Eigen bijdrage AWBZ en vermogen

Vanaf 1 januari 2013 telt het vermogen mee bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de AWBZ en Wmo. Bij Platform VG en de CG-Raad komen veel vragen binnen over de regeling. Bovendien vinden veel mensen de regeling onrechtvaardig. Wij roepen u op om schrijnende gevallen te melden.

Wat houdt de regeling in?
Per 1 januari wordt een deel van het vermogen meegeteld bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wmo. Met deze verhoging krijgt u te maken als uw vermogen in box 3 op 1 januari 2011 hoger was dan de heffingsvrije voet. Het gaat om vermogen uit sparen en beleggen, dus niet om uw huis of auto.
In 2013 is het heffingsvrije vermogen € 21.139 voor alleenstaanden. Voor partners geldt het dubbele. Voor mensen van 65 jaar en ouder geldt onder bepaalde omstandigheden een extra heffingsvrij vermogen.
De regeling in de praktijk
Wanneer iemand op 1 januari 2011 meer vermogen had dan het heffingsvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting (€ 21.139,-) wordt er 8% van het vermogen boven die vrijstelling bij het verzamelinkomen (of: belastbaar loon) opgeteld. Dat totaalbedrag is dan de basis voor het berekenen van de eigen bijdrage. Wanneer die eigen bijdrage hoger is dan het inkomen moet men zijn vermogen aanspreken om de eigen bijdrage te betalen.
Het is dus niet zo, wat veel mensen denken, dat 8% van het vermogen jaarlijks betaald moet worden aan eigen bijdrage.
Wilt u vast kijken welke eigen bijdrage voor u geldt? Kijk dan op desite van het CAK
Extra vrijstelling door groen sparen
Wat u kunt doen om vanaf volgend jaar het bedrag van de eigen bijdrage weer te laten dalen is: in de loop van dit jaar een zogenaamde groene spaarrekening openen. Dat kan bij verschillende banken. Over ongeveer € 57.000,– wordt dan geen vermogensheffing toegepast, dus dat bedrag telt dan niet meer mee bij het berekenen van 8% van het vermogen. Volgend jaar kunt u dan het CAK verzoeken om niet het vermogen van 2012, maar dat van 2014 als uitgangspunt te nemen. Dat heet: peiljaarverlegging. Bij peiljaarverlegging is telt het vermogen per 1 januari van het jaar waarin de peiljaarverlegging wordt gevraagd. Ook in 2015 wordt het vermogen per 1/1/2014 dan als uitgangspunt genomen. Deze extra vrijstelling komt boven op de eerder genoemde € 21.139,00. In totaal hebben we het dan over ruim € 70.000,00. Over het bedrag boven de € 70.000,00 moet dan 8 % worden opgeteld bij het verzamelinkomen en daarover wordt de eigen bijdrage berekend.
Meer informatie over groen sparen vindt u op: de site van de Rijksoverheid of desite van de banken
Onrechtvaardig
Bij Platform VG en de CG-Raad komen veel meldingen binnen van mensen die de vermogensbijtelling onrechtvaardig vinden. Bijvoorbeeld van een vader van wie het kind gehandicapt was geraakt door een medische fout en daarvoor smartengeld had gekregen. Dat smartengeld – plus wat spaargeld voor later – gaat nu meetellen voor de eigen bijdrage, terwijl dat eigenlijk was bedoeld als buffer voor moeilijke tijden. Maar ook van ouders en familieleden die er juist voor gezorgd hebben dat er een extra spaarpotje voor hun zoon/dochter/familielid is voor extra uitgaven voor bijvoorbeeld  kleding, vakanties of het opnieuw inrichten van een kamer of appartement na een (soms gedwongen) verhuizing.
Oproep: meld onrechtvaardige vermogensbijtelling
Platform VG en de CG-Raad verwachten niet dat het meetellen van het vermogen nog terug te draaien valt. Wel proberen we aandacht te vragen voor de schrijnende gevallen . Als u door de vermogensbijtelling in de problemen dreigt te komen, roepen we u op om dit te melden.

Uw verhaal, met daarbij het bedrag waarmee uw eigen bijdrage wordt verhoogd, kunt u sturen aan: d.kloosterman@platformvg.nl. Bellen kan ook: (030) 272 73 12
Om sterk te staan is het wel nodig dat u het bedrag baseert op de beschikking van het CAK. Dus wacht even tot u die binnen hebt. De beschikkingen voor Zorg met Verblijf zijn al verstuurd, voor Zorg zonder Verblijf  gebeurt dat binnenkort. Uiteraard kunt u naast melding bij platform VG, ook de woordvoerder zorg van uw eigen politieke partij laten weten wat de gevolgen van de vermogensbijtelling zijn.

Voor een toelichting van het CAK over de berekening van de eigen bijdragen en de vermogensbijtelling: www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-7-15-vermogen-telt-mee
Politiek
Platform VG heeft deze weken kennismakingsgesprekken met de woordvoerders zorg van alle fracties in de Tweede Kamer. In elk gesprek spreken wij ook over de vermogensbijtelling en de effecten daarvan. Ook hebben wij enkele fracties ondersteund met het formuleren van Kamervragen. Op korte termijn zal een debat plaats vinden over de gevolgen van de vermogensbijtelling. In verschillende kranten is al aandacht besteed aan dit onderwerp en ook consumentenprogramma ‘Kassa’ heeft enkele gedupeerden aan het woord gelaten.

Reacties plaatsen niet mogelijk