Hoeveel kinderen met DS kunnen leren lezen?

Niemand weet hoeveel kinderen met Downsyndroom er kunnen leren lezen onder optimale omstandigheden. Maar in het huidige Nederland worden zo’n 10 procent van de jongens en 30-40 procent van de meisjes met Downsyndroom heel goede lezers. Zonder moeite kunnen zij boeken en tijdschriften voor hun plezier lezen. Meer dan de helft van de meisjes en een kwart van de jongens met Downsyndroom in Nederland lezen uiteindelijk in ieder geval minstens zo goed dat zij in het dagelijkse leven in veel situaties profijt hiervan hebben. Onderzoek uit landen waar een hoger percentage leerlingen met Downsyndroom in het regulier onderwijs verblijft laat aanzienlijk hogere percentages goede en redelijk goede lezers zien. Leerlingen met Downsyndroom die in ons land minstens tot en met groep vier op een basisschool hebben gezeten, lezen en schrijven tegen het einde van de basisschoolperiode gemiddeld veel beter dan leerlingen die altijd op een speciale school hebben gezeten of al voor groep vier speciaal zijn geplaatst. Zo is van de leerlingen met een overwegend reguliere schoolloopbaan tegen het einde van de basisschoolperiode 87 procent minstens in staat tot het lezen van korte verhalen en leest 55 procent voor zijn of haar plezier boeken met langere verhalen. Voor leerlingen met een overwegend speciale schoolloopbaan liggen deze percentages veel lager, op 39 en 11 procent. Voor een deel wordt dit verschil veroorzaakt door selectieve plaatsing op geleide van een aantal kind- en ouderkenmerken. Leerlingen met Downsyndroom in het regulier onderwijs zijn vaak meer leerbaar, zoals blijkt uit hun hogere scores op ook niet-schoolse vaardigheden. Het zijn vaker meisjes, beter pratende kinderen, kinderen van hoger opgeleide ouders en van ouders die meer werken aan schoolse vaardigheden thuis. Maar, bovenop (en dus onafhankelijk van) deze kenmerken is er een aantoonbaar positief effect van regulier onderwijs op de ontwikkeling van schoolse vaardigheden.


Category: Onderwijs

← Hoeveel kinderen met DS kunnen leren lezen?

Reacties plaatsen niet mogelijk