Hoeveel kinderen met DS gaan naar een reguliere school?

In Nederland start zo’n 55 a 60 procent van de leerlingen met Downsyndroom op een reguliere school. Van de plusminus 150 leerlingen met Downsyndroom per jaar die starten op een reguliere school komt iets meer dan de helft minstens tot en met groep vier. Van de regulier gestarte groep doorloopt om en nabij de 40% de gehele basisschool. In de leeftijd van 4-14 jaar zit ongeveer 35-40% op een reguliere school. Op dit moment volgen naar schatting bijna 800 leerlingen met Downsyndroom onderwijs op een reguliere basisschool, waarvan zo’n 360 in groep één-twee. In het regulier vervolgonderwijs is integratie nog tamelijk uitzonderlijk.

Heeft u meer vragen over onderwijs mail met onze medewerker onderwijs.


Category: Onderwijs

← Hoeveel kinderen met DS gaan naar een reguliere school?

Reacties plaatsen niet mogelijk