Archief

Ik wil een spreekbeurt houden

Laat van je horen! Vertel over Downsyndroom zodat mensen het beter gaan snappen.

Je kunt een spreekbeurtpakket halen van de website www.weetwatikheb.nl. Deze website hebben we met een aantal patiëntenverenigingen gemaakt om kinderen te ondersteunen bij hun spreekbeurt. Op deze site staat informatie en materialen voor kinderen die willen vertellen over wat ze hebben. Zo is een animatie die kort en krachtig uitlegt wat Downsyndroom in houdt en je vind handige spreekbeurt tips. Ook kun je hier een folder downloaden en uitprinten, deze kun je dan uitdelen in je klas. Kijk dus snel op deze site.  

We hebben ook ander materiaal voor je. We hebben een powerpoint presentatie over Downsyndroom.

Het eerste bestand is een powerpoint waarin alle tekst te lezen is.

Het tweede bestand staan alleen de hoofdpunten in de powerpoint en vertel je zelf meer erbij

Het derde bestand is de uitgeschreven tekst.

Downsyndroom Presentatie
Downsyndroom Presentatie
Downsyndroom_presentatie.pptx
423.9 KiB
3570 Downloads
Details
Downsyndroom Presentatie Uitgeschreven
Downsyndroom Presentatie Uitgeschreven
Downsyndroom_presentatie_uitgeschreven.pptx
426.0 KiB
2828 Downloads
Details
SpreekbeurtDownsyndroom Tekst
SpreekbeurtDownsyndroom Tekst
SpreekbeurtDownsyndroom_tekst.docx
16.9 KiB
2756 Downloads
Details

 

Lees alles goed door, want je moet nog wel wat aanpassen aan jullie eigen situatie. En natuurlijk ben je vrij om dia’s weg te halen of andere toe te voegen.

Je kunt ook de folder Iedereen is Anders downloaden. Deze folder is wat verouderd maar er staat nog wel goede informatie in.

Voor nog meer informatie is er ook nog de handleiding voor leerkrachten bij het gebruik van “Iedereen is anders”. Daarin worden voorbeelden gegeven van opdrachten om andere kinderen zelf zo goed mogelijk te laten ervaren hoe het is om Downsyndroom te hebben.

Als je nog andere vragen hebt, kan je ook contact opnemen.

Laat ons weten als je een presentatie houdt. En je kan een foto opsturen, wie weet komt die in Down+Up.

Ik wil een spreekbeurt houden

Wij raden u met klem aan alle relevante boeken te lezen die in de literatuurlijst staan op onze website. Datzelfde geldt ook voor alle relevante artikelen in het archief van de SDS. Daar kunt u zelfs hele teksten over de onderwerpen die u interesseren downloaden. Als u alle gegevens heeft bestudeerd zijn wij graag ter beschikking voor specifieke vragen.

Ik wil een spreekbeurt houden

Voordat wij mogelijk tijd kunnen besteden aan het beantwoorden van uw vraag, willen wij graag heel precies die vraag van u vernemen en daarbij zo mogelijk ook de reden waarom uw leerkracht deze vraag relevant vindt met betrekking tot Downsyndroom. We hebben in het Nederlandse onderwijs namelijk helaas nogal eens te maken met een grote voorkeur van leerkrachten voor tamelijk uitzonderlijke scriptie-onderwerpen, terwijl de realiteit van gemiddelde mensen met Downsyndroom in deze tijd in hoge mate onderbelicht blijft. Als gevolg daarvan gaan afgestudeerden nogal eens met een volstrekt irreëel beeld van de aandoening de praktijk in. Mogen wij een reactie van u en uw begeleider in die zin tegemoet zien?

Mail naar het landelijke bureau

Ik wil een spreekbeurt houden

Als u van het landelijk bureau van de Stichting Down’s Syndroom hulp verwacht bij het uitvoeren van een enquête onder ouders van kinderen met Downsyndroom moeten wij u helaas teleurstellen en wel om de volgende twee redenen:

  1. de privacy-wetgeving staat ons – terecht – niet toe om adressen ter beschikking te stellen van derden en
  2. wij worden overladen met verzoeken om ouders te mogen enquêteren. Als we daaraan zouden voldoen, zouden ouders niet meer bereid zijn om mee te werken aan wetenschappelijke enquêtes waarin wijzelf ook geïnteresseerd zijn.

Toch kunt u wel degelijk nog wat doen. U zou contact kunnen maken met een van onze plaatselijke afdelingen, bij de SDS “kernen” geheten. Daar zou u kunnen vragen of u op een plaatselijke bijeenkomst, bijvoorbeeld tijdens een koffie-ochtend, een paar minuten spreektijd zou kunnen krijgen om uit te leggen wat u wilt. Het moet al gek gaan als er dan niet een paar aanwezigen zijn die uw enquête willen invullen, vooral ook omdat ze u intussen hebben leren kennen.

Succes!

Ik wil een spreekbeurt houden

Lees hier het artikel “BULLETIN voor het onderwijs in de biologie”, jaargang 26, nummer 158 (oktober 1995) het artikel “Down syndroom” van Brummel et al. Veel leerkrachten / scholen beschikken over dat blad.

Voor een uitleg over Downsyndroom lees hier.

Ik wil een spreekbeurt houden

Mensen met DS verouderen sneller. Op een leeftijd van aan ongeveer 50+ zijn de meeste mensen met Downsyndroom van de huidige generatie echt wel oud.

Het is echter van het grootste belang mensen in een goede conditie te houden. Dus goed lichamelijk onderzoek door schildklier, gezichtsvermogen, gehoor, algemeen welbevinden controleren. Klachten moeten aan het licht komen en worden behandeld. Anders gaat men bij elk probleem denken dat het Alzheimer is. Omdat daar is helaas nauwelijks behandeling voor is, worden deze mensen niet behandeld.

In nummer 33 van ons magazine ‘Down + Up’ heeft een special van 11 blzn over de ziekte van Alzheimer gestaan. Die kunt u vanuit het SDS-archief op het web in zijn geheel downloaden. Wanneer u die mogelijkheid niet heeft, bent u het goedkoopste uit wanneer u in uw eigen directe omgeving – bijvoorbeeld bij de dichtsbijzijnde Sociaal Pedagogische Dienst (MEE) – probeert dat blad in te kijken.

U kunt echter ook een kopie van het artikel bestellen door overmaking van van 5 Euro op ons gironummer 1651723 bij de Postbank of 36.71.08.445 bij de Rabobank te Meppel, beide ten name van de Stichting Downsyndroom, onder vermelding van de bestelcode ‘Update.33’. Na betaling zal de bestelling door ons worden uitgevoerd.

Kijk verder op ons SDS-archief.

Ik wil een spreekbeurt houden

Je kunt een spreekbeurtpakket halen van de website www.weetwatikheb.nl. Op deze site staat informatie en materialen voor kinderen die willen vertellen over wat ze hebben. Zo is een animatie die kort en krachtig uitlegt wat Downsyndroom in houdt en je vind handige spreekbeurt tips. Ook kun je hier een folder downloaden en uitprinten, deze kun je dan uitdelen in je klas. Kijk dus snel op deze site.  

Je kunt bij ons het boekje “Iedereen is anders” uit de Kenmerk-serie downloaden. Deze folder ziet er verouderd uit maar de informatie is nog goed.

Voor nog meer informatie is er ook nog de handleiding voor leerkrachten bij het gebruik van “Iedereen is anders”. Daarin worden voorbeelden gegeven van opdrachten om andere kinderen zelf zo goed mogelijk te laten ervaren hoe het is om Downsyndroom te hebben.

De folder van Stichting Downsyndroom kun je hier gratis downloaden. 

Klik hier voor meer titels.

Ik wil een spreekbeurt houden

Gert de Graaf, medewerker onderwijs van de Stichting Downsyndroom geeft gastcolleges over leerlingen met Downsyndroom (i.h.b. de integratie van deze leerlingen) op de Pabo’s. Wellicht is dat ook iets voor jullie Pabo? Dat zou je een van je docenten kunnen voorleggen. Waarschijnlijk ben ik in vorige jaren zelfs al een keer op je Pabo geweest.

Ik weet alleen niet op welke Pabo jij zit?

Voor de bieb/OWP van vrijwel alle Pabo’s heb ik een uitgebreid info-pakket over Downsyndroom achtergelaten met boeken/ tijdschriftartikelen en videoband. Dus in de eigen bieb van je Pabo is dat, als het goed is, aanwezig.

Daarnaast weet ik dat een aantal openbare bibliotheken de volgende boeken (ook in het info-pakket) in huis hebben:

  • “Onderwijskundige behoeften van kinderen met Down syndroom: Een handboek voor leerkrachten” door Bird, G. & S. Buckley (1997, V&V Producties, Amersfoort).
  • “Mijn kind gaat naar de gewone school. Integratie van kinderen met een verstandelijke belemmering”, door Graaf, G.W. de (1996, Acco, Leuven/ Amersfoort).

Verder kun je via SDS-archief een aantal artikelen downloaden (die kun je lezen met acrobat-reader, en dat is ook gratis down te loaden).

Ten slotte is er een lespakket over kinderen met Downsyndroom (voor medeleerlingen op de basisschool bedoeld): “Iedereen is anders”, bestaande uit een leerlingenboekje en een docentenhandleiding.

Zie voor bovenstaande materialen op onze webshop.

Ik wil een spreekbeurt houden

Begint u maar zo veel mogelijk te lezen op en om deze website.

Wij wijzen u verder met name op de volgende boeken / video’s in de literatuurlijst en in de webshop.

  • Early intervention; gewoon een alerte manier van opvoeden (paperback)
  • Onderwijskundige behoeften van Down syndroom (paperback)
  • Down to earth (video)

Verder heeft de SDS een special over onderwijs met de titel: “Leidraad voor de onderwijskundige begeleiding van leerlingen met Downsyndroom” uitgebracht (2009). In de winter van 1999 verscheen de special met de titel “Sociale integratie gaat niet vanzelf”. In de herfst van 2001 verscheen ook nog een special over interventies gericht op de sociale integratie van basisschoolleerlingen met Downsyndroom “Een wereld van verschil”. In de herfst van 2002, tenslotte, verscheen een handzame samenvatting van de laatste twee specials onder de titel “Leren samen leven; 101 tips voor het bevorderen van de sociale integratie van kinderen met Downsyndroom”. Die staan alle ook weer in de bovengenoemde webshop.

Kijkt u verder vooral ook in het SDS-archief. Daar kunt hele teksten downloaden.

Ik wil een spreekbeurt houden

Je kunt een spreekbeurtpakket halen van de website www.weetwatikheb.nl. Deze website hebben we met een aantal patiëntenverenigingen gemaakt om kinderen te ondersteunen bij hun spreekbeurt. Op deze site staat informatie en materialen voor kinderen die willen vertellen over wat ze hebben. Zo is een animatie die kort en krachtig uitlegt wat Downsyndroom in houdt en je vind handige spreekbeurt tips. Ook kun je hier een folder downloaden en uitprinten, deze kun je dan uitdelen in je klas. Kijk dus snel op deze site.  

Je kunt een exemplaar van ons blad Down + Up ontvangen op de volgende manier; maak een bedrag van € 9,- over op NL60INGB0001651723 o.v.v uw naam, volledige adres waar wij het heen kunnen sturen en om welk artikel het gaat. Wij sturen het zo spoedig mogelijk per post op.

Veruit de beste en meest complete tekst over Downsyndroom in de Nederlandse taal is het hoofdstuk “Down-syndroom” uit het “Vademecum zorg voor verstandelijk gehandicapten” van de hand van Drs. G. W. de Graaf (pedagoog) en drs. R. Borstlap (kinderarts n.p.) uit 2009. Deze uitgave kan worden besteld via onze webshop.

Tenslotte kun je natuurlijk ook nog bellen met de Nationale Gezondheidslijn op 0900 – 0707. Wanneer je wordt gevraagd om de “naam van de ziekte” waarover je informatie wilt hebben zeg je duidelijk: “Downsyndroom” of je toetst het viercijferige rubrieksnummer 2050 in. Daarna volgt een uitgebreide uitleg met veel keuzemogelijkheden.

Veel succes met de scriptie!!