Kan er iemand een gastles komen geven?

Gert de Graaf, medewerker onderwijs van de Stichting Downsyndroom geeft gastcolleges over leerlingen met Downsyndroom (i.h.b. de integratie van deze leerlingen) op de Pabo’s. Wellicht is dat ook iets voor jullie Pabo? Dat zou je een van je docenten kunnen voorleggen. Waarschijnlijk ben ik in vorige jaren zelfs al een keer op je Pabo geweest.

Ik weet alleen niet op welke Pabo jij zit?

Voor de bieb/OWP van vrijwel alle Pabo’s heb ik een uitgebreid info-pakket over Downsyndroom achtergelaten met boeken/ tijdschriftartikelen en videoband. Dus in de eigen bieb van je Pabo is dat, als het goed is, aanwezig.

Daarnaast weet ik dat een aantal openbare bibliotheken de volgende boeken (ook in het info-pakket) in huis hebben:

  • “Onderwijskundige behoeften van kinderen met Down syndroom: Een handboek voor leerkrachten” door Bird, G. & S. Buckley (1997, V&V Producties, Amersfoort).
  • “Mijn kind gaat naar de gewone school. Integratie van kinderen met een verstandelijke belemmering”, door Graaf, G.W. de (1996, Acco, Leuven/ Amersfoort).

Verder kun je via SDS-archief een aantal artikelen downloaden (die kun je lezen met acrobat-reader, en dat is ook gratis down te loaden).

Ten slotte is er een lespakket over kinderen met Downsyndroom (voor medeleerlingen op de basisschool bedoeld): “Iedereen is anders”, bestaande uit een leerlingenboekje en een docentenhandleiding.

Zie voor bovenstaande materialen op onze webshop.


Category: Informatie voor scripties, werkstukken en spreekbeurten

← Kan er iemand een gastles komen geven?

Reacties plaatsen niet mogelijk