Ik moet een scriptie schrijven over DS in het reguliere onderwijs

Begint u maar zo veel mogelijk te lezen op en om deze website.

Wij wijzen u verder met name op de volgende boeken / video’s in de literatuurlijst en in de webshop.

  • Early intervention; gewoon een alerte manier van opvoeden (paperback)
  • Onderwijskundige behoeften van Down syndroom (paperback)
  • Down to earth (video)

Verder heeft de SDS een special over onderwijs met de titel: “Leidraad voor de onderwijskundige begeleiding van leerlingen met Downsyndroom” uitgebracht (2009). In de winter van 1999 verscheen de special met de titel “Sociale integratie gaat niet vanzelf”. In de herfst van 2001 verscheen ook nog een special over interventies gericht op de sociale integratie van basisschoolleerlingen met Downsyndroom “Een wereld van verschil”. In de herfst van 2002, tenslotte, verscheen een handzame samenvatting van de laatste twee specials onder de titel “Leren samen leven; 101 tips voor het bevorderen van de sociale integratie van kinderen met Downsyndroom”. Die staan alle ook weer in de bovengenoemde webshop.

Kijkt u verder vooral ook in het SDS-archief. Daar kunt hele teksten downloaden.


Category: Informatie voor scripties, werkstukken en spreekbeurten

← Ik moet een scriptie schrijven over DS in het reguliere onderwijs

Reacties plaatsen niet mogelijk