Een praktijkvoorbeeld: Intelligentietesten en Downsyndroom  

Cindel, een  13-jarig meisje met Downsyndroom is recent getest met de IQ-test de WISC. Uit die test kwam dat ze een IQ had van 53. De school kent het meisje goed en had aangegeven dat praktijkonderwijs juist goed voor haar zou zijn. Helaas, door de uitslag van de test werd haar aanmelding niet in behandeling genomen vanwege het te lage IQ.

De ouders hebben hun dochter opnieuw laten testen. Nu met een andere test, de ADIT. De uitslag voor het zelfde meisje: een IQ van 80. Dus 27 punten verschil ! De onderzoeker was bekend met Downsyndroom. Zowel de onderzoeker, als de school, als de ouders vonden deze uitslag meer in de lijn liggen met haar prestaties op de basisschool.  Nu wordt haar aanmelding voor praktijkonderwijs wel in behandeling genomen.

Bij voorbaat zijn de meeste kinderen met Downsyndroom met de WISC III in het nadeel, omdat het zo’n talige test is. Bij het meisje uit dit verhaal is de ADIT gebruikt. Wij adviseren vaak een SON 6-40 te gebruiken. Beide testen doen geen beroep op taalvaardigheid. Overigens geldt bij alle testen die afgenomen worden bij kinderen met Downsyndroom dat het erg uitmaakt of degene die de test afneemt (pedagoog of psycholoog) bekend is met Downsyndroom. Zo niet, dan komt het kind al snel in een meer nadelige positie dan als het kind geen Downsyndroom zou hebben. De diagnosticus kan gebruik maken van Downsyndroom specifieke kennis, zonder dat dit overigens de normering aantast.

Dit voorbeeld laat maar weer zien dat de uitslag van testen bij de kinderen met Downsyndroom niet altijd de werkelijkheid laat zien. Als er echt getest moet worden, neem dan als ouder geen genoegen met een psycholoog/pedagoog die de WISC afneemt.  De andere testen meten net zo officieel de intelligentie. Maakt u ook zo iets mee? De SDS kan u misschien wel helpen, laat het ons weten.

Reacties plaatsen niet mogelijk