Ik moet een scriptie schrijven over DS i.c.m. Alzheimer

Mensen met DS verouderen sneller. Op een leeftijd van aan ongeveer 50+ zijn de meeste mensen met Downsyndroom van de huidige generatie echt wel oud.

Het is echter van het grootste belang mensen in een goede conditie te houden. Dus goed lichamelijk onderzoek door schildklier, gezichtsvermogen, gehoor, algemeen welbevinden controleren. Klachten moeten aan het licht komen en worden behandeld. Anders gaat men bij elk probleem denken dat het Alzheimer is. Omdat daar is helaas nauwelijks behandeling voor is, worden deze mensen niet behandeld.

In nummer 33 van ons magazine ‘Down + Up’ heeft een special van 11 blzn over de ziekte van Alzheimer gestaan. Die kunt u vanuit het SDS-archief op het web in zijn geheel downloaden. Wanneer u die mogelijkheid niet heeft, bent u het goedkoopste uit wanneer u in uw eigen directe omgeving – bijvoorbeeld bij de dichtsbijzijnde Sociaal Pedagogische Dienst (MEE) – probeert dat blad in te kijken.

U kunt echter ook een kopie van het artikel bestellen door overmaking van van 5 Euro op ons gironummer 1651723 bij de Postbank of 36.71.08.445 bij de Rabobank te Meppel, beide ten name van de Stichting Downsyndroom, onder vermelding van de bestelcode ‘Update.33’. Na betaling zal de bestelling door ons worden uitgevoerd.

Kijk verder op ons SDS-archief.


Category: Informatie voor scripties, werkstukken en spreekbeurten

← Ik moet een scriptie schrijven over DS i.c.m. Alzheimer

Reacties plaatsen niet mogelijk