(voortgezet) speciaal onderwijs
Map Unavailable

Datum/Tijd
Date(s) - 20/11/2020
09:30 - 15:30

Categorieën


Hoewel in ons land op dit moment zo’n 55 % van de leerlingen met downsyndroom start op de reguliere basisschool wordt gedurende dit traject een groot aantal vroegtijdig doorverwezen naar het (V)SO. Een enkeling daargelaten volgt uiteindelijk vrijwel iedereen voortgezet onderwijs op het VSO.

Wetenschappelijk onderzoek vanuit zowel binnen-als buitenland geeft het belang aan van het stimuleren van kinderen met downsyndroom op zowel cognitief en sociaal gebied en dat een krachtige leeromgeving hierbij een eerste vereiste is.

Anneke Huiskamp is directeur van de Daniel de Brouwerschool uit Wilp. Voor de vijfde keer heeft haar school het predicaat Excellente school gekregen. Zij zal deze dag een inleiding geven over hoe haar school een krachtige leeromgeving voor leerlingen met downsyndroom gestalte geeft.

Daarnaast zal Emily Veerman ambulant begeleider Plateau Openbaar Onderwijs Assen en tevens trainer Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) een trainingsmodel welke wetenschappelijk effectief is gebleken bij leerlingen met een verstandelijke beperking toelichten. Dit model laat leerlingen zelf nadenken over hoe zij problemen kunnen oplossen.

Tot slot zal Hilde de Haan medewerker van de SDS en projectmanager van de Down Academy haar op de praktijk gerichte onderzoek toelichten wat zij heeft gedaan in het kader haar Master Educational Needs  waarbij het belang van het stimuleren van de cognitieve vaardigheden aan leerlingen met downsyndroom op het VSO centraal staat.

Een dag zeer geschikt voor zowel leerkrachten en onderwijsassistenten uit het (V)SO.

Dit is een online studiedag. Gezien de huidige ontwikkelingen rondom corona hebben we besloten dat al onze trainingen voor 2020 online gaan plaats vinden. U ontvangt EUR 20,- korting op de studiedag.

Aanmelden kan via onze site www.downacademy.nl

Reacties plaatsen niet mogelijk