Welke boeken zijn er voor/over DS?
Downsyndroom-specifieke boeken en beeldmateriaal voor kinderen:

“Downsyndroom. Heb ik dat?”

(Zit in de welkomsttas voor jonge ouders). ‘Downsyndroom. Heb ik dat?’ is werkelijk een schitterend uitgevoerd boek voor ouders, familie en vrienden die de weg willen vinden in de nieuwe situatie waarin ze zijn geraakt. Aan de hand van korte, indringende teksten, prachtig fotomateriaal, met praktische tips en suggesties, adressen en andere handige informatie wordt geprobeerd een beeld te schetsen van hoe het leven met een kindje met Downsyndroom er uit kan zien. Het boek is geschreven door ouders, voor ouders. Iedereen zal zo zijn eigen favoriete stukjes hebben en bij andere teksten de wenkbrauwen fronsen. De redactie is er echter in geslaagd een gebalanceerd geheel van te maken. Redactie: Illya Soffer, Liesbeth van der Heijden, Victor Cijs en Sheila van Rossum. Uitgave: Artsen Voor Kinderen. ISBN: 90-808521-1-2 Prijs: € 31,50

“Iedereen is anders”

Brochure gratis te dowloaden. Dit is een uitgave met lesbrief voor scholen, het gaat over kinderen met Downsyndroom. Kinderen met Downsyndroom zijn eerst en vooral gewoon kinderen. Ze hebben dezelfde gevoelens en behoeften als hun leeftijdgenoten. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Wat is Downsyndroom? En hoe kunnen leerlingen het beste omgaan met leeftijdgenoten die Downsyndroom hebben? Waar moeten zij rekening mee houden? Doelgroep: middenbouw basisonderwijs, bovenbouw basisonderwijs, lesmateriaal.

Je kunt bij ons het boekje Iedereen is anders uit de Kenmerk-serie downloaden. Voor nog meer informatie is er ook nog de handleiding voor leerkrachten bij het gebruik van “Iedereen is anders”. Daarin worden voorbeelden gegeven van opdrachten om andere kinderen zelf zo goed mogelijk te laten ervaren hoe het is om Downsyndroom te hebben.

 

“Leren samen leven”

101 Tips voor het bevorderen van de sociale integratie van kinderen met Downsyndroom.
In deze brochure zet SDS onderwijsmedewerker drs. Gert de Graaf alle denkbare aspecten van sociale integratie overzichtelijk bijeen. Hij baseert zich daarbij op door hem uitgevoerd literatuur- en veldonderzoek met betrekking tot regulier onderwijs. Vrijwel alle hier genoemde tips zijn echter ook bruikbaar in andere situaties dan de gewone school, bijvoorbeeld op de korfbalclub, de scouting of in het speciaal onderwijs. In feite betreft het hier een samenvatting van drie eerdere SDS-uitgaven, t.w. de “Leidraad voor de onderwijskundige begeleiding van leerlingen met Downsyndroom”, “Sociale integratie gaat niet vanzelf”, en “Een wereld van verschil”. Met elkaar 200 bladzijden in tijdschrift formaat teruggebracht tot 36 pagina’s in brochurevorm.
Tekst: drs. Gert de Graaf, onderwijsmedewerker SDS, foto’s: Erik de Graaf, oprichter SDS.
Te bestellen webshop Bestelcode: LSL, prijs: € 5,00

“Ons broertje heeft Downsyndroom”

Het boekje is een verhaal voor kinderen. Het gaat over Sanne en Eric die een broertje hebben, Niek, met Downsyndroom. Aan de ene kant vertelt het een dag uit het leven van Niek, en anderzijds vertelt het heel kort, en voor kinderen goed te begrijpen, wat Downsyndroom is. Het is een kijkboekje met veel foto’s en per bladzijden een stukje tekst.
Uitgave: Federatie van Ouderverenigingen, Utrecht 1992, fotografie: Ine van den Brink, vormgeving: Visser & De Graef. Niet meer verkrijgbaar, wel in de meeste bibliotheken aanwezig.

“Wat is het … Het syndroom van Down”

In de reeks Wat is het … wordt aan jonge lezers uitgelegd hoe het is om een bepaalde aandoening of ziekte te hebben. Dit is zeker een mooi boekje met veel leuke foto’s en korte teksten in grote letters over Downsyndroom. Het leesniveau is AVI 9+. Het is van oorsprong Engels materiaal en dat maakt dat de toon realistisch, positief en verwachtingsvol is. De uitgave daar is begeleid door ‘The Down’s Syndrome Association DSA’. Dit boekje is geschikt voor lezers van 8 tot ongeveer 12 jaar. Uitgeverij: Ars Scribendi ISBN: 90-5495-878-2 Prijs: € 9.90

“Wat je moet weten over het syndroom van Down”

In elke samenleving zijn er mensen met Downsyndroom. Wat dit betekent voor henzelf en voor hun omgeving wordt in dit boek belicht: medisch, wetenschappelijk, historisch, maar vooral maatschappelijk. Er komt veel informatie in korte tijd voorbij: tekst, foto’s, feitjes, weetjes en korte ervaringen zorgen voor een afwisselend geheel zonder verwarrend te worden. Steeds horen twee bladzijden bij elkaar die antwoord geven op een centrale vraag. Men laat in dit boek zien dat mensen met Downsyndroom een plaats in onze samenleving verdienen, net als ieder ander. Een serie voor tieners over maatschappelijke onderwerpen om te lezen, te gebruiken bij werkstukken en spreekbeurten en voor het vormen van een eigen mening ten aanzien van mensen met wat extra behoeften. Vanaf ca. 11 jaar. Vertaling van: Down’s syndrome, Oxford: Harcourt Education, cop. 2004. Uitgeverij Ars Scribendi ISBN: 90-5495-989-4 Prijs: € 14.00

“Wat vertellen we aan de klasgenoten”

Een artikel over vragen vanuit het onderwijs. Hoe vertel je de kinderen in je klas over een kindje met Downsyndroom dat op school komt of al is. Geschreven door drs. Gert de Graaf, pedagoog.
Zie Down+Up 76, pag. 36, vraagbaak. Gratis te bestellen bij de SDS door een brief te sturen aan:
Stichting Downsyndroom, Industrieweg 5, 7944 HT Meppel
Sluit een retourenveloppe in voorzien van eigen naam, adres, postcode en plaats. Vergeet niet een postzegel te plakken. Vermeld in de linkerbovenhoek: artikel DU 76 pag. 36.

www.bink.nl/eradus
Site is van Jan Eradus, vader van een zoon met het Downsyndroom die 4 (gedichten)boeken heeft geschreven met prachtige illustraties.

www.kindenouder.nl
Uitgebreide site met heel veel boeken over diverse onderwerpen, met name over verstandelijke handicaps. Maar ook 4 pagina’s met boeken over het Downsyndroom.

www.hoera-ik-eet.nl
Boek over eet- en drinkproblemen in het algemeen en een hoofdstuk over kinderen met Downsyndroom in het bijzonder.

Niet Downsyndroom-specifieke boeken voor kinderen:

“Een broertje anders dan anders”

Koosje konijn maakt zich zorgen: haar broertje Knufje wordt wel groter maar blijft net een baby. Hij spreekt niet, maakt alles vuil, kwijlt en plast zelfs soms op het tapijt. Vaak wil Koosje zich echt kwaad maken op Knufje … Maar wanneer haar vriendjes Knufje uitlachen en hem “harlekijn, trage trein” noemen, heeft Koosje er echt genoeg van en wordt ze heel erg boos. Hoe kan Koosje haar broertje helpen groot te worden? Hij is zo anders en toch zo lief …
Uitgave van het broers- en zussenproject Start West-Vlaanderen
Bewerking van: Un petit frere pas comme les autres; une histoire écrit par Marie-Helene Delval, Bayard Editions 1993, Prentenboek familie Konijn. Brussenwerking brussenwerking@pi.be
www.brussen.be ISBN 2.227.72172.3

“Jesse zonder stippen”

Het lieveheersbeestje Jesse zoekt een vriendje om mee te spelen.
Maar de andere lieveheersbeestjes willen niet met hem spelen. Waarom niet?
Uitgeverij: Zirkoon, Amsterdam 2006 ISBN: 90 5247 276 5 Prijs: € 6,95

“Waarom jij er bent”

Een echt verhaal is er niet, het boek somt een heleboel stellingen op. Een klein jongetje stelt de vraag ‘waarom ben ik hier?’ en krijgt de meest uiteenlopende antwoorden daarop, van de meest diverse mensen en dieren. Elk geeft een antwoord dat vanuit zijn/haar achtergrond gekleurd is. Dat levert een boeiende zoektocht op, een verrassende manier om over het leven (en het waarom ervan) te filosoferen. Originele titel: La Grande Question. Vanaf 4 jaar, Tekst en illustraties : Wolf Erlbruch Vertaling: Jacques Dohmen, Uitgeverij: Querido 2004 ISBN: 9045101394 Prijs: € 14,95

“Wie ben jij?”

Een lespakket voor kinderen op de basisschool over beperkingen en mogelijkheden. Het pakket is in de eerste plaats gericht op de manier waarop kinderen denken over leeftijdgenoten die een beperking hebben. Aan de hand van een video kan het thema in een korte lessensessie in alle groepen behandeld worden. De SDS beveelt dit lessenpakket aan.
Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een praatplaat voor de onderbouw, de video ”Het partijtje” voor de onder- en middenbouw, de video “De voorstelling” voor de bovenbouw en leerlingenschriften voor midden- en bovenbouw. In de video voor de midden- en bovenbouw figureren kinderen met verschillende belemmeringen, waaronder ook een meisje met Downsyndroom.
Wie ben jij? is gerealiseerd door Podium, Bureau voor educatieve communicatie te Utrecht in opdracht van en in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW en KLOS-TV. Uitgevoerd in kleur.
Niet meer verkrijgbaar, maar wellicht heeft de ambulante dienst (ZML-school of REC-3) het nog in huis.

“De Bende van de Bosduivels”

Alles is een beetje bijzonder in dit boek. De situatie van de kinderen en de school. Dit vraagt creativiteit van de kinderen. Een jongetje met Downsyndroom, een medeleerling (!), maakt deel uit van de oplossingsstrategieën … Natuurlijk gaat dit boek over leuke creatieve kinderen boordevol fantasie en een leuke school waar veel kan en die open staat voor spannende ideeën. Iedereen gaat erg leuk om met een leuk kind met Downsyndroom.
Gelukkig gaat het vaak zo, maar sommigen van ons zullen zeggen, ‘was het maar waar’. Daarom heeft dit boek een belangrijke voorbeeldrol voor ons lang niet altijd zo leuke samenleving. Het is een boek voor de brusjes in de bovenbouw van de basisschool.
Tekst: Erna Sassen
Illustraties: Elly Hees
Uitgeverij: Leopold
Prijs € 12.95
ISBN: 90-258-5013-8

“Een heks verhuist niet”

Het verhaal speelt hoofdzakelijk in de vakantie. Het is een heel leuk maar ook spannend boek geworden over drie kornuiten, Loes, Jurriaan en Romeo die lid zijn van de door henzelf
opgerichte club. Romeo heeft Downsyndroom, maar dat is binnen de club
zelden een thema. Het gaat minstens zo vaak over de hekserij van Loes en de nerd
Jur. Waar Downsyndroom speelt, vangen Loes en Jur dat goed op. Alleen al de
uitwerking van hoe ze dat doen maakt het boek meer dan het lezen waard. Het
leesniveau is behoorlijk hoog. Voor ‘brussen’ vanaf een jaar of 9, 10.
Tekst: Erna Sassen
Uitgeverij: Leopold
ISBN: 978 90 258 5117 0
Omvang: 144 bladzijden
Uitvoering: Gebonden
Prijs: € 12.95

“Hartsvriendjes” Avonturen van Kris Krokodil.

Kris Krokodil, de hoofdpersoon in dit boekje, heeft een aangeboren hartafwijking. Hij beleeft dingen die ouders en kinderen zullen herkennen. De belevenissen zijn op een aansprekende manier verteld en getekend. Ze vormen een goede aanleiding om op een serieuze maar ongdwongen manier de gevolgen van een hartafwijking te bespreken. Leeftijd 4-6 jaar. Maar als voor wat oudere kinderen met Downsyndroom ook zeker aan te raden.
Tekst en illustraties: LaVerbe Nijmegen
Druk: Mouthaan Grafisch Bedrijf Papendrecht
Uitgave: Kinderhartenfonds in samenwerking met de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen (PAH)
ISBN-10: 90-75131-90-9
ISBN-13: 978-90-75131-90-1
Hierbij kan de knuffel Kris Krokodil (met een bescheiden litteken op de borst) ook besteld worden Prijs boek + knuffel: €12,50
Voor bestellen zie www.heartjump.nl

Boeken voor kinderen over seksualiteit:

“Ben jij ook op mij?”

In woord en beeld wordt in dit boek aan kinderen uitgelegd wat het (lichamelijke) verschil is tussen jongens en meisjes. Er wordt verteld dat je van veel mensen kunt houden, maar dat verliefd zijn toch een heel ander speciaal gevoel is. Duidelijk wordt gemaakt wat seks precies inhoudt. De ontwikkeling van kind tot volwassene wordt uitgebreid beschreven en in beeld gebracht. Natuurlijk wordt er ingegaan op voortplanting, kinderen krijgen en erfelijkheid. Verschillende samenwoningvormen komen ook aan de orde. Een overzicht van woorden die met seks te maken hebben, met een verklaring, maakt het geheel compleet. Ben jij ook op mij? werd prachtig en humoristisch geïllustreerd in kleur door Marian Latour. Haar tekeningen vullen de tekst niet alleen uitstekend aan, maar geven nog veel meer informatie aan kinderen van 7 tot 11 jaar.
Uitgeverij: Ploegsma in samenwerking met de Rutgers Stichting. ISBN: 90 216 1498 7
Prijs: € 17,95

“Samen”

Moes en Noot spelen graag met elkaar – maar ze houden niet van dezelfde dingen. Kunnen ze wel vriendjes zijn? Natuurlijk kan dat. Een hartverwarmend verhaal over vriendschap.
Uitgeverij: Zirkoon. ISBN: 90 5247 380 3 Prijs: € 12.90

“Volwassen worden”

Wat verandert er aan het lichaam van jongens en meisjes in de puberteit?
Daarover gaat deze geactualiseerde en herziene versie van het populaire lespakket Volwassen worden. In handig meeneemformaat! Bestelnummer 1090. Bij het lespakket is een speciale jongeren website:www.volwassenworden.nl én een site voor docenten: www.voorlichtingsles.nl.

Dvd Verwarrend volwassen
Een film op dvd over de puberteit bij het boekje ‘Volwassen worden’.
Doelgroep: bovenbouw basisonderwijs, basisvorming Bestelnummer: 1095
Uitgeverij Zorn B.V. Postbus 4001, 2301 RA LEIDEN www.kenmerk.nl Prijs: gratis

Loving me, loving you
Over verkering, liefde en hoe je het leuk kunt houden.
Lesbrief, docenten handleiding en korte Dvd
Doelgroep: basisvorming, vmbo, tweede fase, mbo
Bestelnummer: 3130
Formaat: A4
www.kenmerk.nl


Category: Algemene vragen

← Welke boeken zijn er voor/over DS?

Reacties plaatsen niet mogelijk