Esther de Vries bijzonder hoogleraar Ketenzorg en Downsyndroom

Esther de Vries, verbonden als kinderarts-infectioloog/immunoloog en Decaan Wetenschap & Innovatie aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ketenzorg aan de Tilburg University. De leerstoel is ondergebracht bij Tranzo het Wetenschappelijk Centrum voor Zorg en Welzijn van Tilburg University. Binnen de leerstoel richt zij zich op ketenzorg, met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem.

De Vries gaat zich met een aantal hoofdvragen bezighouden. Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet adequaat ontvangen van multidisciplinaire zorg voor alle individuen met downsyndroom in de keten? Hoe zijn deze factoren te beïnvloeden? Hoe kan de herkenning van tekorten aan afweerstoffen (antistofdeficiëntie) in de zorgketen effectief worden vergroot? Het streven is om de resultaten van deze studies ook toepasbaar te laten zijn voor andere gebieden. Het doel is patiënten zo veel mogelijk te laten profiteren.

Samenwerking
De Vries streeft daarbij naar samenwerking tussen gezondheidszorg, wetenschap, bedrijfsleven en onderwijsinstituten in de Brabantse samenleving met als doel ‘evidence based’ zorg in de totale keten te ontwikkelen, implementeren en evalueren. De kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en optimale participatiemogelijkheden van de patiënt in de maatschappij staan hierbij centraal.
De Vries heeft al jaren goed contact met de Stichting Downsyndroom die als onderdeel van de begeleidingscommissie nauw betrokken is geweest bij het instellen van de leerstoel. Het onderzoek van De Vries kan een waardevolle bijdrage leveren aan het doel van de stichting; het bevorderen van de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.  Met de Stichting Afweerstoornissen werkt zij samen aan meer bekendheid en en eerdere herkenning van afweerproblemen.

Reacties plaatsen niet mogelijk