Studiedag: Echt meedoen in groep 2 ter voorbereiding op groep 3
Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 23/09/2022
10:00 - 15:30

Categorieën


Doel
 • Aansluiten bij het specifieke ontwikkelingsprofiel van de leerling met Downsyndroom in groep 2 én 3
 • Pedagogisch – didactisch kunnen handelen op de kenmerkende leerstijl van leerlingen met Downsyndroom
 • De kernbegrippen; maatwerk, uitgaan van mogelijkheden en inclusie  kunnen herkennen en omschrijven
Inhoud
 • Educational partnership  tijdens het schooltraject
 • Downsyndroom en onderwijs in de bredere zin van het woord
 • Klassenmanagement met een leerling met Downsyndroom in de klas
 • Taal- en gedragsproblematiek
Resultaat
 • Je weet waarom ouders voor hun kind met Downsyndroom kiezen voor de basisschool
 • Je kunt na deze dag verwoorden welke  alternatieve voorwaarden je kunt opstellen om de overgang naar groep 3 in gang te zetten
 • Je hebt kennis van de 4 pijlers van integratie en kent het begrip functionele integratie
 • Je hebt inzicht gekregen in de specifieke ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom en de daarbij behorende kenmerkende leerstijl
 • Je hebt tools aangeboden gekregen om te leren anticiperen en omgaan bij specifiek gedrag
 • Je hebt kennis genomen van de mogelijkheid om een eigen leerlijn in te zetten in groep 2 en 3 waarbij de volgende begrippen centraal zullen staan:
  • Lezen
  • Rekenen
  • Schrijven
  • Spelling
  • Zelfstandig werken
Voor wie
 • Ouders
 • Leerkrachten, (Ambulant) begeleiders en Intern- begeleiders
 • Schooldirecteuren
 • Medewerkers samenwerkingsverbanden
 • Allen die verder te maken hebben/krijgen met een leerling met Downsyndroom in groep 2 en 3
Door wie
Prijzen

Ouders: € 75
Professionals: € 150

Dit is een online studiedag.

N.B. Bij voldoende belangstelling wordt deze dag op 02-06-2023 nogmaals aangeboden

 

AANMELDEN

Reacties plaatsen niet mogelijk