Wat vinden jullie van dolfijn-therapie?

In de afgelopen jaren hebben wij in D+U regelmatig aandacht besteed aan het zwemmen met dolfijnen. Ouders vertellen hierover positieve ervaringen. De SDS ziet echter geen reden om het zwemmen met dofijnen als ’therapie’ te omschrijven. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat zwemmen met dolfijnen een therapeutisch effect heeft op kinderen met Downsyndroom.

Ook in het boek “Medische aspecten van Downsyndroom; achtergrondinformatie om ouders mondiger te maken” wordt er aandacht aan besteed, met name in Aanhangsel 1.

Zwemmen met dolfijnen is ongetwijfeld wel erg leuk. We willen ouders echter waarschuwen dat er geen bewezen therapeutische effecten zijn en dat er hoge kosten aan verbonden zijn.


Category: Methodiek voor de opvoeding

← Wat vinden jullie van dolfijn-therapie?

Reacties plaatsen niet mogelijk