Ik heb een specifiek onderwerp binnen DS, waar kan ik dat vinden?

Voordat wij mogelijk tijd kunnen besteden aan het beantwoorden van uw vraag, willen wij graag heel precies die vraag van u vernemen en daarbij zo mogelijk ook de reden waarom uw leerkracht deze vraag relevant vindt met betrekking tot Downsyndroom. We hebben in het Nederlandse onderwijs namelijk helaas nogal eens te maken met een grote voorkeur van leerkrachten voor tamelijk uitzonderlijke scriptie-onderwerpen, terwijl de realiteit van gemiddelde mensen met Downsyndroom in deze tijd in hoge mate onderbelicht blijft. Als gevolg daarvan gaan afgestudeerden nogal eens met een volstrekt irreëel beeld van de aandoening de praktijk in. Mogen wij een reactie van u en uw begeleider in die zin tegemoet zien?

Mail naar het landelijke bureau


Category: Informatie voor scripties, werkstukken en spreekbeurten

← Ik heb een specifiek onderwerp binnen DS, waar kan ik dat vinden?

Reacties plaatsen niet mogelijk