Extra coronaprik voor volwassenen met Downsyndroom

Vanaf 26 februari worden o.a. volwassenen met Downsyndroom uitgenodigd voor een extra coronavaccinatie. De uitnodiging volgt ongeveer 3 maanden na hun laatste coronaprik.

De bescherming van eerdere vaccinaties tegen het coronavirus neemt het snelst af bij mensen vanaf 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met Downsyndroom en volwassenen met een ernstige immuunstoornis. Deze mensen krijgen uit voorzorg een herhaalprik aangeboden om de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil te houden. Dat is belangrijk omdat onder sommige leeftijdsgroepen het aantal besmettingen nog toeneemt.

Vaccinaties
Om de effectiviteit van de basisserie (de eerste en tweede vaccinatie) weer op peil te brengen zijn alle volwassenen de afgelopen maanden uitgenodigd voor een extra vaccinatie, de boosterprik. Vanaf nu wordt dit de ‘herhaalprik tegen corona’ genoemd, afgekort ‘coronaprik’. De herhaalprik zorgt ervoor dat de bescherming tegen het virus op peil blijft. Het advies van de Gezondheidsraad is om die herhaalprik alleen te geven aan mensen waarbij het risico op ernstige ziekte of zelfs overlijden door corona het grootst is.

Uitnodigingen en start vaccinaties
De herhaalprik tegen corona wordt pas vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie aangeboden.

Bewoners van instellingen worden gevaccineerd door de eigen medische dienst of door de GGD. De volwassenen Downsyndroom die thuis wonen of in kleinschalige woonvoorzieningen ontvangen de uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts.

Reacties plaatsen niet mogelijk