begeleiden van kleuters met Downsyndroom. Maatwerk, uitgaan van mogelijkheden en inclusie zijn hierbij belangrijke kernwoorden.

Klik hier om aan te melden.

De  studiedagen op 25 september en 30 oktober zullen tevens een interactief karakter hebben. Er zal van te voren een vragenlijst gemaild worden zodat u alvast uw specifieke vragen kunt stellen.  Op deze manier hopen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw verwachtingen voor deze dag(en). Daarnaast zal er voldoende tijd op de dag zelf gereserveerd  worden om elkaar vragen te stellen en ervaringen te delen.

Vanwege de wachtlijst van afgelopen jaar zouden wij u adviseren wanneer u interesse heeft in deze dagen om u snel aan te melden vanwege de beperkte aantal plaatsen mede ingegeven door de regels rondom Corona.

Graag zien wij u op één van de dagen in het BCN in Utrecht!

Aanmelden kan via de website van Down Academy.

Reacties plaatsen niet mogelijk