Studiedag: Een goede voorbereiding in groep 2
Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 05/11/2021
10:00 - 15:30

Categorieën


Een goede voorbereiding in groep 2 om succesvol mee te doen in groep 3

Doel:

Je leert in deze interactieve cursus aan te sluiten bij het specifieke ontwikkelingsprofiel van de leerling met Downsyndroom in groep 2 en 3 en de daarbij behorende kenmerkende leerstijl waarbij maatwerk, uitgaan van mogelijkheden en inclusie  belangrijke kernbegrippen zijn.

Inhoud:

Aan bod komen:

 • Educational partnership tijdens het schooltraject
 • Downsyndroom en onderwijs in de bredere zin van het woord
 • Klassenmanagement met een leerling met Downsyndroom in de klas
 • Taal- en gedragsproblematiek

Resultaat :

 • Je weet waarom ouders voor hun kind met Downsyndroom kiezen voor de basisschool
 • Je kunt na deze dag verwoorden welke alternatieve voorwaarden je kunt opstellen om de overgang naar groep 3 in gang te zetten
 • Je hebt kennis van de 4 pijlers van integratie en kent het begrip functionele integratie
 • Je hebt inzicht gekregen in de specifieke ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom en de daarbij behorende kenmerkende leerstijl
 • Je hebt tools aangeboden gekregen om te leren anticiperen en omgaan bij specifiek gedrag
 • Je hebt kennis genomen van de mogelijkheid om een eigen leerlijn in te zetten in groep 2 en 3 waar bij de volgende begrippen centraal zullen staan:
  • Lezen
  • Rekenen
  • Schrijven
  • Spelling
  • Zelfstandig werken

Voor wie?:

Deze cursus is geschikt voor ouders, leerkrachten (ambulant) begeleiders, intern- begeleiders, schooldirecteuren, medewerkers van samenwerkingsverbanden en allen die verder te maken hebben/krijgen met  een leerling in groep 2 en 3.

Deze studiedag heeft  tevens een interactief karakter. Er zal van te voren een vragenlijst gemaild worden zodat u alvast uw specifieke vragen kunt stellen.  Op deze manier hopen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw verwachtingen voor deze dag. Daarnaast zal er voldoende tijd op de dag zelf gereserveerd worden om elkaar vragen te stellen en ervaringen te delen.

Dit is een online studiedag.

AANMELDEN

PRIJSLIJST

Reacties plaatsen niet mogelijk