Landelijke Familiedag Duinrell
Loading Map....

Datum/Tijd
Date(s) - 23/04/2016
09:00 - 17:00

Locatie
Duinrell

Categorieën


Zaterdag 23 april organiseren we een unie­ke fami­lie­dag! Dit keer heb­ben we name­lijk de krach­ten gebun­deld met Stich­ting Upside van Down, zodat we heel veel gezin­nen tege­lijk berei­ken. Jong en oud kan zich ver­ma­ken in Duin­rell en als klap op de vuur­pijl is er een spe­ci­aal plein voor ons inge­richt waar niet alleen ont­moe­tin­gen kun­nen plaats­vin­den en erva­rin­gen kun­nen wor­den gedeeld, maar waar ook nog alle­maal acti­vi­tei­ten zijn. Hoe leuk is dat?! Zet hem dus in je agen­da, kalen­der én tele­foon:
Wan­neer: zater­dag 23 april
Wat: Fami­lie­dag!
Waar: Duin­rell Was­se­naar
Deze fees­te­lij­ke dag start voor ons spe­ci­aal om 9:00 u. Van­af 10:00 uur kun­nen de ande­re bezoe­kers pas het park op. Er is een heu­se eigen ingang en daar dicht­bij spe­ci­a­le par­keer­plaat­sen voor onze gas­ten.
Er is onbe­perkt toe­gang tot het park met vele attrac­ties voor zowel de durf­als als de meer voor­zich­ti­ge gas­ten. Op het fami­lie­plein kun­nen ouders, broer­tjes en zus­jes elkaar ont­moe­ten en genie­ten van leu­ke acti­vi­tei­ten. De spe­ci­a­le entree­prijs voor deze dag is €10,- inclu­sief lunch! Dit gere­du­ceer­de tarief wordt moge­lijk gemaakt door dona­ties van Bladt- Cha­ri­ty, Dr. C.J. Vail­lant fonds en Stich­ting Zon­ni­ge Jeugd.

Reacties plaatsen niet mogelijk