Studiedag: De jonge kleuter met Downsyndroom
Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 25/03/2022
10:00 - 15:30

Categorieën


De start van de jonge kleuter met Downsyndroom op de basisschool

Doel:

Tijdens deze cursus ontwikkel je kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden wanneer een leerling met Downsyndroom aangemeld wordt op de basisschool  en tevens de do’s and don’ts’  om motiverend onderwijs te geven aan de jonge kleuter met Downsyndroom in groep 1.

Inhoud:

Je leert het belang van regulier onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom en je eigen betekenisvolle rol hierin kennen.

Aan bod komen:

 • Educational partnership tijdens voortraject  én eerste schooljaar
 • Het belang voor de ontwikkeling van een leerling met Downsyndroom op de basisschool
 • Downsyndroom in de bredere zin van het woord
 • Taal- en gedragsproblematiek

Resultaat :

 • Je hebt globaal een beeld van een aantal kenmerken en medische aspecten behorend bij Downsyndroom gekregen.
 • Je hebt inzicht gekregen in de specifieke ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom en een aantal interventies die nodig zijn om deze te stimuleren
 • Je hebt kennis genomen van het begrip dysfatische ontwikkeling en het effect op het leerproces
 • Je hebt kennis genomen van het belang van de methode leespraat en de mogelijkheden op school
 • Je hebt tools aangeboden gekregen om te leren anticiperen en omgaan bij specifiek gedrag
 • Je hebt een idee gekregen over doelen stellen voor de leerling met Downsyndroom in het eerste jaar
 • Je hebt een beeld van het eerste jaar van een leerling met Downsyndroom op de basisschool

Voor wie?:

Deze cursus is geschikt voor ouders, leerkrachten (ambulant) begeleiders, intern- begeleiders, schooldirecteuren, medewerkers van samenwerkingsverbanden en allen die verder te maken hebben/krijgen met een (aanmelding van) jonge kleuter op de basisschool.

Deze cursusdag heeft  tevens een interactief karakter. Er zal van te voren een vragenlijst gemaild worden zodat je alvast specifieke vragen kunt stellen.  Op deze manier hopen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw verwachtingen voor deze dag. Daarnaast zal er voldoende tijd op de dag zelf gereserveerd worden om elkaar vragen te stellen en ervaringen te delen.

Deze studiedag zal online plaatsvinden.

AANMELDEN

PRIJSLIJST

Reacties plaatsen niet mogelijk