Archief

Wat vinden jullie van dolfijn-therapie?

In de afgelopen jaren hebben wij in D+U regelmatig aandacht besteed aan het zwemmen met dolfijnen. Ouders vertellen hierover positieve ervaringen. De SDS ziet echter geen reden om het zwemmen met dofijnen als ’therapie’ te omschrijven. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat zwemmen met dolfijnen een therapeutisch effect heeft op kinderen met Downsyndroom.

Ook in het boek “Medische aspecten van Downsyndroom; achtergrondinformatie om ouders mondiger te maken” wordt er aandacht aan besteed, met name in Aanhangsel 1.

Zwemmen met dolfijnen is ongetwijfeld wel erg leuk. We willen ouders echter waarschuwen dat er geen bewezen therapeutische effecten zijn en dat er hoge kosten aan verbonden zijn.

Wat vinden jullie van dolfijn-therapie?

Zie de documenten hieronder. Updates betreffen wetenschappelijk artikelen.

Jaartal Naam Groote Hits
Early intervention Early intervention 19.1 MiB 3286
Early intervention Brochure Kleine Stapjes 1.5 MiB 1391
Early intervention DU99 Early Intervention 156.8 KiB 828
Early intervention DU95 starting 183.1 KiB 755
Early intervention DU23update Early Intervention 743.3 KiB 796
Early intervention DU26 Update Leervermijdingsgedrag 1.0 MiB 812
Early intervention DU27 Early Intervention Feuerstein En Vygotski 1.8 MiB 938
Early intervention DU30 Update Early Intervention En Leren Lezen 1.1 MiB 863
Early intervention DU68 Early Intervention Kleine Stapjes Grote Sprong 296.4 KiB 1066
Early intervention DU68 Early Intervention 143.7 KiB 801
Early intervention DU68 Update Early Intervention Kleine Schritte 68.0 KiB 802
Early intervention DU 70 Update 194.3 KiB 895
Early intervention DU78 Hartspecial 1.9 MiB 4012
Early intervention DU76 MEE Early Intervention Speelgroep 148.7 KiB 935
Early intervention DU87 Early Intention Casus 171.0 KiB 953
Early intervention DU87 Artikel Hedianne Bosch Early Intention 228.6 KiB 929
Early intervention DU88 Tweede Artikel Hedianne Early Intervention 162.8 KiB 737
Early intervention DU89 Derde Artikel Hedianne Early Intervention 148.0 KiB 696
Early intervention DU90 - Vierde Artikel Hedianne Early Intervention 110.9 KiB 1076
Early intervention DU94 Update Early Intervention Enquete 334.6 KiB 1118
Early intervention Een goede toekomst voor een kind begint bij de ouders 1.6 MiB 2935
Early intervention Een goede toekomst voor een kind begint bij de ouders, makkelijk lezen 1.6 MiB 4697
Early intervention A bright future for a child starts with the parents 1.6 MiB 1382

Voor meer informatie over Early Intervention klik hier.

Wat vinden jullie van dolfijn-therapie?

De methode van Feuerstein – ‘instrumentele verrijking’ – is eerst en vooral een positieve attitude van waaruit een kind met een probleem behoort te worden opgevoed. Daarnaast is het een methode met behulp waarvan geprobeerd wordt een kind zoveel mogelijk leerervaring te laten opdoen uit de situaties die zich voordoen. In die zin biedt ‘Feuerstein’ in essentie hetzelfde als ‘Early Intervention’. Beide methoden zijn dan ook zeer goed met elkaar te gebruiken als vormen van – in Feuerstein-terminologie: ‘actief ontwikkelend onderwijs’.

Een nadeel van ‘Feuerstein’ is het aanzienlijke aantal uren dat nodig is om zichzelf de opvattingen en het ‘werken’ met de materialen eigen te maken. Er dient terdege te worden afgewogen of diezelfde uren niet beter meteen aan het (jonge) kind zelf besteed hadden kunnen worden in het kader van een Early Intervention-begeleiding.

Het ligt sterk aan je eigen attitude of je zo aan de slag kunt, of dat juist die positieve houding en de consequenties daarvan je in een uitgebreide cursus moeten worden aangereikt.

Bij Feuerstein gaat het regelmatig over indrukwekkende casuïstiek. Waar het echter helaas aan ontbreekt zijn op een methodologisch juiste manier uitgevoerde onderzoeken naar het effect van de methode.

In nummer 27 van ons magazine ‘Down + Up’ heeft een special van 16 blzn gestaan over Vygotsky Feuerstein en Early Intervention. Je kunt deze downloaden hier

Voor meer informatie over Feuerstein kan verder worden verwezen naar:

Feuerstein, R., Rand, Y. en Rynders, J. E. (1993), ‘Laat me niet zoals ik ben; een baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren’ , Lemniscaat b. v., Rotterdam, ISBN: 90-6069-886-X

en:
StiBCO
Kom van Aaiweg 25
2351 NN LEIDERDORP
(071) 589 40 79

en:
Feuerstein Centrum Nederland Onderdeel van Cordaan Jeugd
Soestdijkstraat 4
1107 HG Amsterdam
tel: 020-3122366