Hebben jullie info over Feuerstein?

De methode van Feuerstein – ‘instrumentele verrijking’ – is eerst en vooral een positieve attitude van waaruit een kind met een probleem behoort te worden opgevoed. Daarnaast is het een methode met behulp waarvan geprobeerd wordt een kind zoveel mogelijk leerervaring te laten opdoen uit de situaties die zich voordoen. In die zin biedt ‘Feuerstein’ in essentie hetzelfde als ‘Early Intervention’. Beide methoden zijn dan ook zeer goed met elkaar te gebruiken als vormen van – in Feuerstein-terminologie: ‘actief ontwikkelend onderwijs’.

Een nadeel van ‘Feuerstein’ is het aanzienlijke aantal uren dat nodig is om zichzelf de opvattingen en het ‘werken’ met de materialen eigen te maken. Er dient terdege te worden afgewogen of diezelfde uren niet beter meteen aan het (jonge) kind zelf besteed hadden kunnen worden in het kader van een Early Intervention-begeleiding.

Het ligt sterk aan je eigen attitude of je zo aan de slag kunt, of dat juist die positieve houding en de consequenties daarvan je in een uitgebreide cursus moeten worden aangereikt.

Bij Feuerstein gaat het regelmatig over indrukwekkende casuïstiek. Waar het echter helaas aan ontbreekt zijn op een methodologisch juiste manier uitgevoerde onderzoeken naar het effect van de methode.

In nummer 27 van ons magazine ‘Down + Up’ heeft een special van 16 blzn gestaan over Vygotsky Feuerstein en Early Intervention. Je kunt deze downloaden hier

Voor meer informatie over Feuerstein kan verder worden verwezen naar:

Feuerstein, R., Rand, Y. en Rynders, J. E. (1993), ‘Laat me niet zoals ik ben; een baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren’ , Lemniscaat b. v., Rotterdam, ISBN: 90-6069-886-X

en:
StiBCO
Kom van Aaiweg 25
2351 NN LEIDERDORP
(071) 589 40 79

en:
Feuerstein Centrum Nederland Onderdeel van Cordaan Jeugd
Soestdijkstraat 4
1107 HG Amsterdam
tel: 020-3122366


Category: Methodiek voor de opvoeding

← Hebben jullie info over Feuerstein?

Reacties plaatsen niet mogelijk