Mijn kind met DS praat veel in zichzelf

(en doet het dan voorkomen alsof het met een vriendje praat)

Het in zichzelf praten van mensen met Downsyndroom wordt heel vaak genoemd. We verwijzen u daarvoor naar het artikel “Wat ouders vertellen over jonge mensen met Downsyndroom die tegen zichzelf praten” in nr. 75 op pagina 33.
U zult dan zien dat vrijwel alle jongvolwassenen met Downsyndroom hardop praten tegen zichzelf. Dat blijkt samen te hangen met de verstandelijke leeftijd en volgt verder het voor alle mensen gebruikelijke ontwikkelingspatroon. Dat neemt niet weg dat er mogelijk iets aan gestuurd kan worden in de zin van waar dat wel passend is en waar niet.


← Mijn kind met DS praat veel in zichzelf

Reacties plaatsen niet mogelijk