Bijeenkomst lesmaterialen van NSGK en VIM
Loading Map....

Datum/Tijd
Date(s) - 12/10/2016
10:00 - 15:00

Locatie
BCN

Categorieën


Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert de VIM, in samenwerking met de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), een bijeenkomst over het aanpassen van lesmateriaal voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Zolang de VIM bestaat komt tijdens de studiedagen steeds naar voren dat ouders en leerkrachten op zoek zijn naar lesmaterialen voor zaakvakken als wereldoriëntatie, geschiedenis, biologie, etc.. Hoewel professionele leermethodes zeggen maatwerk te kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld de methode Meander van Malmberg, leert de ervaring dat deze aanpassing voor de leerling met downsyndroom niet toereikend is. Ook diverse andere uitgeverijen, hebben aangegeven dat dit bij hen niet voorhanden is. Er bestaat geen lesmateriaal rondom vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en Engels voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Hierdoor voelen ouders zich genoodzaakt om lesmaterialen zelf aan te passen voor hun kind. Aangepaste lesmaterialen zijn voor moeilijk lerende kinderen net zo hard nodig als rolstoelen, hoortoestellen en aangepast spelmateriaal. Want hoe kun je bijvoorbeeld later stemmen als je nog nooit maatschappijleer hebt gehad? Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een informatieve en interactieve dag in Utrecht. Het doel deze dag is om te inventariseren welke problemen ouders op dit moment ervaren door het ontbreken van lesmateriaal in het basis- en voortgezet onderwijs en wát er nodig is om de situatie te verbeteren. Daarnaast willen we graag weten welk materiaal al door ouders is aangepast en wat er moet gebeuren om dit lesmateriaal breed beschikbaar te stellen aan ouders en leerkrachten. Ouders kunnen naar deze bijeenkomst ook leerkrachten meevragen die hiermee ervaring hebben. De deelname aan deze dag is gratis maar….. wij verwachten van u een bijzondere bijdrage. Wij vragen van u tijdens deze dag een actieve inbreng. Daarnaast nemen we graag kennis van het materiaal dat u voor uw kind heeft aangepast. Op deze manier kunnen NSGK en de VIM een eerste aanzet maken voor een inventarisatie van materiaal dat al door ouders en wie weet in sommige gevallen door scholen is aangepast en ontwikkeld. Van daaruit zal het project verder ontwikkeld worden met als uiteindelijke doel dat alle leerlingen met een verstandelijke beperking naar eigen kennen en kunnen gaan meedoen binnen het reguliere onderwijs.

datum: Woensdag 12 oktober 2016

tijd: 10:00-15:00, inclusief lunch

plaats: BCN-Daltonlaan Utrecht

kosten: geen

Aanmelden kan via www.vim-online.nl

Reacties plaatsen niet mogelijk