De nieuwe Zorgverz. wet, kansen voor mensen met DS?

Per 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet van kracht. Nederland maakt zich op voor het nieuwe zorgstelsel. De zorgtoeslagen zijn ingevuld, de eerste verzekeraars hebben hun premies bekend gemaakt. Maar heeft deze nieuwe ziektekostenverzekering nu nog gevolgen voor mensen met Down Syndroom?

Het huidige ziektekostenstelsel is voor mensen met een handicap of chronische ziekte niet erg vriendelijk. Waar gezonde verzekerden eenvoudig kunnen switchen tussen de verschillende verzekeraars is dit voor genoemde groep vrijwel onmogelijk. Slechts bij de geboorte is de verzekeraar verplicht om, zowel binnen het ziekenfonds als binnen de particuliere ziektekostenverzekering, iedereen die zich aanmeldt te accepteren. Op het moment dat je in een later stadium wilt wisselen van verzekeraar of de stap moet maken van ziekenfonds naar particulier levert dit met een kind met Down Syndroom vrijwel zeker problemen op. De particuliere verzekeraar heeft het recht om zelf selectie toe te passen en zo bepaalde groepen te weigeren.

Wat verandert er per 1 januari 2006?
Op die datum is de nieuwe zorgverzekering een feit. Iedere inwoner van Nederland moet zich verplicht verzekeren met het basispakket. Dit basispakket is samengesteld door de overheid en is voor iedere verzekerde gelijk ongeacht de verzekeringsmaatschappij die men kiest. Het komt ongeveer overeen met het huidige ziekenfonds. Het goede nieuws is dat de verzekeraars iedereen moet accepteren ongeacht zijn of haar gezondheid. De hoogte van de premie mag door de verzekeraar zelf bepaald worden. Daarnaast zijn er per verzekeraar diverse aanvullende verzekeringen af te sluiten waarbij de verzekeraar vrij is om te bepalen welke aanvullende zaken hij in deze aanvulling plaatst. Voor de aanvullende verzekering heeft de verzekeraar geen acceptatie plicht. De meerderheid van de verzekeraars heeft echter al te kennen gegeven ook voor de aanvullende verzekeringen geen aanvullende gezondheids waarborgen te gaan stellen. Wederom dus uitstekend voor onze doelgroep.

Declaratiepolis of natura?
Ondanks het feit dat er vele drempels zijn weggenomen blijft het zaak goed op te letten. Zo kan iedereen straks kiezen tussen een declaratie polis waarbij men zelf de zorgverlener bepaalt en een natura produkt waarbij de zorgverlener gebruikt dient te worden waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Voordeel is dat de premie voor deze verzekering lager zal zijn. De Verzekeraar heeft immers afspraken gemaakt en contracten gesloten met zorgverleners. Een nadeel is dat het juist voor kinderen met Down Syndroom zo prettig is om de logopedist of fysiotherapeut te kiezen die bekend is met de materie. Het is dus aan te bevelen om voor de declaratie variant te kiezen en zo vrijheid te houden in het kiezen van de zorgverlener.

Bron: “Down + Up” nummer 73 (winter 2005)

Met vriendelijke groeten

Rik Schneiders

Let op
Veel zorgverzekeraars vergoeden de jaarlijkse bijdrage aan een patientenorganisatie en zien de SDS -terecht- als zodanig. Kijk in lijst achter de link of uw verzekeringsmaatschappij daarbij is. Misschien kunt u dan onze stichting blij maken met een extra (te declareren!) donatie.

Kijk in dezelfde lijst ook goed wat de verschillende maatschappijen te bieden hebben op het gebied van het bezoeken van Downsyndroom Teams.

In het geval van problemen is er nog het:
Breed Platform Verzekerden en Werk

Individuele Dienstverlening

Wij zijn er voor iedereen met een gezondheidsprobleem of handicap die informatie zoekt over het krijgen en houden van werk, uitkeringen en verzekeringen. Bij onze activiteiten staan de positie en eigen regie van deze mensen voorop.

Vorig jaar zou er mogelijk geen overheidsgeld meer zijn voor onze individuele dienstverlening (helpdesk, website en brochures). Gelukkig kan BPV&W doorgaan, zij het in afgeslankte vorm met kortere openingstijden. Onze tarieven zijn daarentegen verlaagd.

Bellen met de Helpdesk: 0900 – 4800 300
– De Helpdesk is geopend van 12.00-17.00 uur.
– Ons telefonisch adviestarief bedraagt 30 eurocent per minuut.

Vragen stellen per e-mail
– U en uw cliënten kunnen via het emailformulier op www.bpv.nl vragen stellen.
Voor de behandeling van deze e-mails vragen wij een kleine vergoeding van € 1,30.

Bestellen van brochures
– Onze brochures kunt bestellen of downloaden tegen een bescheiden vergoeding.
Een overzicht van alle handige uitgaven vindt u op www.bpv.nl/overzicht-brochures

Zelf informatie zoeken op internet
www.bpv.nl: veel informatie rond life events van uw cliënten.
www.ehbwstartpagina.nl (Eerste Hulp Bij Werk):
één toegangsdeur naar vele sites over werk, inkomen en gezondheid
www.ziekenmondig.nl: verschillende steuntjes in de rug voor werknemers die langdurig ziek
dreigen te worden (aandachtspunten, tips, handige checklijstjes)
www.wajongwegwijzer.nl: sociale kaart voor de wajonger.
www.skgzpro.nl
Stichting klachten en geschillen zorgverzekeringen, onafhankelijke organisatie voor hulp bij het oplossen van problemen tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

Brochures ‘Verzekeringen’ vernieuwd

Het BPV&W heeft zijn brochures over verzekeringen vernieuwd. Het gaat om de brochures ‘Een levensverzekering aanvragen’ en ‘Verzekeringen en erfelijkheid’. Beide brochures hebben nu het keurmerk ‘Gewone taal’. Dat betekent dat de brochures ook goed leesbaar zijn voor mensen met leesproblemen. De brochures zijn te bestellen via onze site


Category: Algemene vragen

← De nieuwe Zorgverz. wet, kansen voor mensen met DS?

Reacties plaatsen niet mogelijk