Ik wil een enquête houden. Kunnen jullie helpen?

Als u van het landelijk bureau van de Stichting Down’s Syndroom hulp verwacht bij het uitvoeren van een enquête onder ouders van kinderen met Downsyndroom moeten wij u helaas teleurstellen en wel om de volgende twee redenen:

  1. de privacy-wetgeving staat ons – terecht – niet toe om adressen ter beschikking te stellen van derden en
  2. wij worden overladen met verzoeken om ouders te mogen enquêteren. Als we daaraan zouden voldoen, zouden ouders niet meer bereid zijn om mee te werken aan wetenschappelijke enquêtes waarin wijzelf ook geïnteresseerd zijn.

Toch kunt u wel degelijk nog wat doen. U zou contact kunnen maken met een van onze plaatselijke afdelingen, bij de SDS “kernen” geheten. Daar zou u kunnen vragen of u op een plaatselijke bijeenkomst, bijvoorbeeld tijdens een koffie-ochtend, een paar minuten spreektijd zou kunnen krijgen om uit te leggen wat u wilt. Het moet al gek gaan als er dan niet een paar aanwezigen zijn die uw enquête willen invullen, vooral ook omdat ze u intussen hebben leren kennen.

Succes!


Category: Informatie voor scripties, werkstukken en spreekbeurten

← Ik wil een enquête houden. Kunnen jullie helpen?

Reacties plaatsen niet mogelijk